Usnesení RMČ 2007

Usnesení z V/27. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.12.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/27/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2
b)Rozpočtové opatření č. 20/2007
c)Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5
d)Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5
V/27/2 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ za I.–XI. r. 2007
b)Opětovné podání žádosti o dotaci z FBV na II. etapu regenerace
c)..., Kroměřížská 4 – náhrada škody pojišťovna Allianz
d)..., Prostějovská 1 – žádost o výměnu bytu
e)..., Rousínovská 30 – žádost o výměnu bytu
f)..., Rousínovská 9 – žádost o zrušení výpovědi z nájmu
g)..., Rousínovská 6 – žádost o zrušení výpovědi z nájmu
h)..., Rousínovská 30 – výpověď z nájmu bytu
V/27/3 Hospodaření s majetkem
a)Ukončení nájemní smlouvy na pozemek
b)Žádost o prominutí nájemného
c)Žádost o prominutí nájemného
d)Převedení nájemní smlouvy na zahrádku – ...
e)Převedení nájemní smlouvy na zahrádku – ...
f)Pronájem části pozemku p. č. 231/3
g)Dispozice s pozemkem p. č. 484/2 a 484/3
h)Nájemní smlouva č. 231/99 vč. dodatku
i)Ukončení nájemní smlouvy č. PN 1/2004
V/27/4 Inventarizace majetku a závazků MČ v roce 2007
V/27/5 Nájemní smlouva č. VO/PN/3347/2007 na pozemek pod komunikací

ikona Usnesení z V/27. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.12.2007 (PDF 78.24 kB)

Usnesení z V/26. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.12.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/26/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočet na r. 2008
b) Rozpočtové opatření č. 18/2007
c) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
d) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
e) Žádost A. Ničovského
f) Úvěr na financování akce regenerace panelových domů v MČ Brno-Slatina – II. Etapa
V/26/2 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p. č. 493/1
b) Dispozice s pozemkem p. č. 246/1
c) Dispozice s částí pozemků p. č. 2312/7, 2312/26 a 2312/8
d) Dispozice s částí pozemku p.č. 2275/71
e) Dispozice s pozemkem p. č. 1571
f) Výběr firmy pro zajištění státní finanční podpory z programu PANEL
g) CTPark BRNO – A3.2 HONEYWELL – vyjádření k PD pro územní rozhodnutí
h) Změna ÚpmB – ul. Tuřanka, Černovická terasa
i) Změna ÚPmB v k. ú. Slatina na pozemcích p. č. 1081/2 a p. č. 1081/5 při ul. Holzova
j) SK Slatina - snížení sazby za pronájem školního hřiště při ZŠ Jihomoravské nám.2
k) Zpráva o havárii topení v MŠ Jihomoravské nám. 4 a návrh priorit při opravách a rekonstrukci ZŠ a MŠ
V/26/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.–X. 2007
b) Návrh plánu VHČ na rok 2008
c) ..., byt č. 4, Rousínovská 11 – žádost o výměnu bytů
d) ..., Vlnitá 5 – žádost o výměnu bytů
e) ..., Dědická 14, 2+1 – žádost o výměnu bytů
f) ..., Vlnitá 15, 2+1 – přechod nájmu bytu dle § 708 Obč. Z
g) ..., Mutěnická 21 – žádost o dohodu o společném nájmu bytu
h) ..., Prostějovská 7, Brno – přechod nájmu
i) Prodloužení nájemních smluv
j) Výpověď mandátní smlouvy k řešení urgence plateb nájemného s firmou ..., Horníkova 34, 628 00 Brno ze dne 17.09.2001 vč. platných dodatků
k) ..., Vyškovská 4 – rozšíření bytu
l) Dispozice s byty v lokalitě Pod Hrázkou, Brno-Medlánky
m) Přidělení bytu č. 4 Tilhonova 51
n) Přidělení bytu č. 8 Dědická 7
o) Pravidla pro přidělování bytů
p) ..., Vyškovská 2 – žádost o snížení nájemného z nebytových prostor
q) ..., Rousínovská 32 – žádost o prominutí části penále
r) ..., Rousínovská 20 – pronájem nebytové prostory v domě Rousínovská 20
s) ..., Bučovická 18 – podnájem bytu
t) ..., Za mostem 18, 618 00 Brno – žádost o pronájem půdních prostor domu Tilhonova 51 za účelem realizace půdní vestavby
V/26/4 Termíny zasedání RMČ a ZMČ v 1. polovině r. 2008
V/26/5 Občanská sdružení sídlící v budovách ZŠ a MŠ ve Slatině
V/26/6 Program V/7. zasedání ZMČ dne 20.12.2007

ikona Usnesení z V/26. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.12.2007 (PDF 91.8 kB)

