Zápisy a usnesení ZMČ 2006

Zápis z V/1. jednání ZMČ 21.12.2006

Byly projednány tyto body:
V/1/1 Kontrola plnění usnesení
V/1/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.-IX. 2006
b) Rozpočtové opatření č. 13/2006
c) Rozpočtové opatření č. 14/2006
d) Rozpočtové opatření č. 15/2006
e) Rozpočtové opatření č. 16/2006
f) Rozpočet na r. 2007
V/1/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I-IX/2006
b) Plán hospodaření VHČ na r. 2007
V/1/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 2165
b) Dispozice s pozemkem p.č. 65/1
c) Dispozice s pozemky p.č. 505/23, 505/28, 505/29, 505/30, 506/2 a 506/5
d) Dispozice s pozemky p.č. 2863/3, 2866/2, 2872/1 a 2873/1
e) Dispozice s pozemky p.č. 658/18 a 837
f) Dispozice s pozemky p.č. 2058/22, 2058/23 a 2058/24
g) Dispozice s částí pozemků p.č. 1056, 1057, 1058/2, 1065 a 1069/5
h) Změna územního plánu
V/1/5 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
V/1/6 Termíny zasedání ZMČ v I. pololetí r. 2007
V/1/7 Interpelace
V/1/8 Různé
V/1/9 Závěr

ikona Zápis z V/1. jednání ZMČ 21.12.2006 (PDF 68.55 kB)

 

Usnesení V/1. jednání ZMČ Brno-Slatina z 21.12.2006

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/1/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.-IX. 2006
b) Rozpočtové opatření č. 13/2006
c) Rozpočtové opatření č. 14/2006
d) Rozpočtové opatření č. 15/2006
e) Rozpočtové opatření č. 16/2006
f) Rozpočet na r. 2007
V/1/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I.-IX. 2006
b) Plán hospodaření VHČ na r. 2007
V/1/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 2165
b) Dispozice s pozemkem p.č. 65/1
c) Dispozice s pozemky p.č. 505/23, 505/28, 505/29, 505/30, 506/2 a 506/5
d) Dispozice s pozemky p.č. 2863/3, 2866/2, 2872/1 a 2873/1
g) Dispozice s částí pozemků p.č. 1056, 1057, 1058/2, 1065 a 1069/5
h) Změna územního plánu
V/1/6 Termíny zasedání ZMČ v I. pololetí r. 2007

ikona Usnesení V/1. jednání ZMČ Brno-Slatina z 21.12.2006 (PDF 68.39 kB)

 

Zápis z V. ustavujícího jednání nově zvoleného ZMČ 8.11.2006


Byly projednány tyto body:
V/U/2 Volba mandátové komise k ověření osvědčení o zvolení členem (členkou)ZMČ Brno-Slatina
V/U/3 Ověření osvědčení o zvolení členem (členkou) ZMČ Brno-Slatina
V/U/4 Složení slibu člena (členky) ZMČ Brno-Slatina
V/U/5 Schválení procedurálních pravidel jednání ZMČ Brno-Slatina
V/U/6 Volba ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasování ustavujícího zasedání
V/U/7 Stanovení počtu uvolněných funkcionářů a určení jejich funkcí
V/U/8 Stanovení počtu členů RMČ
V/U/9 Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů RMČ
V/U/10 Volba volební komise
V/U/11 Volba starosty, místostarosty a členů RMČ
V/U/12 Volba předsedy a členů Kontrolního výboru ZMČ Brno-Slatina
V/U/13 Volba předsedy a členů Finančního výboru ZMČ Brno-Slatina
V/U/14 Organizační informace
V/U/15 Závěr

ikona Zápis z V. ustavujícího jednání nově zvoleného ZMČ 8.11.2006 (PDF 73.33 kB)

 

Usnesení z V. ustavujícího jednání ZMČ Brno-Slatina z 8.11.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/U/2 Volba mandátové komise k ověření osvědčení o zvolení členem (členkou) ZMČ Brno-Slatina
V/U/6 Volba ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasování ustavujícího zasedání
V/U/7 Stanovení počtu uvolněných funkcionářů a určení jejich funkcí
V/U/8 Stanovení počtu členů RMČ
V/U/9 Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů RMČ
V/U/10 Volba volební komise
V/U/11 Volba starosty, místostarosty a členů RMČ
V/U/12 Volba předsedy a členů Kontrolního výboru ZMČ Brno-Slatina
V/U/13 Volba předsedy a členů Finančního výboru ZMČ Brno-Slatina

ikona Usnesení z V. ustavujícího jednání ZMČ Brno-Slatina z 8.11.2006 (PDF 63.76 kB)

 

Zápis z IV/3. mimořádného jednání ZMČ 5.10.2006

 

Byly projednány tyto body:
IV/3M/1 Návrh na změnu územního plánu
IV/3M/2 Rozpočtové opatření č. 11/2006
IV/3M/3 Oprava chodníku na Přemyslově náměstí před TRIO domem

ikona Zápis z IV/3. mimořádného jednání ZMČ 5.10.2006 (PDF 60.9 kB)

 

 

Usnesení z IV/3. mimořádného jednání ZMČ 5.10.2006

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/3M/1 Návrh na změnu územního plánu
IV/3M/2 Rozpočtové opatření č. 11/2006
IV/3M/3 Oprava chodníku na Přemyslově náměstí před TRIO domem

ikona Usnesení z IV/3. mimořádného jednání ZMČ 5.10.2006 (PDF 60.36 kB)

 

Zápis z IV/23. jednání ZMČ 21.9.2006

Byly projednány tyto body:
IV/23/1 Kontrola plnění usnesení
IV/23/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za období I. - VI. r. 2006
b) Rozpočtové opatření č. 8/2006
c) Rozpočtové opatření č. 9/2006
d) Rozpočtové opatření č. 10/2006
e) Rozpočtový výhled MČ na r. 2008-2017
IV/23/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I. - VI. r. 2006
b) Úprava plánu VHČ na r. 2006
c) Upuštění od vymáhání příslušenství z dluhu na najmu – ......, Bučovická 11
d) ...... – přidělení bytu mimo pořadník
IV/23/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p.č. 1976 a 1571
b) Dispozice s pozemkem p.č. 52
c) Dispozice s pozemky p.č. 3095/3, 3101/3, 3105/4 a 3107/4
d) Dispozice s pozemky p.č. 497/1, 497/2, 497/4, 497/3, 503, 495/2 a 494/1
e) Dispozice s pozemky p.č. 266, 267/1
f) Dispozice s pozemkem p.č. 989/3
g) Dispozice s pozemkem p.č. 505/21
IV/23/5 Dary obyvatelstvu
IV/23/6 Realizace bytových nástaveb v sídlišti
IV/23/7 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
c) Ukončení činnosti výborů ZMČ
IV/23/8 Interpelace
IV/23/9 Různé
a) Programové prohlášení ZMČ na volební období 2002-2006
b) Sklad toxických látek v areálu plnící stanice AIR PRODUCTS spol. s r.o.
IV/23/10 Závěr

ikona Zápis z IV/23. jednání ZMČ 21.9.2006 (PDF 76.9 kB)

 

Usnesení z IV/23. jednání ZMČ 21.9.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/23/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za období I. - VI. r. 2006
b) Rozpočtové opatření č. 8/2006
c) Rozpočtové opatření č. 9/2006
d) Rozpočtové opatření č. 10/2006
e) Rozpočtový výhled MČ na r. 2008-2017
IV/23/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I. - VI. r. 2006
b) Úprava plánu VHČ na r. 2006
c) Upuštění od vymáhání příslušenství z dluhu na nájmu – ......, Bučovická 11
d) ...... – přidělení bytu mimo pořadník
IV/23/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p.č. 1976 a 1571
b) Dispozice s pozemkem p.č. 52
c) Dispozice s pozemky p.č. 3095/3, 3101/3, 3105/4 a 3107/4
d) Dispozice s pozemky p.č. 497/1, 497/2, 497/4, 497/3, 503, 495/2 a 494/1
e) Dispozice s pozemky p.č. 266, 267/1
f) Dispozice s pozemkem p.č. 989/3
g) Dispozice s pozemkem p.č. 505/21
IV/23/5 Dary obyvatelstvu
IV/23/6 Realizace bytových nástaveb v sídlišti
IV/23/7 Výbory
b) Kontrolní výbor
c) Ukončení činnosti výborů
IV/23/9 Různé
a) Programové prohlášení ZMČ na volební období 2002-2006
b) Sklad toxických látek v areálu plnící stanice AIR PRODUCTS spol. s r.o.

ikona Usnesení z IV/23. jednání ZMČ 21.9.2006 (PDF 79.31 kB)

 

