Komise RMČ

Komise Rady MČ Brno-Slatina, volební období IX. - 2022-2026

 

KOMISE MAJETKOVÁ

Garant: Ing. Ivo Ševeček, MBA

Předseda: Ing. Ivo Ševeček, MBA

Místopředseda: Ondřej Maršálek

Členové: Mgr. Eva Hofírková, DiS., Tomáš Máca, Evžen Šik, PhDr. Martin Krytinář,

Karel Cholek

Tajemník: Ing. Bc. Martina Doleželová

 

KOMISE BYTOVÁ

Garant: Bc. Michal Kolařík

Předseda: Mgr. Petr Semrád

Místopředseda: Ondřej Maršálek

Členové: Ing. Ivo Ševeček, MBA, Aleš Vnuk, Petr Šmidrkal, Mgr. Radmila Pechová,

Mgr. Oleg Beznosik

Tajemník: JUDr. Jana Šiková

 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Garant: Hana Chorvátová

Předseda: Hana Chorvátová

Místopředseda: Kamil Gregůrek

Členové: Ivana Maršálková, Mgr. Petr Semrád, Tomáš Máca, Monika Kolaříková,

PhDr. Iva Řežábková

Tajemník: Ing. Jana Šillerová

 

KOMISE ŠKOLSTVÍ A KULTURNÍ

Garant: Evžen Šik

Předseda: PaedDr. Jarmila Balejová

Místopředseda: Bc. Václav Stoklásek, DiS.

Členové: Mgr. Jana Šindelářová, Mgr. Eva Hofírková, DiS., Ivana Maršálková,

PhDr. Martin Krytinář, PhDr. Iva Řežábková

Tajemník: Mgr. Zdeňka Hofírková

 

KOMISE DOPRAVNÍ

Garant: Mgr. Petr Semrád

Předseda: Mgr. Pavel Šváb

Místopředseda: Mgr. Roman Póč

Členové: Michaela Smolková, Ing. Pavel Buček, Mgr. Lukáš Plachý, Bohumil Gombár,

Ing. Josef Buchta

Tajemník: Ing. Jana Šillerová

 

KOMISE ROZVOJE A PLÁNOVÁNÍ

Garant: Hana Chorvátová

Předseda: Ondřej Maršálek

Místopředseda: Ing. Naděžda Křemečková

Členové: Bc. Michael Kinc, Ing. Johana Mácová, Jaroslav Kučera, Bc. Kamila Prátová, Stanislav Sedláček

Tajemník: Ing. Jitka Pokorová

 

KOMISE BEZPEČNOSTNÍ

Garant: Bc. Michal Kolařík

Předseda: Mgr. Pavel Šváb

Místopředseda: Mgr. Patrik Vyparina

Členové: Ing. Johana Mácová, Michaela Smolková, Mgr. Ing. Pavel Drahovzal,

Ing. Barbora Dostálová, Hana Šabatová

 

KOMISE SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÁ

Garant: Mgr. Petr Semrád

Předseda: Marcel Ambrož

Místopředseda: Tomáš Pokorný

Členové: Bc. Václav Stoklásek, DiS., Aleš Vnuk, Pavel Kučera, Mgr. Lukáš Plachý,

Karel Cholek

Tajemník: Alexandra Hradečná

 

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Garant: Mgr. Věra Mazánková

Předseda: Mgr. Věra Mazánková

Členové: Alena Holoubková, Miluše Hotařová, Marta Kroutilová Navrátilová,

MUDr. Zuzana Fialová, Michaela Němcová, Mgr. Jana Šindelářová

Tajemník: Bc. Marta Letochová