Usnesení V/25. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 21.11.2007

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/25/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ Brno - Slatina za I. – X. 2007
b)Rozpočtové opatření č. 17/2007
c)Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
V/25/2 Bytový odbor
a)..., Tilhonova 54b – prodloužení nájmu bytu
b)..., Tilhonova 85 – přechod nájmu
c)Úprava nájmu v BD Bučovická 7, 9, 11, Rousínovská 7, 9, 11, Rousínovská 13, 15, 17
V/25/3 Hospodaření s majetkem
a)Převod nájemní smlouvy na zahrádku
b)Převod nájemní smlouvy na zahrádku
c)Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku
d)Obytný soubor Šmahova – příjezdová komunikace a páteřní IS – vyjádření k územnímu řízení a k dotčení pozemků pro stavbu komunikace
e)Vyjádření k akci: oprava mostu Holzova přes ul. Ostravskou
f)Regenerace panelových domů v MČ Brno-Slatina, 2. etapa – zadání veřejné zakázky
V/25/4 Dary obyvatelstvu
V/25/5 Společenský ples MČ Brno-Slatina
V/25/6 SMS InfoKanál
V/25/8 Komise
a)Dopravně-bezpečnostní komise

ikona Usnesení V/25. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 21.11.2007 (PDF 77.75 kB)

Zápis z V/25. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 21.11.2007

Byly projednány tyto body:
V/25/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ Brno - Slatina za I. - X. 2007
b)Rozpočtové opatření č. 17/2007
c)Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
V/25/2 Bytový odbor
a)..., Tilhonova 54b – prodloužení nájmu bytu
b)..., Tilhonova 85 – přechod nájmu
c)Úprava nájmu v BD Bučovická 7, 9, 11, Rousínovská 7, 9, 11, Rousínovská 13, 15, 17
V/25/3 Hospodaření s majetkem
a)Převod nájemní smlouvy na zahrádku
b)Převod nájemní smlouvy na zahrádku
c)Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku
d)Obytný soubor Šmahova – příjezdová komunikace a páteřní IS – vyjádření k územnímu řízení a k dotčení pozemků pro stavbu komunikace
e)Vyjádření k akci: Oprava mostu Holzova přes ul. Ostravskou
f)Regenerace panelových domů v MČ Brno-Slatina, 2. etapa – zadání veřejné zakázky
V/25/4 Dary obyvatelstvu
V/25/5 Společenský ples MČ Brno-Slatina
V/25/6 SMS InfoKanál
V/25/7 Audit hospodaření ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
V/25/8 Komise
a)Dopravně-bezpečnostní komise
V/25/9 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z V/25. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 21.11.2007 (PDF 70.9 kB)

Zápis z V/24. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 07.11.2007

 

