Zápisy a usnesení ZMČ 2007

Usnesení z V/7. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.12.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/7/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočet na r. 2008
b)Rozpočtové opatření č. 17/2007
c)Rozpočtové opatření č. 18/2007
d)Rozpočtové opatření č. 19/2007
e)Rozpočtové opatření č. 20/2007
V/7/3 Bytový odbor
a)Návrh plánu VHČ na rok 2008
b)Pravidla pro přidělování bytů
V/7/4 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s pozemkem p. č. 493/1
b)Dispozice s pozemkem p. č. 246/1
c)Dispozice s částí pozemků p. č. 2312/7, 2312/26 a 2312/8
d)Dispozice s částí pozemku p. č. 2275/1
e)Dispozice s pozemkem p. č. 1571
f)Změna ÚPmB – ul. Tuřanka, Černovická terasa
g)Změna ÚPmB v k. ú. Slatina na pozemcích p. č. 1081/2 a 1081/5 při ul. Holzova
V/7/5 Termíny zasedání ZMČ v 1. polovině r. 2008

ikona Usnesení z V/7. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.12.2007 (PDF 70.14 kB)

 

Zápis z V/7. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.12.2007

Byly projednány tyto body:
V/7/1 Kontrola plnění usnesení
V/7/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočet na r. 2008
b)Rozpočtové opatření č. 17/2007
c)Rozpočtové opatření č. 18/2007
d)Rozpočtové opatření č. 19/2007
e)Rozpočtové opatření č. 20/2007
V/7/3 Bytový odbor
a)Návrh plánu VHČ na rok 2008
b)Pravidla pro přidělování bytů
V/7/4 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s pozemkem p. č. 493/1
b)Dispozice s pozemkem p. č. 246/1
c)Dispozice s částí pozemků p. č. 2312/7, 2312/26 a 2312/8
d)Dispozice s částí pozemku p. č. 2275/1
e)Dispozice s pozemkem p. č. 1571
f)Změna ÚPmB – ul. Tuřanka, Černovická terasa
g)Změna ÚPmB v k. ú. Slatina na pozemcích p. č. 1081/2 a 1081/5 při ul. Holzova
V/7/5 Termíny zasedání ZMČ v 1. polovině r. 2008
V/7/6 Výbory
a)Finanční výbor
b)Kontrolní výbor
V/7/7 Interpelace
V/7/8 Informace
V/7/9 Závěr

ikona Zápis z V/7. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.12.2007 (PDF 66.8 kB)

 

Usnesení z V/6. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 15.11.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/6/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–IX. 2007
b)Rozpočtové opatření č. 15/2007
c)Rozpočtové opatření č. 16/2007
d)Upuštění od vymáhání místního poplatku
V/6/3 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–IX. 2007
V/6/4 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s pozemky p.č. 3264/2, 3272/2, 3274/2 a 3270/2
b)Žádost Mír SBD k záměru realizace nástaveb včetně garážových objektů při ul. Slavkovská
c)Dispozice s částí pozemku p. č. 2309/1, 2309/18 a 2312/34
d)Změna ÚPmB – žádost o vyjádření
V/6/5 Dary obyvatelstvu
V/6/6 Jednací řád ZMČ
V/6/7 Výbory
b)Kontrolní výbor
V/6/8 Interpelace
a)Interpelace JUDr. Dostálové na starostu předána na zasedání ZMČ dne 20.09.2007

ikona Usnesení z V/6. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 15.11.2007 (PDF 73.97 kB)

 

Zápis z V/6. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 15.11.2007

Byly projednány tyto body:
V/6/1 Kontrola plnění usnesení
V/6/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–IX. 2007
b)Rozpočtové opatření č. 15/2007
c)Rozpočtové opatření č. 16/2007
d)Upuštění od vymáhání místního poplatku
V/6/3 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–IX. 2007
V/6/4 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s pozemky p.č. 3264/2, 3272/2, 3274/2 a 3270/2
b)Žádost Mír SBD k záměru realizace nástaveb včetně garážových objektů při ul. Slavkovská
c)Dispozice s částí pozemku p. č. 2309/1, 2309/18 a 2312/34
d)Změna ÚPmB – žádost o vyjádření
V/6/5 Dary obyvatelstvu
V/6/6 Jednací řád ZMČ
V/6/7 Výbory
a)Finanční výbor
b)Kontrolní výbor
V/6/8 Interpelace
V/6/9 Různé
V/6/10 Závěr

ikona Zápis z V/6. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 15.11.2007 (PDF 75.76 kB)

 

