Zápisy a usnesení ZMČ 2013

Usnesení z VI/17. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 12.12.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/17/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. čtvrtletí r. 2013
b) Rozpočtové opatření č. 14/2013
c) Rozpočtové opatření č. 15/2013
d) Rozpočtové opatření č. 16/2013
e) Rozpočtové opatření č. 17/2013
f) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina
VI/17/3 Návrh rozpočtu MČ na rok 2014
VI/17/4 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-IX.2013
b) Žádost o splátkový kalendář – ... a ..., Dědická ..., Brno
c) Žádost o splátkový kalendář – ..., Vlnitá ..., Brno
d) Žádost o splátkový kalendář – ... a ..., Kroměřížská ..., Brno
VI/17/5 Hospodaření s majetkem
a) Aktualizace vyjádření k nabytí pozemku p.č. 505/17 do majetku statutárního města Brna
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2358
c) Dispozice s pozemky v lokalitě ul. Podstránská
VI/17/6 Obecně závazná vyhláška města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her ...
VI/17/7 Návrh na změny ÚpmB
a) Vyjádření k návrhu na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 2197/13, 2197/14 při ul. Drážní
b) Vyjádření k návrhu na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 459/1, 459/2 při ul. Stránská
c) Vyjádření k návrhu na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 2347/2 v lokalitě Slatinka
VI/17/8 Pojmenování nových ulic
VI/17/9 Směrnice č. 3/2013 o schvalování účetní závěrky
VI/17/10 Finanční dary obyvatelstvu
VI/17/11 Termíny zasedání ZMČ na rok 2014
VI/17/12 Výbory
a) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z VI/17. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 12.12.2013 (PDF 141.32 kB)

 

Zápis z VI/17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Slatina ze dne 12.12.2013.

Byly projednány tyto body:
VI/16/1 Kontrola plnění usnesení
VI/17/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. čtvrtletí r. 2013
b) Rozpočtové opatření č. 14/2013
c) Rozpočtové opatření č. 15/2013
d) Rozpočtové opatření č. 16/2013
e) Rozpočtové opatření č. 17/2013
f) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina
VI/17/3 Návrh rozpočtu MČ na rok 2014
VI/17/4 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-IX.2013
b) Žádost o splátkový kalendář – ... a ..., Dědická ..., Brno
c) Žádost o splátkový kalendář – ..., Vlnitá ..., Brno
d) Žádost o splátkový kalendář – ... a ..., Kroměřížská ..., Brno
VI/17/5 Hospodaření s majetkem
a) Aktualizace vyjádření k nabytí pozemku p.č. 505/17 do majetku statutárního města Brna
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2358
c) Dispozice s pozemky v lokalitě ul. Podstránská
VI/17/6 Obecně závazná vyhláška města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her ...
VI/17/7 Návrh na změny ÚpmB
a) Vyjádření k návrhu na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 2197/13, 2197/14 při ul. Drážní
b) Vyjádření k návrhu na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 459/1, 459/2 při ul. Stránská
c) Vyjádření k návrhu na změnu ÚPmB na pozemku p.č. 2347/2 v lokalitě Slatinka
VI/17/8 Pojmenování nových ulic
VI/17/9 Směrnice č. 3/2013 o schvalování účetní závěrky
VI/17/10 Finanční dary obyvatelstvu
VI/17/11 Termíny zasedání ZMČ na rok 2014
VI/17/12 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
VI/17/13 Dotazy, připomínky a podněty
VI/17/14 Závěr

ikona Zápis z VI/17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Slatina ze dne 12.12.2013. (PDF 139.45 kB)

 

Usnesení z VI/16. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.09.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/16/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. pololetí r. 2013
b) Rozpočtové opatření č. 10/2013
c) Rozpočtové opatření č. 11/2013
d) Rozpočtové opatření č. 12/2013
e) Rozpočtové opatření č. 13/2013
f) Rozpočtový výhled MČ na roky 2015 – 2019
VI/16/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za období I.-VI. 2013
b) Žádost o splátkový kalendář – ..., Rousínovská ..., Brno
c) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č..., Rousínovská ..., Brno
d) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č..., Dědická ..., Brno
e) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č..., Vlnitá ..., Brno
f) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č..., Rousínovská ..., Brno
g) Náhradní bydlení – ..., Prostějovská ..., Brno
VI/16/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p.č. 208/1, 215/1 a 217/1
b) Dispozice s pozemky p.č. 346 a 347
c) Dispozice s pozemky p.č. 221/1, 225/1 a 227/1
d) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1
e) Dispozice s pozemkem p.č. 1093/95
f) Dispozice s částí pozemku p.č. 1134/8
g) Dispozice s pozemkem p.č. 28
h) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1
i) Dispozice s pozemky p.č. 3565, 3601, 3602, 3603, 3604, 3606, 3622, 3633, 3637, 3639 a 3564
j) Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 659/40 do majetku statutárního města Brna
VI/16/5 Návrh úpravy Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona Usnesení z VI/16. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.09.2013 (PDF 68.09 kB)

 

Zápis z VI/16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Slatina, které se konalo dne 19.09.2013.