Zápis z jednání IV/22. schůze ZMČ 22.6.2006

Byly projednány tyto body:
IV/22/1 Kontrola plnění usnesení
IV/22/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - III. r. 2006 HČ
b) Rozpočtové opatření č. 5/2006
c) Rozpočtové opatření č. 6/2006
d) Rozpočtové opatření č. 7/2006
e) Smlouva o úvěru na "Regeneraci panelových domů v MČ Brno-Slatina"
IV/22/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I. - III. r. 2006
b) Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999 – vývoj dluhů za r.2005
IV/22/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1095/1
b) Dispozice s pozemkem p.č. 497/1, p.č. 497/2 a p.č. 497/4
c) Dispozice s pozemkem p.č. 673/22
d) Dispozice s pozemkem p.č. 1463/6
e) Dispozice s pozemkem p.č. 1448
f) Dispozice s pozemkem p.č. 172/1 a p.č. 172/9
g) Dispozice s pozemky p.č. 3264/2, 3272/2, 3274/2 a 3270/2
h) Dispozice s pozemky p.č. 3050/2, 3056/2, 3058/2, 3058/3, 3060/2 a 3060/3
ch) Dispozice s pozemky p.č. 2773, 2779, 2780 a 2781
i) Dispozice s pozemky p.č. 2843, 2846, 2852 a 2853
IV/22/5 Novelizace vyhlášek Statutárního města Brna
a) Novelizace přílohy k nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění nařízení statutárního města Brna č. 6/2003, č. 13/2003, č. 7/2004, č. 13/2004, č. 7/2005 a č. 31/2005
b) Posouzení novelizace vyhlášky Statutárního města Brna č. 33/2005, o místních poplatcích, ve věci "vybírání poplatků ze vstupného"
c) Novelizace vyhlášky Statutárního města Brna č. 34/2005, o regulaci VHP
d) Novelizace vyhlášky města Brna č. 17/2005 ve znění vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních včetně restauračních zahrádek zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
IV/22/6 Změna ÚPmB B39/04-II
IV/22/7 Stanovení počtu členů ZMČ pro volební období 2006 – 2010
IV/22/8 Termín zasedání ZMČ ve 2. polovině r. 2006
IV/22/9 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/22/10 Interpelace
IV/22/11 Různé
a) Technické služby
IV/22/12 Závěr

ikona Zápis z jednání IV/22. schůze ZMČ 22.6.2006 (PDF 76.22 kB)

 

Usnesení IV/22. schůze ZMČ 22.6.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/22/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - III. r. 2006 HČ
b) Rozpočtové opatření č. 5/2006
d) Rozpočtové opatření č. 7/2006
c) Rozpočtové opatření č. 6/2006
e) Smlouva o úvěru na "Regeneraci panelových domů v MČ Brno-Slatina"
IV/22/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I. - III. r. 2006
b) Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999 – vývoj dluhů za r.2005
IV/22/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1095/1
b) Dispozice s pozemkem p.č. 497/1, p.č. 497/2 a p.č. 497/4
c) Dispozice s pozemkem p.č. 673/22
d) Dispozice s pozemkem p.č. 1463/6
e) Dispozice s pozemkem p.č. 1448
f) Dispozice s pozemkem p.č. 172/1 a p.č. 172/9
g) Dispozice s pozemky p.č. 3264/2, 3272/2, 3274/2 a 3270/2
h) Dispozice s pozemky p.č. 3050/2, 3056/2, 3058/2, 3058/3, 3060/2 a 3060/3
ch) Dispozice s pozemky p.č. 2773, 2779, 2780 a 2781
i)Dispozice s pozemky p.č. 2843, 2846, 2852 a 2853
IV/22/5 Novelizace vyhlášek Statutárního města Brna
a) Novelizace přílohy k nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění nařízení statutárního města Brna č. 6/2003, č. 13/2003, č. 7/2004, č. 13/2004, č. 7/2005 ač. 31/2005
c) Novelizace vyhlášky Statutárního města Brna č. 34/2005, o regulaci VHP
d) Novelizace vyhlášky města Brna č. 17/2005 ve znění vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních včetně restauračních zahrádek zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
IV/22/6 Změna ÚPmB B39/04-II
/22/7 Stanovení počtu členů ZMČ pro volební období 2006 – 2010
IV/22/8 Termín zasedání ZMČ ve 2. polovině r. 2006
IV/22/11 Různé
a) Technické služby

ikona Usnesení IV/22. schůze ZMČ 22.6.2006 (PDF 86.91 kB)

 

