Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 18.10.2021
Zveřejnit do: 3.11.2021
Oblast: Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Pozemek parc. č. 673/52, k. ú. Slatina, obec Brno

Podrobnosti (odkaz na jiný web)


Připojené dokumenty: