Komise RMČ

Komise Rady MČ Brno-Slatina Volební období VII. - 2014-2018

Komise bytová

Ing. Ivo Ševeček, MBA - předseda
Dana Bystřická
Ludmila Sedláčková
Mgr. Petr Semrád
Ing. Naděžda Křemečková
Ondřej Driml ( od 23.11.2017 za Zdeňka Poláčka )
Aleš Vnuk

Komise dopravně bezpečnostní

Mgr. Pavel Šváb - předseda
Ing. Karel Fiala
Václav Stoklásek, DiS.
Václav Hodaň
Bc. Eliška Moravcová
Lubor Pospíchal (od 17.1.2018 za Karla Šupku)
Karel Červinka
Bc. Jiří Kukleta
Bc. Roman Póč

Komise informatiky (ukončena k 31.12.2017)

Mgr. Štěpán Cenek - předseda
Václav Stoklásek, DiS.
Zdeněk Poláček
Zdeněk Vilím
Ing. Jan Zavřel

Komise majetková

Ing. Ivo Ševeček, MBA - předseda
Bc. Michal Kolařík
Bc. Kamila Mácová
Jan Čech
Tomáš Máca
Ing. Naděžda Křemečková
Tomáš Pokorný

Komise pro rozvoj MČ

Ing. František Keberle - předseda
Mgr. Eva Hofírková, DiS.
Lubor Pospíchal
Mgr. Radmila Pechová
Ing. Jolana Klajsnerová
Mgr. Lukáš Plachý
PhDr. Alžběta Vlčková

Pracovní skupina pro občanské záležitosti

Mgr. Věra Mazánková - předsedkyně
MUDr. Zuzana Fialová
Alena Hrušková
Alena Holoubková
Mgr. Lada Lobová
Marie Kheilová
Marta Kroutilová-Navrátilová

Redakční rada Aktualit o Slatině

Jiří Toman - předseda, šéfredaktor
PhDr. Karel Janiš
Jaroslav Haid
Mgr. Lenka Mrázová
Mgr. Zdena Jemelková