Zápisy a usnesení ZMČ 2014

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 06.11.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VII/U/3 Volba ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasování ustavujícího zasedání
VII/U/4 Schválení programu
VII/U/5 Stanovení počtu uvolněných funkcionářů a určení jejich funkcí
VII/U/6 Stanovení počtu členů RMČ
VII/U/7 Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů RMČ
VII/U/8 Volba volební komise
VII/U/9 Volba starosty, místostarosty a členů RMČ
VII/U/10 Zřízení finančního a kontrolního výboru
VII/U/11 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
VII/U/12 Volba předsedy finančního výboru
VII/U/13 Volba předsedy kontrolního výboru
VII/U/14 Volba členů finančního výboru
VII/U/15 Volba členů kontrolního výboru
VII/U/16 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
VII/U/17 Organizační informace

ikona Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 06.11.2014 (PDF 96.31 kB)

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 06.11.2014

Byly projednány tyto body:
VII/U/1 Zahájení
VII/U/2 Složení slibu člena (členky) ZMČ Brno-Slatina
VII/U/3 Volba ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasování ustavujícího zasedání
VII/U/4 Schválení programu
VII/U/5 Stanovení počtu uvolněných funkcionářů a určení jejich funkcí
VII/U/6 Stanovení počtu členů RMČ
VII/U/7 Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů RMČ
VII/U/8 Volba volební komise
VII/U/9 Volba starosty, místostarosty a členů RMČ
VII/U/10 Zřízení finančního a kontrolního výboru
VII/U/11 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
VII/U/12 Volba předsedy finančního výboru
VII/U/13 Volba předsedy kontrolního výboru
VII/U/14 Volba členů finančního výboru
VII/U/15 Volba členů kontrolního výboru
VII/U/16 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
VII/U/17 Organizační informace
VII/U/18 Závěr

ikona Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 06.11.2014 (PDF 110.61 kB)

Zápis z VI/22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 25.09.2014

Byly projednány tyto body:
VI/22/1 Kontrola plnění usnesení
VI/22/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2014
b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31.03.2014
c) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30.06.2014
d) Rozpočtové opatření č. 13/2014
e) Rozpočtové opatření č. 14/2014
f) Rozpočtový výhled MČ na roky 2016 – 2020
g) Rozpočet 2014 - úprava plánu
h) Rozpočtové opatření č. 16/2014
VI/22/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-VI. 2014
b) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 6 Bučovická ..., Brno
c) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 1, Rousínovská .., Brno
d) Přidělení bytu mimo pořadník - manželé ...., Tilhonova ..., Brno
e) Žádost o splátkový kalendář – ...., Rousínovská ..., Brno
f) Odpis pohledávky – ...., Rousínovská .., Brno
g) Odpis pohledávky – ....., Rousínovská .., Brno
h) Odpis pohledávky – ....., Rousínovská .., Brno
VI/22/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 673/14
b) Dispozice s pozemky p.č. 659/59 a 659/107
c) Odprodej pozemku p.č. 1211/1 v k.ú. Slatina ve vlast. spol. RWE GasNet, s.r.o. do vlastnictví města Brna
d) Nabytí pozemku p.č. 2952/23 v k.ú. Slatina do vlastnictví statutárního města Brna
VI/22/5 Návrh změny obecně závazné vyhlášky města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně
VI/22/6 Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.../2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
VI/22/7 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
c) Odměny členům výborů
d) Ukončení činnosti výborů
VI/22/8 Dotazy, připomínky a podněty
VI/22/9 Závěr

ikona Zápis z VI/22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 25.09.2014 (PDF 85.29 kB)

 

Usnesení z VI/22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 25.09.2014

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/22/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2014
b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31.03.2014
c) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30.06.2014
d) Rozpočtové opatření č. 13/2014
e) Rozpočtové opatření č. 14/2014
f) Rozpočtový výhled MČ na roky 2016 – 2020
g) Rozpočet 2014 - úprava plánu
h) Rozpočtové opatření č. 16/2014
VI/22/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-VI. 2014
b) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 6 Bučovická ..., Brno
c) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 1, Rousínovská .., Brno
d) Přidělení bytu mimo pořadník - manželé ..., ...., Tilhonova ..., Brno
e) Žádost o splátkový kalendář – ..., Rousínovská .., Brno
f) Odpis pohledávky – ...., Rousínovská .., Brno
g) Odpis pohledávky – ..., Rousínovská ..., Brno
h) Odpis pohledávky – ... , Rousínovská ..., Brno
VI/22/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 673/14
b) Dispozice s pozemky p.č. 659/59 a 659/107
c) Odprodej pozemku p.č. 1211/1 v k.ú. Slatina ve vlast. spol. RWE GasNet, s.r.o. do vlastnictví města Brna
d) Nabytí pozemku p.č. 2952/23 v k.ú. Slatina do vlastnictví statutárního města Brna
VI/22/5 Návrh změny obecně závazné vyhlášky města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně
VI/22/6 Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.../2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
VI/22/7 Výbory
c) Odměny členům výborů
d) Ukončení činnosti výborů

ikona Usnesení z VI/22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 25.09.2014 (PDF 264.73 kB)

Usnesení z VI/21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 26.06.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/21/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ na 1. - 3. 2014
b) Rozpočtové opatření č. 5/2014
c) Rozpočtové opatření č. 7/2014
d) Rozpočtové opatření č. 8/2014
e) Rozpočtové opatření č. 9/2014
f) Rozpočtové opatření č. 10/2014
g) Rozpočtové opatření č. 11/2014
h) Závěrečný účet MČ za rok 2013
i) Účetní závěrka MČ za rok 2013
VI/21/3 Bytový odbor
a) Přidělení bytu s pohledávkou – byt č. .., Rousínovská .., Brno
b) Smouva o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Tilhonova .., Brno
VI/21/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 442/4
b) Dispozice s pozemky p.č. 505/23, 505/28, 506/2
c) Dispozice s pozemkem p.č.71
d) Dispozice s pozemkem p.č.1441
e) Dispozice s pozemky p.č. 1441, 1463/4 a 1481/5
f) Dispozice s pozemkem p.č.49/3
g) Dispozice s pozemkem p.č.2200/1
h) Dispozice s pozemkem p.č. 1611 při ul. Matlachova
VI/21/5 Stanovení počtu členů ZMČ ve volebním období 2014 - 2018
VI/21/6 Vyjádření k návrhu na změnu ÚpmB na pozemcích p.č.2039, 2419/2 a 2419/3, 2420 v k.ú. Slatina
VI/21/7 Zpráva o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Slatina č.j. OKO/08-11/2013 a navrhovaná opatření
VI/21/8 Výbory
a) Kontrolní výbor
VI/21/9 Dotazy, připomínky a podněty
a) Kruhový objezd ulic Hviezdoslavova x Bedřichovická

ikona Usnesení z VI/21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 26.06.2014 (PDF 244.33 kB)

 

Zápis z VI/21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 26.06.2014

 

Byly projednány tyto body:
VI/21/1 Kontrola plnění usnesení
VI/21/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ na 1. - 3. 2014
b) Rozpočtové opatření č. 5/2014
c) Rozpočtové opatření č. 7/2014
d) Rozpočtové opatření č. 8/2014
e) Rozpočtové opatření č. 9/2014
f) Rozpočtové opatření č. 10 /2014
g) Rozpočtové opatření č. 11/2014
h) Závěrečný účet MČ za rok 2013
i) Účetní závěrka MČ za rok 2013
VI/21/3 Bytový odbor
a) Záměr pronájmu bytu s pohledávkou – byt č. .., Rousínovská .., Brno
b) Smlouva o převodu jednotky do vlastnictví v BD Tilhonova ..., Brno
VI/21/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 442/4
b) Dispozice s pozemky p.č. 505/23, 505/28, 506/2
c) Dispozice s pozemkem p.č. 71
d) Dispozice s pozemkem p.č. 1441
e) Dispozice s pozemky p.č. 1441, 1463/4 a 1481/5
f) Dispozice s pozemkem p.č. 49/3
g) Dispozice s pozemkem p.č. 2200/1 – doplnění vyjádření
h) Dispozice s pozemkem p.č. 1611 při ul. Matlachova
VI/21/5 Stanovení počtu členů ZMČ ve volebním období 2014 – 2018
VI/21/6 Vyjádření k návrhu na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 2399, 2419/2 a 2419/3, 2420 v k.ú. Slatina
VI/21/7 Zpráva o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Slatina č.j. OKO/08-11/2013 a navrhovaná opatření
VI/21/8 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
c) Osadní výbor
VI/21/9 Dotazy, připomínky a podněty
a) Kruhový objezd ulic Hviezdoslavova x Bedřichovická

ikona Zápis z VI/21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 26.06.2014 (PDF 65.2 kB)

 

