Úřední deska

Značka: MCBSLA/04003/21/VO/PK
Zveřejnit od: 31.5.2021
Zveřejnit do: 16.6.2021
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: ÚMČ Brno-Slatina

ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

Úřad městské části statutárního města Brna Brno-Slatina rozhodl z moci úřední o rpminutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství, stanovený vyhláškou za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a to v plné výši sazby stanovené vyhláškou, z důvodu mimořádné události.

 

 


Připojené dokumenty:
ikona 4003_21_rozhodnuti_prominuti_poplatku_VP_mimoradna_udalost.pdf (PDF 148.16 kB)