Byly projednány tyto body:
V/24/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2
b)Výsledky hospodaření ZŠS Jihomoravské nám. 2
c)Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5
d)Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1
e)Výsledky hospodaření TS Slatina
f)Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
g)Odpis pohledávek za pokuty
h)Upuštění od vymáhání místního poplatku
V/24/2 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p. č. 2309/1, 2309/18 a 2312/34
b) Dispozice s pozemkem p. č. 1571
c) Pronájem pozemku p.č. 414/2 a 425/3
d) Nájemní smlouva č. MO/NP1/4047/2007
e) Změna ÚpmB – žádost o vyjádření
V/24/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–IX. 2007
b) .............. – přechod nájmu bytu po trvalém opuštění domácnosti manželem - § 708 Obč. Z
c) ................... – žádost o výměnu bytů
d) ................... – žádost o výměnu bytů
e) Výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu – dle § 711, odst. 2d občan. zákoníku – ....................
f) Informace o přidělení bytu v domě Koniklecová 5, Brno
g) .................... – žádost o prominutí části penále
h) Žádost o zrušení odprodeje bytového domu Bučovická 8, 10, 12
V/24/4 Uzavření kupní smlouvy za nesvéprávné majitele nemovitosti
V/24/5 Technické služby
a) Využití Víceúčelového hřiště při ZŠ Jihomoravské nám. 2 v roce 2007
b) Návrh příspěvku na rok 2008
c) Rozvoj organizace a služeb v TS Brno-Slatina po roce 2007
d) Zpráva o nákladech TS na zimní údržbu městské části Brno-Slatina – DODATEK
V/24/6 Mandátní smlouva číslo 0478-07 na zadání veřejné zakázky: "Regenerace panelových domů MČ Brno - Slatina, 2.etapa."
V/24/7 Program V/6. zasedání ZMČ dne 15.11.2007
V/24/8 Kontrola plnění usnesení
V/24/9 Dotace z rozpočtu JmK
V/24/10 ZŠ Přemyslovo nám. 1

ikona Zápis z V/24. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 07.11.2007 (PDF 69.95 kB)

Usnesení V/24. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 7.11.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/24/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2
b)Výsledky hospodaření ZŠS Jihomoravské nám. 2
c)Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5
d)Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1
e)Výsledky hospodaření TS Slatina
f)Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
g)Odpis pohledávek za pokuty
h)Upuštění od vymáhání místního poplatku
V/24/2 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s částí pozemku p. č. 2309/1, 2309/18 a 2312/34
b)Dispozice s pozemkem p. č. 1571
c)Pronájem pozemku p.č. 414/2 a 425/3
d)Nájemní smlouva č. MO/NP1/4047/2007
e)Změna ÚpmB – žádost o vyjádření
V/24/3 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–IX. 2007
b)............ – přechod nájmu bytu po trvalém opuštění domácnosti manželem - § 708 Obč. Z
c)............ – žádost o výměnu bytů
d)............ – žádost o výměnu bytů
e)Výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu – dle § 711, odst. 2d občan. zákoníku – ............
f)Informace o přidělení bytu v domě Koniklecová 5, Brno
g)............ – žádost o prominutí části penále
h)Žádost o zrušení odprodeje bytového domu Bučovická 8, 10, 12
V/24/4 Uzavření kupní smlouvy za nesvéprávné majitele nemovitosti
V/24/5 Technické služby
a)Využití Víceúčelového hřiště při ZŠ Jihomoravské nám. 2 v roce 2007
b)Návrh příspěvku na rok 2008
c)Rozvoj organizace a služeb v TS Brno-Slatina po roce 2007
d)Zpráva o nákladech TS na zimní údržbu městské části Brno-Slatina – DODATEK
V/24/6 Mandátní smlouva číslo 0478-07 na zadání veřejné zakázky: "Regenerace panelových domů MČ Brno - Slatina, 2.etapa."
V/24/7 Program V/6. zasedání ZMČ dne 15.11.2007
V/6/1 Kontrola plnění usnesení
V/6/2 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–IX. 2007 (V/23/1a)
b)Rozpočtové opatření č. 15/2007 (V/23/1b)
c)Rozpočtové opatření č. 16/2007 (V/23/1c)
d)Upuštění od vymáhání místního poplatku (V/24/1h)
V/6/3 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–IX. 2007 (V/24/3a)
V/6/4 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s pozemky p.č. 3264/2, 3272/2, 3274/2 a 3270/2 (V/22/3c)
b)Žádost Mír SBD k záměru realizace nástaveb včetně garážových objektů při ul. Slavkovská (V/23/2e)
c)Dispozice s částí pozemku p. č. 2309/1, 2309/18 a 2312/34 (V/24/2a)
d)Změna ÚpmB – žádost o vyjádření (V/24/2e)
V/6/5 Dary obyvatelstvu (V/23/3)
V/6/6 Jednací řád ZMČ (V/22/7c)
V/6/7 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
V/6/8 Interpelace
V/6/9 Různé
V/6/10 Závěr
V/24/9 Dotace z rozpočtu JmK

ikona Usnesení V/24. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 7.11.2007 (PDF 76.58 kB)