Byly projednány tyto body
VI/16/1 Kontrola plnění usnesení
VI/16/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. pololetí r. 2013
b) Rozpočtové opatření č. 10/2013
c) Rozpočtové opatření č. 11/2013
d) Rozpočtové opatření č. 12/2013
e) Rozpočtové opatření č. 13/2013
f) Rozpočtový výhled MČ na roky 2015 – 2019
VI/16/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za období I.-VI. 2013
b) Žádost o splátkový kalendář – ..., Rousínovská ..., Brno
c) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č..., Rousínovská ..., Brno
d) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č..., Dědická ..., Brno
e) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č..., Vlnitá ..., Brno
f) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č..., Rousínovská ..., Brno
g) Náhradní bydlení – ..., Prostějovská ..., Brno
VI/16/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p.č. 208/1, 215/1 a 217/1
b) Dispozice s pozemky p.č. 346 a 347
c) Dispozice s pozemky p.č. 221/1, 225/1 a 227/1
d) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1
e) Dispozice s pozemkem p.č. 1093/95
f) Dispozice s částí pozemku p.č. 1134/8
g) Dispozice s pozemkem p.č. 28
h) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1
i) Dispozice s pozemky p.č. 3565, 3601, 3602, 3603, 3604, 3606, 3622, 3633, 3637, 3639 a 3564
j) Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 659/40 do majetku statutárního města Brna
VI/16/5 Návrh úpravy Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
VI/16/6 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
VI/16/7 Dotazy, připomínky a podněty
VI/16/8 Závěr

ikona Zápis z VI/16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Slatina, které se konalo dne 19.09.2013. (PDF 66.46 kB)

 

Usnesení z VI/15. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.06.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/15/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2013
b) Rozpočtové opatření č. 05/2013
c) Rozpočtové opatření č. 06/2013
d) Rozpočtové opatření č. 07/2013
e) Rozpočtové opatření č. 08/2013
f) Rozpočtové opatření č. 09/2013
g) Darování PD nově vzniklým SVJ
VI/15/3 Bytový odbor
a) Zrušení záměru prodeje jednotky 546/8 v domě Vyškovská 2,4 v Brně
b) Výsledky VHČ za období I.-III.2013
c) Smlouva o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Rousínovská ... v Brně
d) Oprava usnesení ZMČ č. VI/14/3b ze dne 25.04.2013
VI/15/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 91/1 a části pozemku p.č. 92
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2952/1 a s pozemkem p.č. 2952/5
c) Dispozice s částí pozemku p.č. 2714/1 za účelem dostavby garáží při ul. Slavkovská
d) Dispozice s pozemkem p.č. 37
VI/15/5 Návrh změny obecně závazné vyhlášky města Brna č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna
VI/15/6 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti (darovací smlouva) č. DO/NBJ/3445/2013
VI/15/7 Výbory
a) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z VI/15. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.06.2013 (PDF 78.38 kB)

 

Zápis z VI/15. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Slatina, které se konalo dne 20.06.2013.

Byly projednány tyto body:
VI/15/1 Kontrola plnění usnesení
VI/15/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2013
b) Rozpočtové opatření č. 05/2013
c) Rozpočtové opatření č. 06/2013
d) Rozpočtové opatření č. 07/2013
e) Rozpočtové opatření č. 08/2013
f) Rozpočtové opatření č. 09/2013
g) Darování PD nově vzniklým SVJ
VI/15/3 Bytový odbor
a) Zrušení záměru prodeje jednotky 546/8 v domě Vyškovská 2,4 v Brně
b) Výsledky VHČ za období I.-III.2013
c) Smlouva o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Rousínovská ... v Brně
d) Oprava usnesení ZMČ č. VI/14/3b ze dne 25.04.2013
VI/15/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 91/1 a části pozemku p.č. 92
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2952/1 a s pozemkem p.č. 2952/5
c) Dispozice s částí pozemku p.č. 2714/1 za účelem dostavby garáží při ul. Slavkovská
d) Dispozice s pozemkem p.č. 37
VI/15/5 Návrh změny obecně závazné vyhlášky města Brna č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna
VI/15/6 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti (darovací smlouva) č. DO/NBJ/3445/2013
VI/15/7 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
VI/15/8 Dotazy, připomínky a podněty
VI/15/9 Závěr

ikona Zápis z VI/15. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Slatina, které se konalo dne 20.06.2013. (PDF 66.17 kB)

