Komise RMČ

Komise Rady MČ Brno-Slatina Volební období VIII. - 2018-2022

 

Majetková komise

předseda: Ing. Ivo Ševeček, MBA, místopředseda: Mgr. Jan Kučera

členové: Bc. Kamila Mácová, Tomáš Máca, Aleš Vnuk, Ondřej Maršálek, Evžen Šik, Ing. Barbora Dostálová.

 

Bytová komise

předseda: Ing. Naděžda Křemečková, místopředseda: Mgr. Petr Semrád

členové: Aleš Vnuk, Ludmila Sedláčková, Mgr. Radmila Pechová, Dana Bystřická, Martin Voldřich, Petr Šmidrkal.

 

Dopravní komise

předseda: Mgr. Petr Semrád, místopředseda: Mgr. Pavel Šváb,

členové: Bc. Roman Póč, Zdeněk Červinka, Ing. Zdeněk Mazač, Přemysl Pecha, Jiří Kukleta.

 

Bezpečnostní komise

předseda: Mgr. Pavel Šváb, místopředseda: Bc. Michal Kolařík

členové: Václav Stoklásek, DiS., Václav Hodaň, Bc. Eliška Moravcová, Miloslav Mlejnek, Bc. Ivan Ondřík, Tomáš Babák.

 

Komise pro rozvoj městské části

předseda: Bc. Michal Kolařík, místopředseda: Ing. Karel Fiala

členové: Mgr. Eva Hofírková, DiS., Ing. Jolana Klajsnerová, Mgr. Lukáš Plachý, PhDr. Alžběta Vlčková, Jitka Blatná, Jaroslav Kučera.

 

Komise školství a sportovní

předseda: PhDr. Martin Krytinář, místopředseda: Mgr. Lukáš Plachý,

členové: Václav Stoklásek, Ing. Naděžda Křemečková, Aleš Vnuk, PaedDr. Jarmila Balejová, Ondřej Driml, Ing. Václav Klajsner.

 

Komise pro životní prostředí

předseda: Mgr. Petr Semrád, místopředseda: PhDr. Martin Krytinář,

členové: Mgr. Hana Dusíková, DiS., Václav Stoklásek, DiS., Bc. Michal Kolařík, Michaela Smolková, Mgr. Vladimíra Šiková, Ing. Jiří Veselý.

 

Komise pro občanské záležitosti

předseda: Mgr. Věra Mazánková, místopředseda: MUDr. Zuzana Fialová

členové: Alena Holoubková, Alena Hrušková, Marta Navrátilová-Kroutilová, Věra Vorlová, Miluše Hotařová