Usnesení z V/5. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.09.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/5/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I. – VI. 2007
b)Rozpočtové opatření č. 12/2007
c)Rozpočtové opatření č. 13/2007
d)Rozpočtové opatření č. 14/2007
e)Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2009-2018
V/5/3 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ za I. – VI. 2007
b)Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2006
c)Úprava plánu VHČ 2007
d)Regenerace sídliště v lokalitě Tilhonova, Vlnitá, Vyškovská
e)Smlouvy o převodu vlastnictví bytových jednotek v domovním celku Rousínovská 2, 4, 6
V/5/4 Hospodaření s majetkem
a)Doplnění stanoviska MČ k dispozici s pozemky na parkoviště pro IMOS
b)Dispozice s pozemky p. č. 2964/2, 2964/3, 2964/4 a 2965/2
c)Dispozice s pozemky p. č. 3179/2, 3185/2, 3200/2, 3200/3, 3202/2 a 3202/3
d)Dispozice s pozemky p. č. 3191/2, 3197/2, 3210/2, 3210/3, 3212/2 a 3212/3
e)Směna pozemků p. č. 508/6, 508/7 a 508/13
f)Převod pozemků ve vlastnictví ČR do majetku města Brna
g)Dispozice s pozemky pod trafostanicemi společnosti E.ON, a.s.
h)Dispozice s pozemkem p. č. 1571
i)Dispozice s pozemkem p. č. 2600/6
V/5/5 Veřejná finanční podpora – Žádost Divadelního souboru J. K. Tyla ve Slatině
V/5/6 Úprava místních poplatků
V/5/7 Změna ÚpmB 2006 – II – 23. soubor
a)B35/06-II MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, u dálnice D1
b)B36/06-II MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Stránská
c)B37/06-II MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Tuřanka, Černovická terasa

ikona Usnesení z V/5. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.09.2007 (PDF 117.7 kB)

 

Zápis z V/5. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.09.2007

Byly projednány tyto body:
V/5/1 Kontrola plnění usnesení
V/5/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I. – VI. 2007
b)Rozpočtové opatření č. 12/2007
c)Rozpočtové opatření č. 13/2007
d)Rozpočtové opatření č. 14/2007
e)Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2009-2018
V/5/3 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ za I. – VI. 2007
b)Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2006
c)Úprava plánu VHČ 2007
d)Regenerace sídliště v lokalitě Tilhonova, Vlnitá, Vyškovská
e)Smlouvy o převodu vlastnictví bytových jednotek v domovním celku Rousínovská 2, 4, 6
V/5/4 Hospodaření s majetkem
a)Doplnění stanoviska MČ k dispozici s pozemky na parkoviště pro IMOS
b)Dispozice s pozemky p. č. 2964/2, 2964/3, 2964/4 a 2965/2
c)Dispozice s pozemky p. č. 3179/2, 3185/2, 3200/2, 3200/3, 3202/2 a 3202/3
d)Dispozice s pozemky p. č. 3191/2, 3197/2, 3210/2, 3210/3, 3212/2 a 3212/3
e)Směna pozemků p. č. 508/6, 508/7 a 508/13
f)Převod pozemků ve vlastnictví ČR do majetku města Brna
g)Dispozice s pozemky pod trafostanicemi společnosti E.ON, a.s.
h)Dispozice s pozemkem p. č. 1571
i)Dispozice s pozemkem p. č. 2600/6
V/5/5 Veřejná finanční podpora – Žádost Divadelního souboru J. K. Tyla ve Slatině
V/5/6 Úprava místních poplatků
V/5/7 Změna ÚpmB 2006 – II – 23. soubor
a)B35/06-II MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, u dálnice D1
b)B36/06-II MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Stránská
c)B37/06-II MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Tuřanka, Černovická terasa
V/5/8 Výbory
a)Finanční výbor
b)Kontrolní výbor
V/5/9 Interpelace
V/5/10 Různé
V/5/11 Závěr

ikona Zápis z V/5. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 20.09.2007 (PDF 77.38 kB)

 

Byl projednán tento bod: V/1/1 Projednání nedostatků v řízení ředitelky školy ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

Byl projednán tento bod:
V/1/1 Projednání nedostatků v řízení ředitelky školy ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

ikona Byl projednán tento bod: V/1/1 Projednání nedostatků v řízení ředitelky školy ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 (PDF 96.87 kB)

 

Usnesení V/1. mimořádného jednání ZMČ Brno-Slatina z 02.07.2007

 

K bodu programu:
V/1/1 Projednání nedostatků v řízení ředitelky školy ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
nebyla přijata žádná usnesení.
Tisk