Zápis z jednání IV/21. schůze ZMČ Brno-Slatina 27.4.2006

Byly projednány tyto body:
IV/21/1 Kontrola plnění usnesení
IV/21/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2006
b) Rozpočtové opatření č. 2/2006
c) Rozpočtové opatření č. 3/2006
d) Závěrečný účet MČ za r. 2005
e) HV ZŠJihomoravské nám. 2 za r. 2005
f) HV MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2005
g) HV ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2005
h) HV ZŠ Přemyslovo nám. 1 zar. 2005
ch) HV TS Slatina za r. 2005
IV/21/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p. č. 2215/1, 2202/6 a 2202/5 - fa Wombat
b) Dispozice s pozemkem p.č. 425/3
c) Dispozice s pozemkem p.č.1463/6
d) Dispozice s pozemky p.č. 497/1 a 497/2
e)Dispozice s pozemkem p.č. 1976
IV/21/4 Vyhlášky města Brna - novelizace
a) Připravovaná novelizace vyhl. města Brna č. 14/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
b) Novelizace vyhl. města Brna č. 17/2005 ve znění vyhl. č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních včetně restauračních zahrádek za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
IV/21/5 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
IV/21/6 Technické služby
IV/21/7 Veřejná finanční podpora
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2005
b)Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2006
c) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2006
d) Rozpočtové opatření č. 4/2006
IV/21/8 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/21/9 Interpelace
IV/21/10 Různé
IV/21/11 Závěr

ikona Zápis z jednání IV/21. schůze ZMČ Brno-Slatina 27.4.2006 (PDF 74.64 kB)

 

Usnesení IV/21. schůze ZMČ Brno-Slatina 27.4.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/21/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2006
b) Rozpočtové opatření č. 2/2006
c) Rozpočtové opatření č. 3/2006
d) Závěrečný účet MČ za r. 2005
e) HV ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2005
f) HV MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2005
g) HV ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2005
h) HV ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2005
ch) HV TS Slatina za r. 2005
IV/21/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p.č. 2215/1, 2202/6 a 2202/5 - fa Wombat
b) Dispozice s pozemkem p.č. 425/3
c) Dispozice s pozemkem p.č. 1463/6
d) Dispozice s pozemky p.č. 497/1 a 497/2
IV/21/4 Vyhlášky města Brna - novelizace
a) Připravovaná novelizace vyhl. města Brna č. 14/2005, o pravidlech pro pohyb psů naveřejných prostranstvích
b) Novelizace vyhl. města Brna č. 17/2005 ve znění vyhl. č. 26/2005, o regulaci veřejnéprodukce hudby v pohostinských zařízeních včetně restauračních zahrádek za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
IV/21/5 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
IV/21/6 Technické služby
IV/21/7 Veřejná finanční podpora
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2005
b) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2006
c) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2006
d) Rozpočtové opatření č. 4/2006

ikona Usnesení IV/21. schůze ZMČ Brno-Slatina 27.4.2006 (PDF 79.99 kB)

 

Zápis z jednání IV/20. schůze ZMČ 16.2.2006

 

Byly projednány tyto body:
IV/19/1 Kontrola plnění usnesení
IV/20/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 16/2005
IV/20/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 106
b) Dispozice s pozemkem p.č. 1586/2 část „b“
c) Dispozice s pozemkem p.č. 231
d) Dispozice s pozemky p.č. 2252/29 a p.č. 2275/31
e) Dispozice s pozemky p.č. 673/10 a p.č. 673/14
f) Dispozice s pozemky p.č. 495/2, p.č. 497/1, p.č. 497/2, p.č. 497/3 a p.č. 503
g) Dispozice s částí pozemků p.č. 2764, 2765, 2766, 2767
h) Dispozice s pozemkem p.č. 425/3
ch) Dispozice s pozemkem p.č. 69
i) Dispozice s částí pozemku p.č. 1735/2
IV/20/4 Změna územního plánu
IV/20/5 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2006
IV/20/6 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/20/7 Interpelace
IV/20/8 Různé
a) Optimalizace školství
IV/20/9 Závěr

ikona Zápis z jednání IV/20. schůze ZMČ 16.2.2006 (PDF 68.07 kB)

 

Usnesení IV/20. schůze ZMČ 16.2.2006

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
IV/20/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 16/2005
IV/20/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 106
b) Dispozice s pozemkem p.č. 1586/2 část „b“
c) Dispozice s pozemkem p.č. 231
d) Dispozice s pozemky p.č. 2252/29 a p.č. 2275/31
e) Dispozice s pozemky p.č. 673/10 a p.č. 673/14
f) Dispozice s pozemky p.č. 495/2, p.č. 497/1, p.č. 497/2, p.č. 497/3 a p.č. 503
g) Dispozice s částí pozemků p.č. 2764, 2765, 2766, 2767
h) Dispozice s pozemkem p.č. 425/3
ch) Dispozice s pozemkem p.č. 69
i) Dispozice s částí pozemku p.č. 1735/2
IV/20/4 Změna územního plánu
IV/20/5 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2006
IV/20/8 Různé
a) Optimalizace školství

ikona Usnesení IV/20. schůze ZMČ 16.2.2006 (PDF 72.31 kB)