Usnesení V/23. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.10.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/23/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–IX. 2007
b)Rozpočtové opatření č. 15/2007
c)Rozpočtové opatření č. 16/2007
V/23/2 Hospodaření s majetkem
a)Výběr firmy na organizaci výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku
b)Regenerace panelových domů, II. etapa – smlouvy o přeložkách kabelů NN
d)Poptávka na výběr poradenského střediska v rámci programu PANEL
e)Žádost Mír SBD k záměru realizace nástaveb včetně garážových objektů při ul. Slavkovská
V/23/3 Dary obyvatelstvu
V/23/4 Sociální fond
V/23/5 Odměny ředitelkám školských PO
V/23/6 Smlouva o dílo č. VO/SoD1/3921/2007
V/23/7 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Obytný soubor Šmahova – I. etapa
V/23/9 Různé
f)Vánoční osvětlení – instalace

ikona Usnesení V/23. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.10.2007 (PDF 77.68 kB)

Zápis z V/22. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.10.2007

Byly projednány tyto body:
V/22/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–VIII. 2007
b)Žádosti ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
c)Žádosti MŠ Jihomoravské nám. 5
V/22/2 Bytový odbor
a)..., Tilhonova 85 – přechod nájmu bytu
b)Výměna bytu – ..., Rousínovská 7 a Eva Svobodová, Rousínovská 21
c)Prodloužení nájmu na dobu neurčitou
d)Vyškovská 2, 4 – úhrada části nákladů na ohřev TUV za rok 2006
V/22/3 Hospodaření s majetkem
a)Změna účelu využití části pozemku
b)Prominutí nájemného
c)Dispozice s pozemky p. č. 3264/2, 3272/2, 3274/2 a 3270/2
d)Vyjádření ke stavbě „FTTB Slatina, Šmahova BO“
e)Souhlas se zřízením věcného břemene k pozemkům města Brna
f)Výjimka při poskytování dotovaného oběda do jídlonosiče
g)Rekonstrukce Základní a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2 – vícepráce
h)Žádost o poskytnutí dotace z programu „Dětská hřiště“ vyhlášeného Jihomoravským krajem
i)Poptávka na výběr firmy na organizaci výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku „ II. etapa regenerace panelových domů“
V/22/4 AIR PRODUCTS spol. s r.o., výrobna Brno – Bezpečnostní program prevence závažné havárie
V/22/5 Komise
V/22/6 Kontrola plnění usnesení
V/22/7 Různé
a)Pomník W. L. Kigginse
b)Smlouva o výpůjčce č. 10/2007
c)Smlouva o výpůjčce
d)Jednací řád ZMČ
e)Šlapanická průmyslová zóna
f)Ples MČ

ikona Zápis z V/22. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.10.2007 (PDF 81.84 kB)

Usnesení V/22. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.10.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/22/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–VIII. 2007
b)Žádosti ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
c)Žádosti MŠ Jihomoravské nám. 5
V/22/2 Bytový odbor
a)..., Tilhonova 85 – přechod nájmu bytu
b)Výměna bytu – ..., Rousínovská 7 a Eva Svobodová, Rousínovská 21
c)Prodloužení nájmu na dobu neurčitou
d)Vyškovská 2, 4 – úhrada části nákladů na ohřev TUV za rok 2006
V/22/3 Hospodaření s majetkem
a)Změna účelu využití části pozemku
b)Prominutí nájemného
c)Dispozice s pozemky p.č. 3264/2, 3272/2, 3274/2 a 3270/2
d)Vyjádření ke stavbě „FTTB Slatina, Šmahova BO“
e)Souhlas se zřízením věcného břemene k pozemkům města Brna
f)Výjimka při poskytování dotovaného oběda do jídlonosiče
g)Rekonstrukce Základní a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2 – vícepráce
h)Žádost o poskytnutí dotace z programu „Dětská hřiště“ vyhlášeného Jihomoravským krajem
i)Poptávka na výběr firmy na organizaci výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku „ II. etapa regenerace panelových domů“
V/22/4 AIR PRODUCTS spol. s r.o., výrobna Brno – Bezpečnostní program prevence závažné havárie
V/22/7 Různé
b)Smlouva o výpůjčce č. 10/2007
c)Smlouva o výpůjčce
d)Jednací řád ZMČ

ikona Usnesení V/22. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.10.2007 (PDF 78.36 kB)

