Zápisy a usnesení ZMČ 2008

Usnesení z V/13. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 18.12.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/13/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 18/2008
b)Žádost TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina
c) Rozpočet MČ na r. 2009
d) Rozpočtové opatření č. 19/2008
V/13/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodej bytového domu a pozemků do vlastnictví nájemců – Tilhonova 67
b) Návrh plánu VHČ na rok 2009
V/13/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p. č. 954/1
V/13/5 ÚPmB
a) Žádost o vyjádření ke změně ÚPmB – pozemek p. č. 2194/81 a 2194/79 v k. ú. Slatina
V/13/6 Termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí r. 2009

ikona Usnesení z V/13. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 18.12.2008 (PDF 78.29 kB)

 

Zápis z V/13. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 18.12.2008

Byly projednány tyto body:
V/13/1 Kontrola plnění usnesení
V/13/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 18/2008
b) Žádost TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina
c) Rozpočet MČ na r. 2009
d) Rozpočtové opatření č. 19/2008
V/13/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodej bytového domu a pozemků do vlastnictví nájemců – Tilhonova 67
b) Návrh plánu VHČ na rok 2009
V/13/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p. č. 2954/1
V/13/5 ÚPmB
a) Žádost o vyjádření ke změně ÚPmB – pozemek p. č. 2194/81 a 2194/79 v k. ú. Slatina
V/13/6 Termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí r. 2009
V/13/7 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
V/13/8 Dotazy, připomínky a podněty
V/13/9 Závěr

ikona Zápis z V/13. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 18.12.2008 (PDF 68.51 kB)

 

Usnesení z V/12. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.11.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/12/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.–III. čtvrtletí 2008 hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 13/2008
c) Rozpočtové opatření č. 14/2008
d) Rozpočtové opatření č. 15/2008
e) Rozpočtové opatření č. 16/2008
f) Rozpočtové opatření č. 17/2008
g) III. etapa regenerace panelových domů
V/12/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.–III. čtvrtletí r. 2008
V/12/4 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o aktualizaci vyjádření k dispozici s pozemkem p. č. 2275/71
V/12/5 Změna ÚPmB
V/12/6 Dary obyvatelstvu
V/12/7 Výbory
b) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z V/12. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.11.2008 (PDF 70.68 kB)

 

Zápis z V/12. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.11.2008

Byly projednány tyto body:
V/12/1 Kontrola plnění usnesení
V/12/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.–III. čtvrtletí 2008 hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 13/2008
c) Rozpočtové opatření č. 14/2008
d) Rozpočtové opatření č. 15/2008
e) Rozpočtové opatření č. 16/2008
f) Rozpočtové opatření č. 17/2008
g) III. etapa regenerace panelových domů
V/12/3 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ za I.–III. čtvrtletí r. 2008
V/12/4 Hospodaření s majetkem
a)Žádost o aktualizaci vyjádření k dispozici s pozemkem p. č. 2275/71
V/12/5 Změna ÚPmB
V/12/6 Dary obyvatelstvu
V/12/7 Výbory
a)Finanční výbor
b)Kontrolní výbor
V/12/8 Dotazy, připomínky a podněty
V/12/9 Závěr

ikona Zápis z V/12. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.11.2008 (PDF 66.62 kB)

 

Usnesení z V/11. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 18.09.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/11/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. pololetí 2008 hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 8/2008
c) Rozpočtové opatření č. 9/2008
d) Rozpočtové opatření č. 10/2008
e) Rozpočtové opatření č. 11/2008
f) Rozpočtové opatření č. 12/2008
g) Rozpočtový výhled MČ na roky 2010–2019
V/11/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2008
V/11/4 Hospodaření s majetkem
a)Aktualizace vyjádření k prodeji ¼ RD Ráj 5, vč. id. ¼ pozemků p. č. 1821 a 1822
b)Dispozice s pozemkem p. č. 1976
c)Dispozice s pozemkem p. č. 2012/53
d)Dispozice s pozemky p. č. 3286/3, 3289/2, 3289/3, 3290/2, 3290/3, 3291/2
V/11/5 Změna ÚPmB a ÚP zóny
a)Změna ÚPmB v lokalitě Přední Šlapanské
b)Změna hranic využití a příjezdu do území Přední Šlapanské
V/11/6 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 34/2005, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů

ikona Usnesení z V/11. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 18.09.2008 (PDF 71.08 kB)

 