Zápis ze V/4. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 21.06.2007

Byly projednány tyto body:
V/4/1 Kontrola plnění usnesení
V/4/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–III. 2007
b) Rozpočtové opatření č. 8/2007
c) Rozpočtové opatření č. 10/2207
V/4/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.–III. 2007
V/4/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p. č. 1571
b) Dispozice s pozemky p.č. 3280/2, 3283/2, 3283/3, 3284/2, 3284/3 a 3286/2
c) Dispozice s pozemkem p.č. 673/14
d) Dispozice s částí pozemku p. č. 2714/1
e) Dispozice s částí pozemku p. č. 2954/1
f) Dispozice s pozemky p. č. 425/3 a 414/2
g) Dispozice s pozemky p. č. 1, p. č. 2 a nemovitostí č. pop. 1097 – Černovičky 36a
h) Vyjádření k pronájmu pozemku p. č. 2275/71
i) Dispozice s částí pozemku p. č. 1735/2
j) Dispozice s částí pozemku p. č. 2714/1
V/4/5 Návrh na změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvkové organizace
V/4/7 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
V/4/8 Interpelace
V/4/9 Termíny zasedání ZMČ ve II. pololetí r. 2007
V/4/10 Různé
a) Šlapanice územní plán sídelního útvaru – změna č. 7 – návrh
b) Mimořádné jednání ZMČ

 

 

Usnesení V/4. jednání ZMČ Brno-Slatina z 21.06.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/4/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–III. 2007
b) Rozpočtové opatření č. 8/2007
c) Rozpočtové opatření č. 10/2007
V/4/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.–III. 2007
V/4/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p. č. 1571
1. Žádost manželů ...
2. Žádost ...
b) Dispozice s pozemky p.č. 3280/2, 3283/2, 3283/3, 3284/2, 3284/3 a 3286/2
c) Dispozice s pozemkem p.č. 673/14
d) Dispozice s částí pozemku p. č. 2714/1
e) Dispozice s částí pozemku p. č. 2954/1
f) Dispozice s pozemky p. č. 425/3 a 414/2
g) Dispozice s pozemky p. č. 1, p. č. 2 a nemovitostí č. pop. 1097 – Černovičky 36a
h) Vyjádření k pronájmu pozemku p. č. 2275/71
i) Dispozice s částí pozemku p. č. 1735/2
j) Dispozice s částí pozemku p. č. 2714/1
V/4/5 Návrh na změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvkové organizace
V/4/9 Termíny zasedání ZMČ ve II. pololetí r. 2007

ikona Usnesení V/4. jednání ZMČ Brno-Slatina z 21.06.2007 (PDF 74.38 kB)

 

Zápis z V/3. jednání ZMČ ze dne 26.04.2007

Byly projednány tyto body:
V/3/1 Kontrola plnění usnesení
V/3/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 3/2007
b) Rozpočtové opatření č. 4/2007
c) Rozpočtové opatření č. 5/2007
d) Rozpočtové opatření č. 6/2007
e) Regenerace panelových domů - II. Etapa
f) Závěrečný účet MČ za r. 2006
V/3/3 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2006
b) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2007
c) Schválení objemu veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2007
d) Rozpočtové opatření č. 7/2007
V/3/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 219/1
b) Dispozice s pozemkem p.č. 91
c) Směna pozemků v k.ú. Slatina
d) Dispozice s pozemkem p.č. 172/1 a p.č. 172/9
e) Dispozice s pozemkem p.č. 2275/71
f) Dispozice s částí pozemku p.č. 141/1
V/3/5 Novelizace vyhl. města Brna č. 17/2005 v platném znění, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
V/3/6 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ
V/3/7 Návrh změny zadání územního plánu města Brna
V/3/8 Žádost o zrušení vyhlášky MČ Brno – Slatina č. 2/1999 RP Šlapanská
V/3/9 Žádost o zpracování TEZ na vybudování parku „ZÓNA SPORTU A ODDECHU I.“
V/3/10 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
V/3/11 Interpelace
V/3/12 Různé
V/3/13 Závěr

ikona Zápis z V/3. jednání ZMČ ze dne 26.04.2007 (PDF 81.58 kB)

 