 

Usnesení z VI/14. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 25.04.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/14/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 02/2013
b) Rozpočtové opatření č. 03/2013
c) Závěrečný účet a účetní závěrka MČ za r. 2012
VI/14/3 Bytový odbor
a) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2012
b) Smlouva o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Vlnitá 8 a,b v Brně
VI/14/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 2954/1 a s pozemkem p.č. 1326/1
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1
c) Dispozice s pozemkem p.č. 335/2
VI/14/5 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Rozdělení veřejné podpory malého rozsahu – de minimis – z rozpočtu MČ Brno-Slatina v roce 2013
b) Rozpočtové opatření č. 04/2013
VI/14/6 Návrh vyhlášky č. .../2013 o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VI/14/7 Statut města Brna - návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
VI/14/8 Požární řád města Brna

ikona Usnesení z VI/14. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 25.04.2013 (PDF 61.29 kB)

 

Zápis z VI/14. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 25.04.2013

Byly projednány tyto body:
VI/14/1 Kontrola plnění usnesení
VI/14/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 2/2013
b) Rozpočtové opatření č. 3/2013
c) Závěrečný účet MČ za rok 2012
VI/14/3 Bytový odbor
a) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2012
b) Smlouva o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Vlnitá 8 a,b v Brně
VI/14/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 2954/1 a s pozemkem p.č. 1326/1
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1
c) Dispozice s pozemkem p.č. 335/2
VI/14/5 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Rozdělení veřejné podpory malého rozsahu – de minimis – z rozpočtu MČ Brno-Slatina v roce 2013
b) Rozpočtové opatření č. 4/2013
VI/14/6 Návrh vyhlášky č. .../2013 o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VI/14/7 Statut města Brna - návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
VI/14/8 Požární řád města Brna
VI/14/9 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
VI/14/10 Dotazy, připomínky a podněty
VI/14/11 Závěr

ikona Zápis z VI/14. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 25.04.2013 (PDF 60.53 kB)

 

Usnesení z VI/13. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 28.02.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/13/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 19/2012
b) Rozpočtové opatření č. 1/2013
VI/13/3 Bytový odbor
a) Smlouva o smlouvě budoucí o převodu bytové jednotky z vlastnictví Statutárního města Brna do osobního vlastnictví
VI/13/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1639/1 a p.č. 1640/5
b) Dispozice s částí pozemku 1276/1
VI/13/5 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o veřejnou podporu malého rozsahu - de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2013
b) Schválení objemu veřejné podpory malého rozsahu – de minimis - z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2013
c) Vyúčtování veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2012
VI/13/6 Spolufinancování zateplení ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
VI/13/7 Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu Mateřské školy Brno, Jihomoravské náměstí 5, p.o.
VI/13/8 Výbory
a) Kontrolní výbor
c) Volba člena finančního výboru

ikona Usnesení z VI/13. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 28.02.2013 (PDF 62.41 kB)

 

Zápis z VI/13. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 28.02.2013

Byly projednány tyto body:
VI/13/1 Kontrola plnění usnesení
VI/13/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 19/2012
b) Rozpočtové opatření č. 1/2013
VI/13/3 Bytový odbor
a) Smlouva o smlouvě budoucí o převodu bytové jednotky z vlastnictví Statutárního města Brna do osobního vlastnictví
VI/13/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1639/1 a p.č. 1640/5
b) Dispozice s částí pozemku 1276/1
VI/13/5 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o veřejnou podporu malého rozsahu - de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2013
b) Schválení objemu veřejné podpory malého rozsahu – de minimis - z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2013
c) Vyúčtování veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2012
VI/13/6 Spolufinancování zateplení ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
VI/13/7 Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu Mateřské školy Brno, Jihomoravské náměstí 5, p.o.
VI/13/8 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
c) Volba člena finančního výboru
VI/13/9 Dotazy, připomínky a podněty
VI/13/10 Závěr

ikona Zápis z VI/13. zasedání ZMČ Brno-Slatina ze dne 28.02.2013 (PDF 63.52 kB)

 

Usnesení z VI/02. mimořádného jednání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina ze dne 30.01.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/02M/1 Volba volební komise
VI/02M/2 Volba místostarosty
VI/02M/3 Volba člena rady

ikona Usnesení z VI/02. mimořádného jednání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina ze dne 30.01.2013 (PDF 47.69 kB)

 

Zápis z VI/02. mimořádného jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 30.01.2013

Byly projednány tyto body:
VI/02M/1 Volba volební komise
VI/02M/2 Volba místostarosty
VI/02M/3 Volba člena rady
VI/02M/4 Závěr

ikona Zápis z VI/02. mimořádného jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 30.01.2013 (PDF 55.21 kB)