Zápisy a usnesení ZMČ 2009

Usnesení z V/18. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.11.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/18/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 15/2009
b) Rozpočtové opatření č. 16/2009
c) Rozpočtové opatření č. 17/2009
d) Rozpočtové opatření č. 18/2009
e) Výsledky hospodaření MČ za I.–III. čtvrtletí r. 2009 v hlavní činnosti
V/18/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.–III. čtvrtletí r. 2009
V/18/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p. č. 68/2, 71, 141/1 a 3574
b) Dispozice s pozemkem p. č. 1129/1
c) Dispozice s pozemky p. č. 494/1 a 495/3
V/18/5 Vyhlášky statutárního města Brna
a) Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č. 18/2008 v platném znění, o místních poplatcích
V/18/6 Změna ÚPmB
a) Provozní areál firmy POOR-TRADE v.o.s.
b) Změna ÚPmB – na pozemcích p. č. 1618, 1619 v k. ú. Slatina
V/18/7 Dary obyvatelstvu
V/18/9 Výbory
a) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z V/18. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.11.2009 (PDF 66.54 kB)

 

Zápis z V/18. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.11.2009

 

Byla projednány tyto body:
V/18/1 Kontrola plnění usnesení
V/18/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 15/2009
b) Rozpočtové opatření č. 16/2009
c) Rozpočtové opatření č. 17/2009
d) Rozpočtové opatření č. 18/2009
e) Výsledky hospodaření MČ za I.–III. čtvrtletí r. 2009 v hlavní činnosti
V/18/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.–III. čtvrtletí r. 2009
V/18/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p. č. 68/2, 71, 141/1 a 3574
b) Dispozice s pozemkem p. č. 1129/1
c) Dispozice s pozemky p.č. 494/1 a 495/3
V/18/5 Vyhlášky statutárního města Brna
a) Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č. 18/2008 v platném znění, o místních poplatcích
V/18/6 Změna ÚPmB
a) Provozní areál firmy POOR-TRADE v.o.s.
b) Změna ÚPmB – na pozemcích p. č. 1618, 1619 v k. ú. Slatina
V/18/7 Dary obyvatelstvu
V/18/8 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
V/18/9 Dotazy, připomínky a podněty
V/18/10 Závěr

ikona Zápis z V/18. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.11.2009 (PDF 67.09 kB)

 

Usnesení z V/17. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 17.09.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/17/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočtové opatření č. 11/2009
b)Rozpočtové opatření č. 12/2009
c)Rozpočtové opatření č. 13/2009
d)Rozpočtové opatření č. 14/2009
e)Výsledky hospodaření MČ za I. pololetí r. 2009 v hlavní činnosti
f)Rozpočtový výhled MČ na roky 2011-2019
V/17/3 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ za 1. pololetí. r. 2009
V/17/4 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s pozemkem p.č.2275/4
b)Dispozice s pozemky p. č. 659/53, 659/59 a 659/107
c)Dispozice s částí pozemků p. č. 2372 a 2405
d)Dispozice s pozemkem p. č. 320/1
e)Dispozice s částí pozemku p. č. 2911
V/17/5 Veřejná finanční podpora – Žádost PS Spartakovci
V/17/6 Vyhlášky statutárního města Brna
a)Návrh novace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 13/2006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
b)Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení záležitostí veřejného pořádku
c)Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
d)Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
V/17/7 Změna Zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina
V/17/8 Změna ÚpmB
a)Vyjádření ke změně ÚPmB na pozemku p. č. 2399 v k. ú. Slatina

ikona Usnesení z V/17. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 17.09.2009 (PDF 72.16 kB)

 

Zápis z V/17. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 17.09.2009

Byly projednány tyto body:
V/17/1 Kontrola plnění usnesení
V/17/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočtové opatření č. 11/2009
b)Rozpočtové opatření č. 12/2009
c)Rozpočtové opatření č. 13/2009
d)Rozpočtové opatření č. 14/2009
e)Výsledky hospodaření MČ za I. pololetí r. 2009 v hlavní činnosti
f)Rozpočtový výhled MČ na roky 2011-2019
V/17/3 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ za 1. pololetí. r. 2009
V/17/4 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s pozemkem p. č. 2275/4
b)Dispozice s pozemky p. č. 659/53, 659/59 a 659/107
c)Dispozice s částí pozemků p. č. 2372 a 2405
d)Dispozice s pozemkem p. č. 320/1
e)Dispozice s částí pozemku p. č. 2911
V/17/5 Veřejná finanční podpora – Žádost PS Spartakovci
V/17/6 Vyhlášky statutárního města Brna
V/17/7 Změna Zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina
V/17/8 Změna ÚpmB
a)Vyjádření ke změně ÚPmB na pozemku p. č. 2399 v k. ú. Slatina
V/17/9 Výbory
a)Finanční výbor
b)Kontrolní výbor
V/17/10 Dotazy, připomínky a podněty
V/17/11 Závěr

ikona Zápis z V/17. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 17.09.2009 (PDF 74.9 kB)