Usnesení z V/3. jednání ZMČ ze dne 26.04.2007

Byla přijata usnesení k těmto dobům:
V/3/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 3/2007
b) Rozpočtové opatření č. 4/2007
c) Rozpočtové opatření č. 5/2007
d) Rozpočtové opatření č. 6/2007
e) Regenerace panelových domů - II. Etapa
f) Závěrečný účet MČ za r. 2006
V/3/3 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2006
b) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2007
c) Schválení objemu veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2007
d) Rozpočtové opatření č. 7/2007
V/3/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 219/1
b) Dispozice s pozemkem p.č. 91
c) Směna pozemků v k.ú. Slatina
d) Dispozice s pozemkem p.č. 172/1 a p.č. 172/9
e) Dispozice s pozemkem p.č. 2275/71
f) Dispozice s částí pozemku p.č. 141/1
V/3/5 Novelizace vyhl. města Brna č. 17/2005 v platném znění, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
V/3/6 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ
V/3/7 Návrh změny zadání územního plánu města Brna - rozšíření zadání o variantu bez komunikace R 43 varianta
V/3/8 Žádost o zrušení vyhlášky MČ Brno – Slatina č. 2/1999 RP Šlapanská
V/3/9 Žádost o zpracování TEZ na vybudování parku „ZÓNA SPORTU A ODDECHU I.“
V/3/10 Výbory
b) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z V/3. jednání ZMČ ze dne 26.04.2007 (PDF 82.78 kB)

 

Zápis z V/2. jednání ZMČ 22.2.2007

 

Byly projednány tyto body:
V/2/1 Kontrola plnění usnesení
V/2/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledek hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2006
b)Výsledek hospodaření ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2006
c)Výsledek hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2006
d)Výsledek hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2006
e)Výsledek hospodaření TS Slatina za r. 2006
f)Rozpočtové opatření č. 1/2007
g)Rozpočtové opatření č. 2/2007
V/2/3 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s částí pozemku p.č. 494/1
b)Dispozice s pozemky p.č. 658/18 a 837
c)Dispozice s pozemky p.č. 644/8, 646/4 a 646/5
d)Dispozice s pozemky p.č. 3068/2, 3075/2, 3082/2, 3082/3, 3084/2 a 3084/3
e)Dispozice s částí pozemku p.č. 1095/1
f)Dispozice s pozemky p.č. 2058/22, 2058/23 a 2058/24
g)Dispozice s pozemky p.č. 1463/1 a 1463/4
h)Dispozice s pozemkem p.č. 1
V/2/4 Změna územního plánu města Brna
V/2/5 Regenerace „Dvouletkových bytových domů ve Slatině“
V/2/6 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2007
V/2/7 Nahrazení nájemní smlouvy č. 42/94 uzavřené se Školní kuchyní Jihomoravské nám. 2 smlouvou o výpůjčce č. VO/SV/617/1/2007
V/2/8 Ocenění pedagogických pracovníků
V/2/9 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Technických služeb Brno-Slatina
V/2/10 Žádost o provedení změny TEZ na vybudování koupaliště „Skalka“
V/2/11 Žádost o zpracování TEZ na vybudování parku „Terénky“
V/2/12 Výbory
a)Finanční výbor
b)Kontrolní výbor
c)Osadní výbor Černovičky
V/2/13 Interpelace
V/2/14 Různé
V/2/15 Závěr

ikona Zápis z V/2. jednání ZMČ 22.2.2007 (PDF 75.24 kB)

 

Usnesení z V/2. jednání ZMČ Brno-Slatina z 22.2.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/2/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledek hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2006
b)Výsledek hospodaření ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2006
c)Výsledek hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2006
d)Výsledek hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2006
e)Výsledek hospodaření TS Slatina za r. 2006
f)Rozpočtové opatření č. 1/2007
g)Rozpočtové opatření č. 2/2007
V/2/3 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s částí pozemku p.č. 494/1
b)Dispozice s pozemky p.č. 658/18 a 837
c)Dispozice s pozemky p.č. 644/8, 646/4 a 646/5
d)Dispozice s pozemky p.č. 3068/2, 3075/2, 3082/2, 3082/3, 3084/2 a 3084/3
e)Dispozice s částí pozemku p.č. 1095/1
f)Dispozice s pozemky p.č. 2058/22, 2058/23 a 2058/24
g)Dispozice s pozemky p.č. 1463/1 a 1463/4
h)Dispozice s pozemkem p.č. 1
V/2/4 Změna územního plánu města Brna
V/2/5 Regenerace „Dvouletkových bytových domů ve Slatině“
V/2/6 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2007
V/2/8 Ocenění pedagogických pracovníků
V/2/9 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Technických služeb Brno-Slatina
V/2/12 Výbory
b) Kontrolní výbor
c) Osadní výbor Černovičky

ikona Usnesení z V/2. jednání ZMČ Brno-Slatina z 22.2.2007 (PDF 80.72 kB)