Usnesení z VI/20 zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 24.04.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/20/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočtové opatření č. 3/2014
b)Rozpočtové opatření č. 4/2014
VI/20/3 Bytový odbor
a)Přidělení bytu s pohledávkou – byt č...., Bučovická ..., Brno
b)Dohoda o narovnání a přidělení bytu – ....
c)Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2013
d)Žádost o splátkový kalendář – .....
VI/20/4a Rozdělení veřejné podpory malého rozsahu – de minimis – z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r.2014
VI/20/5 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č.10
VI/20/6 Novelizace obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a novelizace požárního řádu města Brna
VI/20/8 Stanovisko ZMČ Brno-Slatina k ÚPMB lokalita BPZ Černovická terasa

ikona Usnesení z VI/20 zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 24.04.2014 (PDF 107.75 kB)

Zápis z VI/20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 24.04.2014

Byly projednány tyto body:
VI/20/1 Kontrola plnění usnesení
VI/20/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočtové opatření č. 3/2014
b)Rozpočtové opatření č. 4/2014
VI/20/3 Bytový odbor
a)Přidělení bytu s pohledávkou – byt č. ..., Bučovická ..., Brno
b)Dohoda o narovnání a přidělení bytu – ....
c)Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2013
d)Žádost o splátkový kalendář – ...
VI/20/4a Rozdělení veřejné podpory malého rozsahu – de minimis – z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r.2014
VI/20/5 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č.10
VI/20/6 Novelizace obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a novelizace požárního řádu města Brna
VI/20/7 Výbory
a)Kontrolní výbor
b)Finanční výbor
VI/20/8 Dotazy, připomínky a podněty
VI/20/9 Závěr

ikona Zápis z VI/20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 24.04.2014 (PDF 112.24 kB)

 

Usnesení z VI/19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.02.014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/19/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 18/2013
b) Rozpočtové opatření č. 2/2014
VI/19/3 Bytový odbor
a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č..., Rousínovská ..., Brno
b) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č..., Rousínovská ..., Brno
c) Smlouva o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Rousínovská ... v Brně
d) Stanovisko ke zprávě Kontrolního výboru ZMČ ze dne 12.12.2013
VI/19/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 71
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2200/1
c) Dispozice s pozemkem p.č. 68/2
d) Dispozice s pozemkem p.č. 2329/2
e) Dispozice s pozemkem p.č. 1211/6
VI/19/5 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Schválení objemu veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno‑Slatina na r. 2014
b) Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o veřejnou podporu malého rozsahu - de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2014
c) Vyúčtování veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2013
VI/19/6 Návrh vyhlášky č. .../2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012
VI/19/7 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ

ikona Usnesení z VI/19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.02.014 (PDF 107.74 kB)

 

Zápis z VI/19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.02.2014

Byly projednány tyto body:
VI/19/1 Kontrola plnění usnesení
VI/19/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 18/2013
b) Rozpočtové opatření č. 2/2014
VI/19/3 Bytový odbor
a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č..., Rousínovská ..., Brno
b) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č..., Rousínovská ..., Brno
c) Smlouva o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Rousínovská ... v Brně
d) Stanovisko ke zprávě Kontrolního výboru ZMČ ze dne 12.12.2013
VI/19/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 71
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2200/1
c) Dispozice s pozemkem p.č. 68/2
d) Dispozice s pozemkem p.č. 2329/2
e) Dispozice s pozemkem p.č. 1211/6
VI/19/5 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Schválení objemu veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno‑Slatina na r. 2014
b) Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o veřejnou podporu malého rozsahu - de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2014
c) Vyúčtování veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2013
VI/19/6 Návrh vyhlášky č. .../2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012
VI/19/7 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
VI/19/8 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
VI/19/9 Dotazy, připomínky a podněty
VI/19/10 Závěr

ikona Zápis z VI/19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.02.2014 (PDF 115.66 kB)

 

Usnesení z VI/18. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 09.01.2014

Byla přijata usnesení k tomuto bodu:
VI/18/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Financování stroje na úklid zpevněných cest a komunikací v MČ Brno-Slatina pro TS Brno-Slatina

ikona Usnesení z VI/18. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 09.01.2014 (PDF 73.03 kB)

Zápis z VI/18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Slatina ze dne 09.01.2014.

Byly projednány tyto body:
VI/18/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Financování stroje na úklid zpevněných cest a komunikací v MČ Brno-Slatina pro TS Brno-Slatina
VI/18/2 Závěr

ikona Zápis z VI/18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Slatina ze dne 09.01.2014. (PDF 77.63 kB)