Zápisy a usnesení ZMČ 2005

Zápis z jednání IV/19. schůze ZMČ 15.12.2005

Byly projednány tyto body:
IV/19/1 Kontrola plnění usnesení
IV/19/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 14/2005
b) Rozpočtové opatření č. 15/2005
c) Rozpočet na rok 2006
IV/19/3 Bytový odbor
a) Plán hospodaření VHČ na rok 2006
IV/19/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemků p.č. 2806 a p.č. 2809
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 1448
c) Dispozice s pozemky při ulici Hviezdoslavova
IV/19/5 Finanční dary za výkon funkce členů výborů ZMČ
IV/19/6 Změna ÚPmB
a) Změna ÚPmB č. B 48/04-I
b) Změna ÚPmB č. B 61/04-I
IV/19/7 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/19/8 Interpelace
IV/19/9 Různé
a) Termíny zasedání ZMČ v 1. polovině r. 2006
IV/19/10 Závěr

ikona Zápis z jednání IV/19. schůze ZMČ 15.12.2005 (PDF 59.55 kB)

 

Usnesení IV/19. schůze ZMČ 15.12.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/19/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 14/2005
b) Rozpočtové opatření č. 15/2005
c) Rozpočet na rok 2006
IV/19/3 Bytový odbor
a) Plán hospodaření VHČ na rok 2006
IV/19/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemků p.č. 2806 a p.č. 2809
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 1448
c) Dispozice s pozemky při ulici Hviezdoslavova
IV/19/5 Finanční dary za výkon funkce členů výborů ZMČ
IV/19/6 Změna ÚPmB
a) Změna ÚPmB č. B 48/04-I
b) Změna ÚPmB č. B 61/04-I
IV/19/9 Různé
a) Termíny zasedání ZMČ v 1. polovině r. 2006

ikona Usnesení IV/19. schůze ZMČ 15.12.2005 (PDF 61.01 kB)

 

Zápis z jednání IV/18. schůze ZMČ 10.11.2005

Byly projednány tyto body:
IV/18/1 Kontrola plnění usnesení
IV/18/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí r. 2005 - HČ
b) Rozpočtové opatření č. 13/2005
c) Upuštění od vymáhání pohledávky - Marcela Svobodová, 93.000,- Kč
d) Návrh rozpočtu MČ na r. 2006
IV/18/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí r. 2005 - VHČ
b) Upuštění od vymáhání pohledávky - Jiří Novotný, Kotlářská 44
c) Upuštění od vymáhání pohledávky - Zdeňka Michalcová, dlužné nájemné za užívání bytu Dědická 5 s příslušenstvím, 152.502,- Kč (nájemné), 192.809,15 Kč (příslušenství pohledávky)
d) Úprava plánu VHČ na r. 2005
IV/18/4 Změna zřizovací listiny Školní jídelny Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvkové organizace
IV/18/5 Úprava Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2003 v platném znění - sazba místního poplatku pro restaurační zahrádky
IV/18/6 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky v areálu Kasárna Slatina
b) Dispozice s pozemkem p.č. 1523
c) Nástavby na BD Vlnitá 8a, b a Tilhonova 50a, b - Návrh smlouvy o výstavbě
d) Nástavby na BD Vlnitá 23, 25, Vyškovská 2, 4, Vyškovská 6, 8
IV/18/7 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/18/8 Interpelace
IV/18/9 Různé
a) Stav dluhu firmy D.T.MI, s.r.o.
IV/18/10 Závěr

ikona Zápis z jednání IV/18. schůze ZMČ 10.11.2005 (PDF 65.63 kB)

 

Usnesení IV/18. schůze ZMČ 10.11.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/18/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí r. 2005 - HČ
b) Rozpočtové opatření č. 13/2005
c) Upuštění od vymáhání pohledávky - Marcela Svobodová, 93.000,- Kč
IV/18/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí r. 2005 - VHČ
b) Upuštění od vymáhání pohledávky - Jiří Novotný, Kotlářská 44
c) Upuštění od vymáhání pohledávky - Zdeňka Michalcová, dlužné nájemné za užívání bytu Dědická 5 s příslušenstvím, 152.502,- Kč (nájemné), 192.809,15 Kč (příslušenství pohledávky)
d) Úprava plánu VHČ na r. 2005
IV/18/4 Změna zřizovací listiny Školní jídelny Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvkové organizace
IV/18/5 Úprava Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2003 v platném znění - sazba místního poplatku pro restaurační zahrádky
IV/18/6 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky v areálu Kasárna Slatina
b) Dispozice s pozemkem p.č. 1523
c) Nástavby na BD Vlnitá 8a, b a Tilhonova 50a, b - Návrh smlouvy o výstavbě
d) Nástavby na BD Vlnitá 23, 25, Vyškovská 2, 4, Vyškovská 6, 8
IV/18/7 Výbory
b) Kontrolní výbor

ikona Usnesení IV/18. schůze ZMČ 10.11.2005 (PDF 67.35 kB)

