Složení Rady MČ

Rada MČ Brno-Slatina
Volební období VIII. - 2018-2022

 

Jiří Ides - starosta
PhDr. Martin Krytinář - 1. místostarosta
Bc. Michal Kolařík - místostarosta
Ing. Naděžda Křemečková - člen Rady
Mgr. Radmila Pechová - člen Rady
Mgr. Petr Semrád - člen Rady
Ing. Ivo Ševeček, MBA - člen Rady