 

Usnesení z V/16. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 18.06.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/16/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za rok 2008
b) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2009 v hlavní činnosti
c) Rozpočtové opatření č. 6/2009
d) Rozpočtové opatření č. 7/2009
e) Rozpočtové opatření č. 8/2009
f) Rozpočtové opatření č. 9/2009
g) Rozpočtové opatření č. 10/2009
V/16/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. čtvrtletí r. 2009
b) Žádosti o zařazení domu do seznamu domů určených k odprodej
c) Pravidla pro přidělování obecních bytů v domech svěřených MČ Brno‑Slatina do její správy Statutem města Brna“
d) Regenerace bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
V/16/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p. č. 1778/2
b) Dispozice s pozemkem p. č. 2952/23
c) Dispozice s pozemkem p. č. 444/3
d) Dispozice s pozemkem p. č. 1976
e) Dispozice s pozemkem p. č. 2263/42
f) Dispozice s částí pozemků p. č. 2954/1 a 1577/1
g) Dispozice s částí pozemku p. č. 889/1
V/16/5 Návrh na změnu ÚPmB – žádost SBD Mír
V/16/6 Termíny zasedání ZMČ v 2. pololetí r. 2009

ikona Usnesení z V/16. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 18.06.2009 (PDF 82.43 kB)

 

Zápis z V/16. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 18.06.2009

Byly projednány tyto body:
V/16/1 Kontrola plnění usnesení
V/16/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za rok 2008
b) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2009 v hlavní činnosti
c) Rozpočtové opatření č. 6/2009
d) Rozpočtové opatření č. 7/2009
e) Rozpočtové opatření č. 8/2009
f) Rozpočtové opatření č. 9/2009
g) Rozpočtové opatření č. 10/2009
V/16/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. čtvrtletí r. 2009
b) Žádosti o zařazení domu do seznamu domů určených k odprodeji
c) Pravidla pro přidělování obecních bytů v domech svěřených MČ Brno‑Slatina do její správy Statutem města Brna“
d) Regenerace bytových domů ve správě MČ Brno-Slatina v lokalitě Tilhonova-Vlnitá
V/16/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p. č. 1778/2
b) Dispozice s pozemkem p. č. 2952/23
c) Dispozice s pozemkem p. č. 444/3
d) Dispozice s pozemkem p. č. 1976
e) Dispozice s pozemkem p. č. 2263/42
f) Dispozice s částí pozemků p. č. 2954/1 a 1577/1
g) Dispozice s částí pozemku p. č. 889/1
V/16/5 Návrh na změnu ÚPmB – žádost SBD Mír
V/16/6 Termíny zasedání ZMČ v 2. pololetí r. 2009
V/16/7 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
V/16/8 Dotazy, připomínky a podněty

ikona Zápis z V/16. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 18.06.2009 (PDF 72.44 kB)

 

Usnesení z V/15. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.04.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/15/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření HČ za období I.–XII. r. 2008
b) Rozpočtové opatření č. 3/2009
c) Rozpočtové opatření č. 4/2009
V/15/3 Veřejná finanční podpora
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2008
b) Schválení objemu veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2009
c) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2009
d) Rozpočtové opatření č. 5/2009
V/15/4 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.–XII. r. 2008
b) Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2008
c) Žádost o zařazení domů na seznam domů určených k odprodeji
V/15/5 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p. č. 1 a p. č. 2 a nemovitostí č. pop. 1097
b) Dispozice s částmi pozemků p. č. 618/7, 645/1 a 646/5
c) Dispozice s částmi pozemků p. č. 68/2, 71, 141 a 3574
d) Žádost o vyjádření k nabytí pozemků v k. ú. Slatina
e) Dispozice s částí pozemku p. č. 1782/1
V/15/6/ Vyhlášky statutárního města Brna
a) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
b) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku
c) Novelizace vyhl. města Brna č. 17/2005 v platném znění, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
d) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1996 a Domovní řád schválený VI. zasedáním NVmB
e) Pravidla pro budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města Brna
V/15/7 ÚPmB
a) Změna ÚPmB – B36/07-I – MČ Brno-Slatina, k. ú. Slatina, při ul. Krejčího
b) Změna ÚPmB – B43/07-I – MČ Brno-Slatina, MČ Brno-Tuřany, k. ú. Slatina, k. ú. Tuřany, oblast kolem dálnice D1 a letiště
c) Úprava směrné části ÚPmB v lokalitě Švédské šance
d) Žádost o vyjádření k úpravě směrné části ÚPmB – zvýšení indexu podlažních plochy (IPP)
V/15/8 Sbor dobrovolných hasičů Brno-Slatina – nákup cisternového auta
V/15/9 Výbory
a) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z V/15. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.04.2009 (PDF 81.07 kB)

