Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2024
Název
Ostatní
Registr I. žadatelů o byt rok 2024
Značka: MCBSLA/01565/24/BO/JS
Vyvěšeno: 21.2.2024 - 25.3.2024
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku ŽP za kal. rok 2023
Značka: MCBSLA/00148/24/MO/Sil
Vyvěšeno: 19.1.2024 - 6.2.2034
Výběrová řízení
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 1.3.2024 - 21.3.2024
Oznámení o vyhlášení konkurzních řízení na ředitele MŠ
Značka:
Vyvěšeno: 1.3.2024 - 18.3.2024
Výběrové řízení - jednatel společnosti MOP BRNO, spol. s r.o.
Značka:
Vyvěšeno: 21.2.2024 - 18.3.2024
Oznámení o vyhlášení konkurzních řízení na ředitele MŠ
Značka:
Vyvěšeno: 21.2.2024 - 9.3.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Starý Lískovec
Značka:
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 8.3.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno –Jih
Značka:
Vyvěšeno: 12.2.2024 - 1.2.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Ivanovice
Značka:
Vyvěšeno: 12.2.2024 - 29.2.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Chrlice
Značka:
Vyvěšeno: 7.2.2024 - 27.2.2024
Výběrové řízení na pozici „Sociální pracovník/sociální pracovnice OSPOD“ - zástup za RD
Značka: BKPO/003473/2024/2002/KONE
Vyvěšeno: 5.2.2024 - 20.2.2024
Tajemník Magistrátu města Brna oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. 019/2024 na 7 funkčních míst úředníků/úřednic – vedoucích referátu v pracovním poměru na dobu neurčitou: vedoucí Obvodu stavebního úřadu
Značka:
Vyvěšeno: 5.2.2024 - 17.2.2024
Tajemník Magistrátu města Brna oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. 020/2024 na funkční místo úředníka/úřednice v pracovním poměru na dobu neurčitou vedoucí Oddělení stavebního úřadu
Značka:
Vyvěšeno: 5.2.2024 - 17.2.2024
Tajemník Magistrátu města Brna oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. 018/2024 na 119 funkčních míst úředníků/úřednic v pracovním poměru na dobu neurčitou stavební technik
Značka:
Vyvěšeno: 5.2.2024 - 19.3.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
Značka:
Vyvěšeno: 5.2.2024 - 20.2.2024
Výběrové řízení - přestupky ÚMČ Brno-Starý Lískovec 2024,
Značka:
Vyvěšeno: 30.1.2024 - 15.2.2024
Veřejná výzva: Referent/ka Bytového odboru (pracovní poměr na dobu neurčitou)
Značka:
Vyvěšeno: 26.1.2024 - 19.2.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení dvou výběrových řízení na Úřad městské části Brno – Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 23.1.2024 - 15.2.2024
Oznámení o vyhlášení konkurzních řízení na ředitele MŠ
Značka:
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 19.2.2024
Oznámení o vyhlášení konkurzních řízení na ředitele MŠ
Značka:
Vyvěšeno: 18.1.2024 - 19.2.2024
VŘ 01/2024 - kurátor OSPOD
Značka: MCBSev/002312/24/OO/Urb
Vyvěšeno: 17.1.2024 - 9.2.2024
Výběrové řízení na pozici „Sociální pracovník/sociální pracovnice OSPOD“ - zástup za RD
Značka: BKPO/001598/2024/2002/KONE
Vyvěšeno: 17.1.2024 - 2.2.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo „Pokladní“ ve finančním odboru Úřadu městské části Brno-Kohoutovice
Značka: Č.j.: MCBKOH/00457/2024
Vyvěšeno: 12.1.2024 - 1.2.2024
O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení úřadu městské části Brno-jih
Značka:
Vyvěšeno: 12.1.2024 - 29.1.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Bystrc
Značka:
Vyvěšeno: 10.1.2024 - 1.2.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici „Kronikář/ka“ městské části Brno-Kohoutovice
Značka: 1 tajemník Č.j.: MCBKOH/00341/2024
Vyvěšeno: 10.1.2024 - 30.1.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Nový Lískovec
Značka:
Vyvěšeno: 10.1.2024 - 1.2.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení dvou výběrových řízení na Úřad městské části Brno – Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 5.1.2024 - 1.2.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.j. MCBSLA/00167/24/TAJ/St
Značka:
Vyvěšeno: 5.1.2024 - 22.1.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 4.1.2024 - 20.1.2024
Veřejné vyhlášky
Oznámení odvolání proti usnesení o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby: ul. Bučkova, „Objekt SO 05.4/23.3a – Veřejně přístupná účelová komunikace, na pozemcích par. čís. 2194/731, 2194/756 a 2194/42
