Složení Rady MČ

Rada MČ Brno-Slatina
Volební období VII. - 2014-2018

 

Jiří Ides - starosta
Mgr. Petr Semrád - místostarosta
Ing. Naděžda Křemečková - člen Rady
Mgr. Radmila Pechová - člen Rady
Ing. Václav Klajsner - člen Rady
Pavel Kotrla - člen Rady
PhDr. Martin Krytinář - člen Rady