Usnesení RMČ 2023

Usnesení z IX.04. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 11.01.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/04/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2023

b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu frekvence zasílání příspěvku na provoz

VIII/89/2 Majetkový odbor

a) Návrh na dispozici s majetkem Statutárního města Brna pozemek parc. č. 113, k.ú. Slatina

b) Návrh na dispozici s majetkem Statutárního města Brna pozemek parc.č. 2714/10, k.ú. Slatina

c) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/09652/2022

d) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/09645/2022

e) Záměr pronajmout pozemek p.č. 818/1 v k.ú. Slatina

f) Návrh na dispozici s majetkem Statutárního města Brna pozemek parc.č. 1946/1, k.ú. Slatina

IX/04/3 Bytový odbor

a) Veřejná zakázka malého rozsahu„Projektová dokumentace-nové výtahy ul. Prostějovská a ul. Rousínovská, Brno-Slatina“

IX/04/4 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2023

IX/04/5 Kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací

IX/04/6 Žádost o pronájem sálu za účelem pořádání plesu – LUCIUS, z.s.

IX/04/7 Redakční rada Aktualit o Slatině

ikona urIX04 (PDF 71.63 kB)