Výbory ZMČ

Výbory Zastupitelstva MČ Brno-Slatina

Výbor kontrolní

Tomáš Pokorný - předseda
Mgr. Hana Dusíková
JUDr. Radoslav Dostál
Ing. Martin Michalec
Evžen Šik
Bc. Ivan Ondřík
Ing. Michal Nos

Výbor finanční

Ing. Naděžda Křemečková - předseda
Bc. Kamila Mácová
Ing. Barbora Dostálová
MUDr. Markéta Janíčková
Hana Chorvátová
Evžen Šik
Ing. Václav Klajsner