 

Zápis z jednání IV/17. schůze ZMČ 22.9.2005

 

Byly projednány tyto body:
IV/17/1 Kontrola plnění usnesení
IV/17/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. pololetí r. 2005 - HČ
b) Rozpočtové opatření č. 10/2005
c) Rozpočtové opatření č. 11/2005
d) Rozpočtový výhled
e) Pracovní skupina pro přípravu rozpočtu na rok 2006
IV/17/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření za I. pololetí r. 2005 - VHČ
b) Návrh novelizace podmínek pronájmu bytů
c) Vývoj dluhů za r. 2004 - doplnění materiálu
IV/17/4 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemku p.č. 306
b) Dispozice s pozemky p.č. 521/1 a p.č. 522/2
c) Prodej pozemků p.č. 58/1, 58/2, 59/1, 59/2 a 59/3
IV/17/5 Nástavby na bytových domech Vlnitá 8a, b a Tilhonova 50 a, b
IV/17/6 Pojmenování nové ulice
IV/17/7 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/17/8 Interpelace
IV/17/9 Závěr

ikona Zápis z jednání IV/17. schůze ZMČ 22.9.2005 (PDF 62.65 kB)

 

Usnesení IV/17. schůze ZMČ 22.9.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/17/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. pololetí r. 2005 - HČ
b) Rozpočtové opatření č. 10/2005
c) Rozpočtové opatření č. 11/2005
d) Rozpočtový výhled
IV/17/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření za I. pololetí r. 2005 - VHČ
b) Návrh novelizace podmínek pronájmu bytů
c) Vývoj dluhů za r. 2004 - doplnění materiálu
IV/17/4 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemku p.č. 306
b) Dispozice s pozemky p.č. 521/2 a p.č. 522/2
c) Prodej pozemků p.č. 58/1, 58/2, 59/1, 59/2 a 59/3
IV/17/5 Nástavby na bytových domech Vlnitá 8a, b a Tilhonova 50 a, b
IV/17/6 Pojmenování nové ulice
IV/17/7 Výbory
a) Finanční výbor

ikona Usnesení IV/17. schůze ZMČ 22.9.2005 (PDF 64.53 kB)

 

Zápis z jednání IV/16. schůze ZMČ 23.6.2005

Byla projednány tyto body:
IV/16/1 Kontrola plnění usnesení
IV/16/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Návrh čerpání investičního a rezervního fondu p. o.
b) Rozpočtové opatření č. 4/2005
c) Rozpočtové opatření č. 5/2005
d) Rozpočtové opatření č. 6/2005
e) Rozpočtové opatření č. 7/2005
f) Rozpočtové opatření č. 8/2005
IV/16/3 Regenerace panelových domů
IV/16/4 Bytový odbor
a) Upuštění od vymáhání penále - Jaroslav Pantlík
b) Upuštění od vymáhání penále - Ivan Frenc
c) Vývoj dluhů za r. 2004 - Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999
IV/16/5 Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2 o přidělení státních finančních prostředků formou ISPROFIN 2006
IV/16/6 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření k prodeji pozemku p. č. 324
b) Vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 1586 a 1588
c) Vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 141
d) Vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 141
IV/16/7 Pojmenování nově vzniklé ulice
IV/16/8 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/16/9 Interpelace
IV/16/10 Různé
a) Termíny zasedání ZMČ v 2. polovině r. 2005
IV/16/11 Závěr

ikona Zápis z jednání IV/16. schůze ZMČ 23.6.2005 (PDF 68.29 kB)

 

Usnesení IV/16. schůze ZMČ 23.6.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/16/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Návrh čerpání investičního a rezervního fondu p. o.
b) Rozpočtové opatření č. 4/2005
c) Rozpočtové opatření č. 5/2005
d) Rozpočtové opatření č. 6/2005
e) Rozpočtové opatření č. 7/2005
f) Rozpočtové opatření č. 8/2005
IV/16/3 Regenerace panelových domů
IV/16/4 Bytový odbor
a) Upuštění od vymáhání penále - Jaroslav Pantlík
b) Upuštění od vymáhání penále - Ivan Frenc
c) Vývoj dluhů za r. 2004 - Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999
IV/16/5 Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2 o přidělení státních finančních prostředků formou ISPROFIN 2006
IV/16/6 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření k prodeji pozemku p. č. 324
c) Vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 141
d) Vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 141
IV/16/7 Pojmenování nově vzniklé ulice
IV/16/10 Různé
a) Termíny zasedání ZMČ v 2. polovině r. 2005

ikona Usnesení IV/16. schůze ZMČ 23.6.2005 (PDF 68.14 kB)

