Výbory ZMČ

Výbory Zastupitelstva MČ Brno-Slatina

Výbor kontrolní

Petr Zycháček - předseda
Bc. Ivan Ondřík
Ing. Martin Dobčák
JUDr. Radoslav Dostál
Jiří Čížek
Tomáš Pokorný
Františka Vlahová

Výbor finanční

Ing. Naděžda Křemečková - předseda
MUDr. Markéta Janíčková
Ing. Martin Michalec
Ing. Dana Koutníková
Ing. Barbora Dostálová
PhDr. Martin Krytinář
Miroslav Smutný