Zápis z V/21. schůze RMČ ze dne 26.09.2007

 

Byly projednány tyto body:
V/21/1 Bytový odbor
a)..., Rousínovská 20 – přechod nájmu bytu po trvalém opuštění domácnosti manželem – § 708 Obč. Z
b)..., Dědická 18 – přechod nájmu bytu po trvalém opuštění domácnosti manželem – § 708 Obč. Z
c)..., Rousínovská 4 – zúžení nájemní smlouvy
d)Žádost o výměnu bytů
e)Žádost o výměnu bytů
f)Žádost o výměnu bytů
g)..., Rousínovská 20 – ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
h)Žádost o zastavení jednostranného zvyšování nájemného
i)Žádost Policie ČR o zvážení možnosti poskytnutí obecního bytu
j)ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní – doporučení k přednostnímu řešení bytové otázky nezl. ..., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytem Brno, Václavská 18a
k)..., Rousínovská 6, 1+1, výpověď z nájmu bytu
l)..., Bučovická 11 – žádost o prominutí penále
m)..., Kroměřížská 9 – žádost o prominutí penále
n)..., Tilhonova 51 – žádost o prodloužení nájemní smlouvy
o)Vyškovská 2, 4 – úhrada části nákladů na ohřev TUV za rok 2006
p)Právní služby
q)Výběrové řízení „Zajištění havarijní služby pro bytové domy ve správě MČ Brno‑Slatina“
r)Výběrové řízení na dodavatele „Výměna svislého odpadního potrubí v domě Vyškovská 6, 8“
V/21/2 Metodické pokyny k pronájmům prostor ve školských zařízeních v MČ Brno-Slatina
V/21/3 ÚMČ
a)Navýšení počtu pracovníků
V/21/4 Pracovní cesta
V/21/5 Komise
V/21/6 Kontrola plnění usnesení
V/21/7 Audit hospodaření ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
V/21/8 Různé
a)Vyjádření k žádosti o pronájem počítačové učebny v ZŠ Jihomoravské nám. 2
b)Bezpečnostní program AIR PRODUCTS spol. s r.o. - aktualizace
c)Informace ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

ikona Zápis z V/21. schůze RMČ ze dne 26.09.2007 (PDF 75.38 kB)

 

Usnesení V/21. schůze RMČ ze dne 26.09.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/21/1 Bytový odbor
a)..., Rousínovská 20 – přechod nájmu bytu po trvalém opuštění domácnosti manželem – § 708 Obč. Z
b)..., Dědická 18 – přechod nájmu bytu po trvalém opuštění domácnosti manželem – § 708 Obč. Z
c)..., Rousínovská 4 – zúžení nájemní smlouvy
d)Žádost o výměnu bytů
e)Žádost o výměnu bytů
f)Žádost o výměnu bytů
g)..., Rousínovská 20 – ukončení nájmu nebytových prostor dohodou
h)Žádost o zastavení jednostranného zvyšování nájemného
i)Žádost Policie ČR o zvážení možnosti poskytnutí obecního bytu
j)ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní – doporučení k přednostnímu řešení bytové otázky nezl. ..., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytem Brno, Václavská 18a
k)..., Rousínovská 6, 1+1, výpověď z nájmu bytu
l)..., Bučovická 11 – žádost o prominutí penále
m)..., Kroměřížská 9 – žádost o prominutí penále
n)..., Tilhonova 51 – žádost o prodloužení nájemní smlouvy
o)Vyškovská 2, 4 – úhrada části nákladů na ohřev TUV za rok 2006
p)Právní služby
q)Výběrové řízení „Zajištění havarijní služby pro bytové domy ve správě MČ Brno‑Slatina“
r)Výběrové řízení na dodavatele „Výměna svislého odpadního potrubí v domě Vyškovská 6
V/21/2 Metodické pokyny k pronájmům prostor ve školských zařízeních v MČ Brno-Slatina
V/21/3 ÚMČ
a)Navýšení počtu pracovníků
V/21/4 Pracovní cesta
V/21/7 Audit hospodaření ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
V/21/8 Různé
a)Vyjádření k žádosti o pronájem počítačové učebny v ZŠ Jihomoravské nám. 2

ikona Usnesení V/21. schůze RMČ ze dne 26.09.2007 (PDF 77.75 kB)

