Úřední deska

Značka: 5400/OD/2020/525043-Ro-/31/
Zveřejnit od: 15.2.2021
Zveřejnit do: 3.3.2021
Oblast: Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Původce: Magistrát města Brna

Prohlášení nicotnosti ve věci : „SO 23.3a Soukromé parkoviště, SO 23.3b Soukromé parkoviště, SO 24b Přípojka kanalizační dešťová, SO 26 Distribuční rozvody NN, SO 27b Veřejné osvětlení Bučkova, SO 29 Rozvody SEK na pozemcích p. č. 2060/1, 2060/2, 2194/42,


Připojené dokumenty:
ikona Za_kostelem_Slatina_1283.pdf (PDF 488.23 kB)