Zápisy a usnesení ZMČ 2012

Usnesení z VI/12. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 13.12.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/12/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2012
b) Rozpočtové opatření č. 14/2012
c) Rozpočtové opatření č. 15/2012
d) Rozpočtové opatření č. 16/2012
e) Rozpočtové opatření č. 17/2012
f) Rozpočtové opatření č. 18/2012
g) Rozpočtová opatření v závěru roku
h) Návrh rozpočtu MČ na rok 2013
VI/12/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za období I.-IX. 2012
b) Postoupení pohledávky – Bučovická ..., Brno
c) Pravidla pro přidělování obecních bytů v domech svěřených MČ Brno-Slatina do její správy Statutem města Brna
d) Smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví v bytových domech Tilhonova 50 a,b, Vlnitá 8 a,b, Vlnitá 23, 25, Vyškovská 6, 8 a Vyškovská 2, 4 v Brně
e) Smlouva o smlouvě budoucí o převodu bytové jednotky z vlastnictví Statutárního města Brna do osobního vlastnictví
VI/12/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 1577/1
b) Dispozice s pozemkem p.č. 68/7
c) Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 2601/65 do majetku statutárního města Brna
d) Dispozice s částmi pozemků p.č. 1261 a 1276/1
VI/12/5 Souhlas s vyhrazením pravomoci dle § 11 odst. 4 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší z kompetence MČ na město Brno
VI/12/6 Plochy nejvýznamnější zeleně ve městě Brně
VI/12/7 Informace o změně cen nájemného u nájemních smluv za pronájem pozemků zahrádek, pozemků pod rodinným domem, pozemků pod garáží a pozemků - příjezdových komunikací ke garážím v MČ Brno-Slatina
VI/12/8 Termíny zasedání ZMČ na rok 2013
VI/12/9 Výbory
c) Odměny členům výborů

ikona Usnesení z VI/12. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 13.12.2012 (PDF 69.28 kB)

 

Zápis z VI/12. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 13.12.2012

 

Byly projednány tyto body:
VI/12/1 Kontrola plnění usnesení
VI/12/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2012
b) Rozpočtové opatření č. 14/2012
c) Rozpočtové opatření č. 15/2012
d) Rozpočtové opatření č. 16/2012
e) Rozpočtové opatření č. 17/2012
f) Rozpočtové opatření č. 18/2012
g) Rozpočtová opatření v závěru roku
h) Návrh rozpočtu MČ na rok 2013
VI/12/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za období I.-IX. 2012
b) Postoupení pohledávky – Bučovická ..., Brno
c) Pravidla pro přidělování obecních bytů v domech svěřených MČ Brno-Slatina do její správy Statutem města Brna
d) Smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví v bytových domech Tilhonova 50 a,b, Vlnitá 8 a,b, Vlnitá 23, 25, Vyškovská 6, 8 a Vyškovská 2, 4 v Brně
e) Smlouva o smlouvě budoucí o převodu bytové jednotky z vlastnictví Statutárního města Brna do osobního vlastnictví
VI/12/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 1577/1
b) Dispozice s pozemkem p.č. 68/7
c) Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 2601/65 do majetku statutárního města Brna
d) Dispozice s částmi pozemků p.č. 1261 a 1276/1
VI/12/5 Souhlas s vyhrazením pravomoci dle § 11 odst. 4 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší z kompetence MČ na město Brno
VI/12/6 Plochy nejvýznamnější zeleně ve městě Brně
VI/12/7 Informace o změně cen nájemného u nájemních smluv za pronájem pozemků zahrádek, pozemků pod rodinným domem, pozemků pod garáží a pozemků - příjezdových komunikací ke garážím v MČ Brno-Slatina
VI/12/8 Termíny zasedání ZMČ na rok 2013
VI/12/9 Výbory
c) Odměny členům výborů
VI/12/10 Dotazy, připomínky a podněty
VI/12/11 Závěr

ikona Zápis z VI/12. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 13.12.2012 (PDF 67.38 kB)

 

Usnesení z VI/11. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.09.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/11/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 10/2012
b) Rozpočtové opatření č. 11/2012
c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2012
d) Rozpočtové opatření č. 12/2012
e) Rozpočtové opatření č. 13/2012
f) Rozpočtový výhled MČ na roky 2014 – 2019
VI/11/3 Bytový odbor
a) Smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví v bytových domech Tilhonova 50 a,b, Vlnitá 8 a,b, Vlnitá 23, 25, Vyškovská 6, 8 a Vyškovská 2, 4 v Brně
b) Výsledky VHČ za období I.-VI.2012
VI/11/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 2012/2
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 546/1
c) Dispozice s pozemkem p.č. 2952/5 a částí pozemku p.č. 2952/1
d) Dispozice s částí pozemku p.č. 1276/1
e) Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 1276/4 do majetku statutárního města Brna
f) Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 505/17 do majetku statutárního města Brna
g) Dispozice s pozemkem p.č. 210
h) Dispozice s pozemkem p.č. 433
i) Dispozice s pozemkem p.č. 1571
VI/11/5 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. .../2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
VI/11/6 Návrh novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
VI/11/7 Výbory
a) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z VI/11. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.09.2012 (PDF 322.02 kB)

 