Značka: č.j. MCBSLA/01723/24/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 27.2.2024 - 14.3.2024
Ul. Stránská, Podstránská, umístění stavby a st. úpravy: „ DTS ( distribuční transformační stanice), kVN, kNN
Značka: č.j.:MCBSLA/00999/24/OVÚR/LIT
Vyvěšeno: 7.2.2024 - 23.2.2024
Opatření obecné povahy - blokové čištění komunikací 2024
Značka: č.j.: MCBSLA/00745/24/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 26.1.2024 - 12.2.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY: ul. Křehlíkova − odstranění stavby kolny, na pozemku parc. č. 2194/638
Značka: MCBSLA/00739/24/OVÚR/L
Vyvěšeno: 25.1.2024 - 12.2.2024
Usnesení o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby: ul. Bučkova, „Objekt SO 05.4/23.3a – Veřejně přístupná účelová komunikace
Značka: ČJ.: MCBSLA/00731/24/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 9.2.2024
Rrozhodnutí o povolení prodeje auta zn. Opel
Značka: MCBSLA/00469/24/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 16.1.2024 - 1.2.2024
Veřejná vyhláška - vyrozumění o účastenství ve správním řízení Ul. Za Kostelem, dále pak za ulicemi Křehlíkova a Moutnická, umístění stavby, komunikační vedení,
Značka: MCBSLA/00288/24/OVÚR/LIT
Vyvěšeno: 11.1.2024 - 29.1.2024
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení na stavbu: Ul. Za Kostelem, dále pak za ulicemi Křehlíkova a Moutnická, umístění stavby, komunikační vedení,
Značka: ČJ.: MCBSLA/00296/24/OVÚR/LIT
Vyvěšeno: 11.1.2024 - 29.1.2024
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. R01/2024
Značka: MCBSLA/01718/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.2.2024 - 31.12.2024
Informace
Svolání IX/07. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
Značka: MCBSLA/01614/24/KO/AH
Vyvěšeno: 22.2.2024 - 1.3.2024
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška Č: 2/2024 Název právního předpisu: kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna,
Značka:
Vyvěšeno: 5.2.2024 - 21.2.2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č.1/2024 kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007,
Značka:
Vyvěšeno: 12.1.2024 - 28.1.2024
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Za Kostelem, BD Slatina III, stavba SO 25,26, p.p.č. 2060/1,...bytové domy G,H-odvolání proti ÚR
Značka: MMB/0099794/2024 OUSR/5500/OÚŘ
Vyvěšeno: 29.2.2024 - 18.3.2024
Bučkova,p.p.č. 2060/1,....k.ú. Slatina-"BD Slatina III IS, SO 26, 27b, SO 29 - odvolání proti ÚR
Značka: MMB/0099634/2024 OUSR/5500/OÚŘ
Vyvěšeno: 29.2.2024 - 18.3.2024
Zveřejnění oznámení koncepce SEA - Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje
Značka: JMK 27928/2024
Vyvěšeno: 26.2.2024 - 20.3.2024
Veřejná vyhláška stanovení přechodného DZ - Ondřeje Veselého
Značka: MMB/0056617/2024 OD/5400/GJE
Vyvěšeno: 21.2.2024 - 10.3.2024
Návrh Územního plánu města Brna pro společné jednání (2024) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Značka: č.j.: MMB/0076027/2024
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 9.4.2024
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
Značka: Č. j.: JMK 20792/2024
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 6.3.2024
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A obce Závist
Značka:
Vyvěšeno: 15.2.2024 - 18.3.2024
Oznámení o odtažení vozidla RZ 1C8 9095, zn. Fiat, barva bílá, z místní komunikace Přemyslovo nám. (u kapličky) v Brně
Značka: BKOM/00262/2024
Vyvěšeno: 13.2.2024 - 14.5.2024
návrh OOP - blokové čištění ZÁKOS jaro 2024
Značka: MMB/0064248/2024 OD/5400/JEL
Vyvěšeno: 7.2.2024 - 5.3.2024
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Černovičky-I.etapa („I/50 Brno Ostravská, oprava mostu 50.0")
Značka: MMB/0058050/2024 OD/5400/NEM
Vyvěšeno: 6.2.2024 - 22.2.2024
VP - změna ÚPmB B168_p351_22 - veřejná vyhláška
Značka: MMB/0048876/2024 OÚPR/Křenková
Vyvěšeno: 1.2.2024 - 13.3.2024
Veřejná vyhláška VP Změna ÚPmB B176 Komín
Značka: MMB/0055276/2024 OÚPR/Novotná
Vyvěšeno: 1.2.2024 - 12.3.2024
Veř.projednání návr. Změny ÚPmB-B4/22 soub.se změnou RP MČ Medlánky-RP_Me3-22..