Zápis z V/11. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 18.09.2008

Byly projednány tyto body:
V/11/1 Kontrola plnění usnesení
V/11/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. pololetí 2008 hlavní činnost
b) Rozpočtové opatření č. 8/2008
c) Rozpočtové opatření č. 9/2008
d) Rozpočtové opatření č. 10/2008
e) Rozpočtové opatření č. 11/2008
f) Rozpočtové opatření č. 12/2008
g) Rozpočtový výhled MČ na roky 2010–2019
V/11/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2008
V/11/4 Hospodaření s majetkem
a) Aktualizace vyjádření k prodeji ¼ RD Ráj 5, vč. id. ¼ pozemků p. č. 1821 a 1822
b) Dispozice s pozemkem p. č. 1976
c) Dispozice s pozemkem p. č. 2012/53
d) Dispozice s pozemky p. č. 3286/3, 3289/2, 3289/3, 3290/2, 3290/3, 3291/2
V/11/5 Změna ÚPmB a ÚP zóny
a) Změna ÚPmB v lokalitě Přední Šlapanské
b) Změna hranic využití a příjezdu do území Přední Šlapanské
V/11/6 Novela obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 34/2005, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů
V/11/7 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
V/11/8 Dotazy, připomínky a podněty
V/11/9 Závěr

ikona Zápis z V/11. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 18.09.2008 (PDF 70.26 kB)

 

Usnesení z V/10. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.06.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/10/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2008 hlavní činnost
b)Rozpočtové opatření č. 3/2008
c)Rozpočtové opatření č. 4/2008
d)Rozpočtové opatření č. 5/2008
e)Rozpočtové opatření č. 6/2008
f)Rozpočtové opatření č. 7/2008
V/10/3 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ za I. čtvrtletí r. 2008
b)Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2007
c)..., Rousínovská 2 – změna varianty kupní smlouvy k bytové jednotce č. 10, Rousínovská 2
V/10/4 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s částí pozemku p. č. 2714/1
b)Dispozice s částí pozemku p. č. 494/1
c)Dispozice s pozemky p. č. 3221/2, 3228/2, 3232/2 a 3134/2
d)Dispozice s pozemkem p. č. 1523
e)Dispozice s částí pozemku p. č. 2277/1
V/10/5 Změna ÚPmB
a)Žádost o vyjádření MČ ke změně územního plánu
V/10/6 Úprava místních poplatků – novela vyhl. Statutárního města Brna č. 12/2007
V/10/7 Termíny zasedání ZMČ v 2. pololetí r. 2008
V/10/8 Výbory
b)Kontrolní výbor
V/10/9 Divadelní soubor J.K.Tyla

ikona Usnesení z V/10. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.06.2008 (PDF 74.16 kB)

 

Zápis z V/10. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.06.2008

Byly projednány tyto body:
V/10/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2008 hlavní činnost
b)Rozpočtové opatření č. 3/2008
c)Rozpočtové opatření č. 4/2008
d)Rozpočtové opatření č. 5/2008
e)Rozpočtové opatření č. 6/2008
f)Rozpočtové opatření č. 7/2008
V/10/3 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ za I. čtvrtletí r. 2008
b)Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2007
c)..., Rousínovská 2 – změna varianty kupní smlouvy k bytové jednotce č. 10, Rousínovská 2
V/10/4 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s částí pozemku p. č. 2714/1
b)Dispozice s částí pozemku p. č. 494/1
c)Dispozice s pozemky p. č. 3221/2, 3228/2, 3232/2 a 3134/2
d)Dispozice s pozemkem p. č. 1523
e)Dispozice s částí pozemku p. č. 2277/1
V/10/5 Změna ÚPmB
a)Žádost o vyjádření MČ ke změně územního plánu
V/10/6 Úprava místních poplatků – novela vyhl. Statutárního města Brna č. 12/2007
V/10/7 Termíny zasedání ZMČ v 2. pololetí r. 2008
V/10/8 Výbory
a)Finanční výbor
b)Kontrolní výbor
V/10/9 Divadelní soubor J.K.Tyla

ikona Zápis z V/10. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.06.2008 (PDF 71.48 kB)

 

Usnesení z V/9. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 24.04.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/9/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Závěrečný účet MČ za r. 2007
b)Rozpočtové opatření č. 2/2008
V/9/3 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a)Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2007
b)Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2008
c)Schválení objemu veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2008
V/9/4 Bytový odbor
a)Prodej bytového domu Kroměřížská 1, 3, 5
V/9/5 Pojmenování nové ulice
V/9/6 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s pozemky p.č. 1075/3, 821/27, 2275/59, 2253/5 a 2203/3
b)Dispozice s částí pozemku p. č. 1639/1
c)Dispozice s částí pozemku p. č. 2312/1
d)Dispozice s pozemky p. č. 220 a p. č. 221/1
e)Dispozice s pozemky p. č. 309 a p. č. 310/1
f)Dispozice s pozemky p. č. 893/1, 894/1, 892 , 893/2 – včetně budov
g)Půdní vestavba v domě Tilhonova 51
V/9/7 Návrhy změn ÚPmB
a)Žádost o vyjádření ke změně ÚPmB – pozemek p. č. 445/2, 445/3, 445/4 v k. ú. Slatina
b)Návrh na změnu ÚPmB – hřiště při ul. Černozemní – změna účelu využití plochy
c)Změna ÚPmB – při ulici Šlapanická v k. ú. Slatina
V/9/8 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ
V/9/9 Novela Požárního řádu MČ Brno-Slatina

ikona Usnesení z V/9. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 24.04.2008 (PDF 71.1 kB)