 

Zápis z jednání IV/15. schůze ZMČ 28.4.2005

Byly Projednány tyto body:
IV/15/1 Slib člena zastupitelstva
IV/15/2 Kontrola plnění usnesení
IV/15/3 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za r. 2004
b) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2005 - HČ
c) Rozpočtové opatření č. 2/2005
d) Rozpočtové opatření č. 3/2005
IV/15/4 Bytový odbor
Výsledky hospodaření VHČ za I. čtvrtletí r. 2005
IV/15/5 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků p.č. 62, p.č. 63/1 a p.č. 63/2 v k. ú. Slatina
b) Prodej části pozemku p.č. 2879 v k. ú. Slatina
c) Prodej a pronájem pozemků při ul. Hviezdoslavova v k.ú. Slatina
d) Prodej pozemku p.č. 2277/50
e) Prodej pozemků p.č. 11 a p.č. 27
f) Rozšíření návrhu prodeje pozemku p.č. 2954/1
g) Vyjádření k prodeji pozemků
IV/15/6 Veřejná finanční podpora
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2004
b) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2005
c) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2005
IV/15/7 Školské příspěvkové organizace
a) Novela zřizovacích listin
b) Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. BPM 1/2005 a č. BPM 2/2005
IV/15/8 Změna ÚPmB
a) Změna územního plánu - lokalita Šlapanská
b) Změna územního plánu - ulice Řípská
IV/15/9 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/15/10 Volba člena rady
IV/15/11 Interpelace
IV/15/12 Různé
IV/15/13 Závěr

ikona Zápis z jednání IV/15. schůze ZMČ 28.4.2005 (PDF 67.39 kB)

 

Usnesení IV/15. schůze ZMČ 28.4.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/15/3 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za r. 2004
b) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2005 - HČ
c) Rozpočtové opatření č. 2/2005
d) Rozpočtové opatření č. 3/2005
IV/15/4 Bytový odbor
Výsledky hospodaření VHČ za I. čtvrtletí r. 2005
IV/15/5 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků p.č. 62, p.č. 63/1 a p.č. 63/2 v k. ú. Slatina
b) Prodej části pozemku p.č. 2879 v k. ú. Slatina
c) Prodej a pronájem pozemků při ul. Hviezdoslavova v k.ú. Slatina
d) Prodej pozemku p.č. 2277/50
e) Prodej pozemků p.č. 11 a p.č. 27
f) Rozšíření návrhu prodeje pozemku p.č. 2954/1
g) Vyjádření k prodeji pozemků
IV/15/6 Veřejná finanční podpora
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2004
b) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2005
c) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2005
IV/15/7 Školské příspěvkové organizace
a) Novela zřizovacích listin
b) Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. BPM 1/2005 a č. BPM 2/2005
IV/15/8 Změna ÚPmB
a) Změna územního plánu - lokalita Šlapanská
b) Změna územního plánu - ulice Řípská
IV/15/9 Výbory
b) Kontrolní výbor
IV/15/10 Volba člena rady

ikona Usnesení IV/15. schůze ZMČ 28.4.2005 (PDF 70.44 kB)

 

Zápis z jednání IV/14. schůze ZMČ 17.2.2005

Byly projednány tyto body:
IV/14/1 Kontrola plnění usnesení
IV/14/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 16/2004
b) Rozpočtové opatření č. 1/2005
c) Hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2004
d) Hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2004
e) Hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2004
f) Hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2004
g) Hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2004
IV/14/3 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků v k.ú. Slatina - SBD Mír
b) Prodej části pozemku v k.ú. Slatina
IV/14/4 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
IV/14/6 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2005
IV/14/7 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/14/8 Interpelace
IV/14/10 Závěr

ikona Zápis z jednání IV/14. schůze ZMČ 17.2.2005 (PDF 68.69 kB)

 

Usnesení IV/14. schůze ZMČ 17.2.2005

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/14/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 16/2004
b) Rozpočtové opatření č. 1/2005
c) Hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2004
d) Hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2004
e) Hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2004
f) Hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2004
g) Hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2004
IV/14/3 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků v k.ú. Slatina- SBD Mír
b) Prodej části pozemku v k.ú. Slatina
IV/14/4 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
IV/14/6 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2005
IV/14/7 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/14/9 Různé

ikona Usnesení IV/14. schůze ZMČ 17.2.2005 (PDF 66.22 kB)