Složení Rady MČ

Rada MČ Brno-Slatina
Volební období IX. - 2022-2026

 

Jiří Ides - starosta

Bc. Michal Kolařík - 1. místostarosta

Mgr. Petr Semrád - 2. místostarosta

Hana Chorvátová - člen Rady

Ing. Johana Mácová - člen Rady

Ing. Ivo Ševeček, MBA - člen Rady

Evžen Šik - člen Rady