Zápis z VI/11. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.09.2012

Byly projednány tyto body:
VI/11/1 Kontrola plnění usnesení
VI/11/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 10/2012
b) Rozpočtové opatření č. 11/2012
c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2012
d) Rozpočtové opatření č. 12/2012
e) Rozpočtové opatření č. 13/2012
f) Rozpočtový výhled MČ na roky 2014 – 2019
VI/11/3 Bytový odbor
a) Smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví v bytových domech Tilhonova 50 a,b, Vlnitá 8 a,b, Vlnitá 23, 25, Vyškovská 6, 8 a Vyškovská 2, 4 v Brně
b) Výsledky VHČ za období I.-VI.2012
VI/11/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 220
b) Dispozice s pozemkem p.č. 349
c) Dispozice s pozemkem p.č. 2952/5 a částí pozemku p.č. 2952/1
d) Dispozice s částí pozemku p.č. 1276/1
e) Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 1276/4 do majetku statutárního města Brna
f) Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 505/17 do majetku statutárního města Brna
g) Dispozice s pozemkem p.č. 210
h) Dispozice s pozemkem p.č. 433
i) Dispozice s pozemkem p.č. 1571
VI/11/5 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. .../2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
VI/11/6 Návrh novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
VI/11/7 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
VI/11/8 Dotazy, připomínky a podněty
VI/11/9 Závěr

ikona Zápis z VI/11. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.09.2012 (PDF 70.99 kB)

 

Usnesení z VI/10. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 21.06.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/10/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za rok 2011
b) Rozpočtové opatření č. 6/2012
c) Rozpočtové opatření č. 7/2012
d) Rozpočtové opatření č. 8/2012
e) Rozpočtové opatření č. 9/2012
VI/10/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.-III.2012
b) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 5, Dědická 12
c) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 2, Rousínovská 25
VI/10/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 220
b) Dispozice s pozemkem p.č. 349
VI/10/5 Výbory
a) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z VI/10. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 21.06.2012 (PDF 84.81 kB)

 

Zápis z VI/10. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 21.06.2012

Byly projednány tyto body:
VI/10/1 Kontrola plnění usnesení
VI/10/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za rok 2011
b) Rozpočtové opatření č. 6/2012
c) Rozpočtové opatření č. 7/2012
d) Rozpočtové opatření č. 8/2012
e) Rozpočtové opatření č. 9/2012
VI/10/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.-III.2012
b) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 5, Dědická 12
c) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 2, Rousínovská 25
VI/10/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 220
b) Dispozice s pozemkem p.č. 349
VI/10/5 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
VI/10/6 Dotazy, připomínky a podněty
VI/10/7 Závěr

ikona Zápis z VI/10. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 21.06.2012 (PDF 94.1 kB)

 

Usnesení z VI/09. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 26.04.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/09/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 2/2012
b) Rozpočtové opatření č. 3/2012
c) Rozpočtové opatření č. 4/2012
d) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2012
e) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2011
f) Navýšení objemu a rozdělení veřejné podpory malého rozsahu – de minimis – z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2012
g) Rozpočtové opatření č. 5/2012
VI/09/3 Bytový odbor
a) Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2011
VI/09/4 Hospodaření s majetkem
a) Prodej kina Beseda
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2012/2
c) Dispozice s pozemkem p.č. 2342/2
d) Dispozice s pozemkem p.č. 211/1
e) Dispozice s pozemkem p.č. 2493
f) Dispozice s částí pozemku p.č. 1782/2
VI/09/5 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
VI/09/6 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

ikona Usnesení z VI/09. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 26.04.2012 (PDF 95.61 kB)

 

Zápis z VI/09. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 26.04.2012

Byly projednány tyto body:
VI/09/1 Kontrola plnění usnesení
VI/09/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 2/2012
b) Rozpočtové opatření č. 3/2012
c) Rozpočtové opatření č. 4/2012
d) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2012
e) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2011
f) Navýšení objemu a rozdělení veřejné podpory malého rozsahu – de minimis – z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2012
g) Rozpočtové opatření č. 5/2012
VI/09/3 Bytový odbor
a) Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2011
VI/09/4 Hospodaření s majetkem
a) Prodej kina Beseda
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2012/2
c) Dispozice s pozemkem p.č. 2342/2
d) Dispozice s pozemkem p.č. 211/1
e) Dispozice s pozemkem p.č. 2493
f) Dispozice s částí pozemku p.č. 1782/2
VI/09/5 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
VI/09/6 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
VI/09/7 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
VI/09/8 Dotazy, připomínky a podněty
VI/09/9 Závěr

ikona Zápis z VI/09. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 26.04.2012 (PDF 97.86 kB)

 

Usnesení z VI/08. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.02.2012

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/08/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 17/2011
b) Rozpočtové opatření č. 1/2012
VI/08/3 Bytový odbor
a) Dohoda o postoupení pohledávky
VI/08/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1639/1 a p.č. 1640/5
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 1211/2
VI/08/5 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o veřejnou podporu malého rozsahu - de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2012
b) Schválení objemu veřejné podpory malého rozsahu – de minimis - z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2012
VI/08/6 Výbory
a) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z VI/08. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.02.2012 (PDF 82.55 kB)

 

Zápis z VI/08. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.02.2012

Byly projednány tyto body:
VI/08/1 Kontrola plnění usnesení
VI/08/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 17/2011
b) Rozpočtové opatření č. 1/2012
VI/08/3 Bytový odbor
a) Dohoda o postoupení pohledávky
VI/08/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1639/1 a p.č. 1640/5
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 1211/2
VI/08/5 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o veřejnou podporu malého rozsahu - de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2012
b) Schválení objemu veřejné podpory malého rozsahu – de minimis - z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2012
VI/08/6 Výbory
a) Kontrolní výbor
VI/08/7 Dotazy, připomínky a podněty
VI/08/8 Závěr

ikona Zápis z VI/08. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.02.2012 (PDF 81.97 kB)