Značka: MMB/0041347/2024 OÚPR/Dokládalová
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 14.3.2024
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
Značka: JMK 14281/2024
Vyvěšeno: 30.1.2024 - 15.2.2024
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Bučovická 1,3,5 (zábor pro jeřáb)
Značka: Č.j.: MMB/0036509/2024/NEM
Vyvěšeno: 26.1.2024 - 12.2.2024
OD MMB stanovení OOP Slatina BČ - dočasný zákaz stání silničních vozidel
Značka: Č. J.: MMB/0519867/2023
Vyvěšeno: 26.1.2024 - 12.2.2024
Veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB – B154_p35_22
Značka: č.j. MMB/0040649/2024
Vyvěšeno: 25.1.2024 - 7.3.2024
VP_B163_p96_22_Žebětín_Vyhláška
Značka: MMB/0031233/2024
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 4.3.2024
Návrh opatření obecné povahy - kormorán velký - odchylný postup
Značka: JMK 10906/2024
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 9.2.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace na ul. Pivodova
Značka: BKOM/25863/2023
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 23.3.2024
Veřejná vyhláška o záměru stanovení, výstavba křižovatky SSZ 4.15 Řípská - Šmahova
Značka: MMB/0533778/2023/01/02 OD/5400/VOS, (R)
Vyvěšeno: 17.1.2024 - 19.2.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace na ul. Řípská
Značka: BKOM/27693/2023
Vyvěšeno: 12.1.2024 - 13.3.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace na ul. Mikulčická
Značka: BKOM/29834/2023
Vyvěšeno: 12.1.2024 - 13.3.2024
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Olomoucká II (rekonstrukce vodovodu)
Značka: MMB/0001196/2024 OD/5400/NEM
Vyvěšeno: 3.1.2024 - 19.1.2024
Záměry města - dispozice s majetkem obce
Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
Značka: č.j. MMB/0096232/2024
Vyvěšeno: 26.2.2024 - 13.3.2024
R9/070. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0077573/2024 MO/OEM/Vod
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 6.3.2024
R9/070. - ZOO
Značka: MMB/0081827/2024 MO/OEM/Vod
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 6.3.2024
Zveřejnění záměru - přesahy 16.2.2024 - 4.3.2024
Značka: MMB/0082534/2024 MO/OEM/Vodáčková
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 6.3.2024
R9/069. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0057987/2024 MO/OEM/Vichrová
Vyvěšeno: 2.2.2024 - 19.2.2024
R9/064. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0572923/2023 MO/OEM/Vichrová
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 19.2.2024
R9/066. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0013798/2024 MO/OEM/Vodáčková
Vyvěšeno: 15.1.2024 - 31.1.2024
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnosti č. 1,2 Tilhonova 516/58A
Značka: č.j. MCBSLA/01491/24/BO/JS.
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 6.3.2024
Z á m ě r obce pronajmout pozemek pronajmout hmotnou nemovitou věc: pozemky p.č. 463/3 – zahrada a p.č. 463/4 - zahrada
Značka: MCBSLA/00730/24/MO/Hof
Vyvěšeno: 25.1.2024 - 10.2.2024
Z á m ě r obce pronajmout pozemek pronajmout pozemek p.č. 392/4
Značka: MCBSLA/00598/24/MO/Hof
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 7.2.2024

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků