Zápisy a usnesení ZMČ 2018

Usnesení z VII/19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 21.06.2018

Bylo přijato usnesení k těmto bodům:

VII/19/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Účetní závěrka MČ za rok 2017

b) Závěrečný účet MČ za rok 2017

c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2018

d) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2018

e) Rozpočtové opatření č. Z03/2018

VII/19/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 3. 2018

VII/19/4 Hospodaření s majetkem

a) Odnětí svěřeného majetku – p.č. 1095/1 a p.č. 1095/2

VII/19/5 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VII/19/6 Stanovení počtu členů ZMČ ve volebním období 2018–2022

ikona uzVII19 (PDF 58.84 kB)

Zápis z VII/18. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 26.04.2018

Byly projednány tyto body:

VII/18/1 Kontrola plnění usnesení

VII/18/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2018

VII/18/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky p.č. 91/1 a 92

b) Dispozice s částí pozemku p.č. 425/1

c) Dispozice s pozemkem p.č. 1741

d) Nabytí pozemku p.č. 1094/3 v k.ú. Slatina do majetku statutárního města Brna

VII/18/4 Výbory

a) Kontrolnvýbor

b) Finanční výbor

VII/18/5 Dotazy, připomínky a podněty

VII/18 (PDF 89.22 kB)

 

Usnesení z VII/18. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 26.04.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/18/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2018

VII/18/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky p.č. 91/1 a 92

b) Dispozice s částí pozemku p.č. 425/1

c) Dispozice s pozemkem p.č. 1741

d) Nabytí pozemku p.č. 1094/3 v k.ú. Slatina do majetku statutárního města Brna

ikona uzVII18 (PDF 61.8 kB)

Zápis z VII/17. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.02.2018

 Byly projednány tyto body:

VII/17/6 Dotazy, připomínky a podněty

VII/17/1 Kontrola plnění usnesení

VII/17/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2018

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2018

c) Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu JMK na SKL

VII/17/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2017

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2017

VII/17/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 250/1

b) Dispozice s částmi pozemku p.č. 3574

c) Vyjádření k nabytí části pozemku p.č. 542/103

VII/17/5 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VII/17/7 Závěr

ikona zzVII17 (PDF 66.03 kB)

 

Usnesení z VII/17. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.02.2018

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/17/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2018

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2018

c) Žádost o udělení souhlasu k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Jihomoravského kraje Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018

VII/17/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12.2017

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2017

VII/17/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 250/1

b) Dispozice s částmi pozemku p.č. 3574

c) Vyjádření k nabytí části pozemku p.č. 542/1

VII/17/5 Výbory

a) Kontrolní výbor

ikona uzVII17 (PDF 61.57 kB)