Výbory ZMČ

Výbory Zastupitelstva MČ Brno-Slatina

Výbor kontrolní

PhDr. Martin Krytinář - předseda
Mgr. Radmila Pechová
PhDr. Iva Řežábková
Iveta Gottwaldová
Bc. Ivan Ondřík
Karel Cholek
Michal Kinc

Výbor finanční

MUDr. Markéta Janíčková - předseda
Ing. Naděžda Křemečková
Ing. Barbora Dostálová
Hana Chorvátová
Evžen Šik
Marcel Ambrož
Mgr. Oleg Beznosik

Osadní výbor „Osada pod Stránskou skálou“

Lucie Komínová - předseda
Michal Příhoda
Vlastimil Hradský
Jiří Mlčoch
Jaroslava Rodová
Lubomír Vysočan
Tomáš Vymětal
Jakub Heikenwälder

Osadní výbor „Slatinka“

Jitka Blatná - předseda
Marcel Blatný
Mgr. Miroslav Luňák, Ph.D.
František Baldík
Ing. Milada Černá