 

Zápis z V/9. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 24.04.2008

Byly projednány tyto body:
V/9/1 Kontrola plnění usnesení
V/9/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za r. 2007
b) Rozpočtové opatření č. 2/2008
V/9/3 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2007
b) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2008
c) Schválení objemu veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2008
d) Rozpočtové opatření č. 3/2008
V/9/4 Bytový odbor
a)Prodej bytového domu Kroměřížská 1, 3, 5
V/9/5 Pojmenování nové ulice
V/9/6 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p.č. 1075/3, 821/27, 2275/59, 2253/5 a 2203/3
b) Dispozice s částí pozemku p. č. 1639/1
c) Dispozice s částí pozemku p. č. 2312/1
d) Dispozice s pozemky p. č. 220 a p. č. 221/1
e) Dispozice s pozemky p. č. 309 a p. č. 310/1
f) Dispozice s pozemky p. č. 893/1, 894/1, 892 včetně budovy, 893/2 – včetně budovy
g) Půdní vestavba v domě Tilhonova 51
V/9/7 Návrhy změn ÚpmB
a)Žádost o vyjádření ke změně ÚPmB – pozemek p. č. 445/2, 445/3, 445/4 v k. ú. Slatina
b)Návrh na změnu ÚPmB – hřiště při ul. Černozemní – změna účelu využití plochy
c)Změna ÚPmB – při ulici Šlapanická v k. ú. Slatina
V/9/8 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ
V/9/9 Novela Požárního řádu MČ Brno-Slatina
V/9/10 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
V/9/11 Interpelace
V/9/12 Závěr

ikona Zápis z V/9. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 24.04.2008 (PDF 74.71 kB)

 

Usnesení z V/8. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 28.02.2008

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/8/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočtové opatření č. 1/2008
b)Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2007
c)Hospodářský výsledek ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2007
d)Hospodářský výsledek MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5 za r. 2007
e)Hospodářský výsledek ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 za r. 2007
f)Hospodářský výsledek TS Brno-Slatina za r. 2007
g)„Úvěr na financování akce regenerace panelových domů v MČ Brno-Slatina – II. Etapa“, č. zakázky 60011812
V/8/3 Bytový odbor
a)Pravidla pro přidělování bytů
V/8/4 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s pozemkem p. č. 484/2 a 484/3
b)Dispozice s pozemky p. č. 949, 950, 951, 952 a 953
c)Dispozice s částí pozemku p.č. 444/3
d)Dispozice s pozemky v areálu „Kasárna na letišti Slatina“
V/8/5 Změna Zřizovací listiny č. 1/1994 Základní školy Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvkové organizace
V/8/6 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění
V/8/7 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2008
V/8/8 Jednací řád Zastupitelstva

ikona Usnesení z V/8. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 28.02.2008 (PDF 75.2 kB)

 

Zápis z V/8. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 28.02.2008

Byly projednány tyto body:
V/8/1 Kontrola plnění usnesení
V/8/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočtové opatření č. 1/2008
b)Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2007
c)Hospodářský výsledek ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2007
d)Hospodářský výsledek MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5 za r. 2007
e)Hospodářský výsledek ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 za r. 2007
f)Hospodářský výsledek TS Brno-Slatina za r. 2007
g)„Úvěr na financování akce regenerace panelových domů v MČ Brno-Slatina – II. Etapa“, č. zakázky 60011812
V/8/3 Bytový odbor
a)Pravidla pro přidělování bytů
V/8/4 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s pozemkem p. č. 484/2 a 484/3
b)Dispozice s pozemky p. č. 949, 950, 951, 952 a 953
c)Dispozice s částí pozemku p.č. 444/3
d)Dispozice s pozemky v areálu „Kasárna na letišti Slatina“
V/8/5 Změna Zřizovací listiny č. 1/1994 Základní školy Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvkové organizace
V/8/6 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkci hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění
V/8/7 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2008
V/8/8 Jednací řád Zastupitelstva
V/8/9 Výbory
a)Finanční výbor
b)Kontrolní výbor
V/8/10 Interpelace
V/8/11 Závěr

ikona Zápis z V/8. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 28.02.2008 (PDF 74.21 kB)