Úřední deska

Značka: MCBSLA/03580/21/MO/Ami
Zveřejnit od: 13.5.2021
Zveřejnit do: 29.5.2021
Oblast: Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Původce: Majetkový odbor ÚMČ Brno-Slatina

Z á m ě r obce pronajmout hmotnou nemovitou věc: pozemek p.č. 834 v k. ú. Slatina


Připojené dokumenty:
ikona ZAM_03580_21_ PG_834.pdf (PDF 242.77 kB)