 

Zápis z V/15. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.04.2009

Byly projednány tyto body:
V/15/1 Kontrola plnění usnesení
V/15/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření HČ za období I.–XII. r. 2008
b) Rozpočtové opatření č. 3/2009
c) Rozpočtové opatření č. 4/2009
V/15/3 Veřejná finanční podpora
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2008
b) Schválení objemu veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2009
c) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2009
d) Rozpočtové opatření č. 5/2009
V/15/4 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.–XII. r. 2008
b) Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2008
c) Žádost o zařazení domů na seznam domů určených k odprodeji
V/15/5 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p. č. 1 a p. č. 2 a nemovitostí č. pop. 1097
b) Dispozice s částmi pozemků p. č. 618/7, 645/1 a 646/5
c) Dispozice s částmi pozemků p. č. 68/2, 71, 141 a 3574
d) Žádost o vyjádření k nabytí pozemků v k. ú. Slatina
e) Dispozice s částí pozemku p. č. 1782/1
V/15/6 Vyhlášky statutárního města Brna
a) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
b) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
c) Novelizace vyhl. města Brna č. 17/2005 v platném znění, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních
d) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1996 a Domovní řád schválený VI. zasedáním NvmB
e) Pravidla pro budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města Brna
V/15/7 ÚPmB
a) Změna ÚPmB – B36/07-I – MČ Brno-Slatina, k. ú. Slatina, při ul. Krejčího
b) Změna ÚPmB – B43/07-I – MČ Brno-Slatina, MČ Brno-Tuřany, k. ú. Slatina, k. ú. Tuřany, oblast kolem dálnice D1 a letiště
c) Úprava směrné části ÚPmB v lokalitě Švédské šance
d) Žádost o vyjádření k úpravě směrné části ÚPmB – zvýšení indexu podlažních plochy (IPP)
V/15/8 Sbor dobrovolných hasičů Brno-Slatina – nákup cisternového auta
V/15/9 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
V/15/10 Dotazy, připomínky a podněty
V/15/11 Závěr

ikona Zápis z V/15. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.04.2009 (PDF 69.64 kB)

 

Usnesení z V/14. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.02.2009

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/14/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2009
b) Rozpočtové opatření č. 2/2009
c) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2008
d) Hospodářský výsledek ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2008
e) Hospodářský výsledek MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5 za r. 2008
f) Hospodářský výsledek ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 za r. 2008
g) Hospodářský výsledek TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina za r. 2008
V/14/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 444/4
b) Dispozice s pozemky p. č. 3062/2, 3068/3, 3077/2, 3079/2
c) Žádost o vyjádření k úpravě směrné části ÚPmB – zvýšení indexu podlažních ploch v areálu společnosti CARLING spol. s r.o.
V/14/4 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ
V/14/5 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2009
V/14/6 Sbor dobrovolných hasičů Brno-Slatina – nákup cisternového auta
V/14/7 Výbory
b)Kontrolní výbor
1.Volba člena kontrolního výboru

ikona Usnesení z V/14. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.02.2009 (PDF 69.78 kB)

 

Zápis z V/14. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.02.2009

Byla projednány tyto body:
V/14/1 Kontrola plnění usnesení
V/14/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2009
b) Rozpočtové opatření č. 2/2009
c) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2008
d) Hospodářský výsledek ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2008
e) Hospodářský výsledek MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5 za r. 2008
f) Hospodářský výsledek ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 za r. 2008
g) Hospodářský výsledek TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina za r. 2008
V/14/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p. č. 444/4
b) Dispozice s pozemky p. č. 3062/2, 3068/3, 3077/2, 3079/2
c) Žádost o vyjádření k úpravě směrné části ÚPmB – zvýšení indexu podlažních ploch v areálu společnosti CARLING spol. s r.o.
V/14/4 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ
V/14/5 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2009
V/14/6 Sbor dobrovolných hasičů Brno-Slatina – nákup cisternového auta
V/14/7 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
1. Volba člena kontrolního výboru
V/14/8 Dotazy, připomínky a podněty
V/14/9 Závěr

ikona Zápis z V/14. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.02.2009 (PDF 67.93 kB)