Zápisy a usnesení ZMČ 2021

Zápis z VIII/12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 18. 02. 2021

Byly projednány tyto body:

VIII/12/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2020

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2021

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2021

VIII/12/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12.2020

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2020

VIII/12/4 Návrh obecně závazné vyhlášky

a) nočním klidu

b) Statut města Brna

VIII/12/5 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/12/6 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/12/7 Závěr

ikona zzVIII12 (PDF 55.58 kB)

 

Usnesení VIII/12. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 18. 02. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/12/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2020

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2021

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2021

VIII/12/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12.2020

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2020

VIII/12/4 Novela obecně závazné vyhlášky

a) o nočním klidu

b) Statut města Brna

ikona uzVIII12 (PDF 77.92 kB)