Zápis z V/20. schůze RMČ ze dne 12.09.2007

Byly projednány tyto body:
V/20/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2009-2018
V/20/2 Bytový odbor
a)Úprava plánu VHČ 2007
b)Regenerace sídliště v lokalitě Tilhonova, Vlnitá, Vyškovská
c)Prodloužení nájmu bytu – doba neurčitá
d)Smlouvy o převodu vlastnictví bytových jednotek v domovním celku Rousínovská 2, 4, 6
V/20/3 Hospodaření s majetkem
a)Navýšení kapacity školní družiny Přemyslovo nám. 1
b)Dispozice s pozemky p. č. 2964/2, 2964/3, 2964/4 a 2965/2
c)Dispozice s pozemky p. č. 3179/2, 3185/2, 3200/2, 3200/3, 3202/2 a 3202/3
d)Dispozice s pozemky p. č. 3191/2, 3197/2, 3210/2, 3210/3, 3212/2 a 3212/3
e)Směna pozemků p. č. 508/6, 508/7 a 508/13
f)Převod pozemků ve vlastnictví ČR do majetku města Brna
g)Dispozice s pozemky pod trafostanicemi společnosti E.ON, a.s.
h)Dispozice s pozemkem p. č. 1571
i)Dispozice s pozemkem p. č. 2600/6
j)Vyjádření ke stavbě „Brno-Tilhonova, kabelové vývody nn z T2 Strážnická“
k)Pronájem pozemku p. č. 265/1
l)AB Auto Brno – dočasné užívání vjezdu z ulice Vlárská, Langrova po dobu výstavby
m)Žádost o vyjádření k územnímu a stavebnímu povolení k akci REDA, VN sm+OTS
n)Výběr dodavatele na realizaci dětského hřiště v prostoru mezi ul. Dědická a Bučovická
o)Regenerace panelových domů – navýšení ceny díla o vícepráce
p)Dodatek k nájemní smlouvě č. MO/NPR/2484/2007
q)Pozemek p. č. 148/54
V/20/4 Povolení výjimky z omezení veřejné produkce hudby
V/20/5 Druhá knížka o Slatině v elektronické podobě na CD nosiči
V/20/6 Úprava místních poplatků
V/20/7 Metodické pokyny k pronájmům prostor ve školských zařízeních v MČ Brno-Slatina
V/20/8 Účetní audit na ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
V/20/9 Navrhování odměn ředitelkám škol školských zařízení
V/20/10 Změna ÚpmB 2006 – II – 23. soubor
a)B35/06-II MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, u dálnice D1
b)B36/06-II MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Stránská
c)B37/06-II MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Tuřanka, Černovická terasa
V/20/11 Úvěr na II. etapu regenerace panelových domů
V/20/12 Změna využití finančního transferu na ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 – informace
V/20/13 Využití prostoru „Terének“
V/20/14 Program V/5. zasedání ZMČ dne 20.09.2007
V/20/15 Komise
V/20/16 Nájemní smlouva č. MO/PZ45/3684/2007 o pronájmu pozemků v lokalitě „Skalky“ SK Slatina
V/20/17 Různé
a)Žádost Brněnského svazu malé kopané
b)Koncert na Přemyslově náměstí
c)Informace

ikona Zápis z V/20. schůze RMČ ze dne 12.09.2007 (PDF 80.9 kB)

Usnesení V/20. schůze RMČ ze dne 12.09.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/20/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2009-2018
V/20/2 Bytový odbor
a)Úprava plánu VHČ 2007
b)Regenerace sídliště v lokalitě Tilhonova, Vlnitá, Vyškovská
c)Prodloužení nájmu bytu – doba neurčitá
d)Smlouvy o převodu vlastnictví bytových jednotek v domovním celku Rousínovská 2, 4, 6
V/20/3 Hospodaření s majetkem
a)Navýšení kapacity školní družiny Přemyslovo nám. 1
b)Dispozice s pozemky p. č. 2964/2, 2964/3, 2964/4 a 2965/2
c)Dispozice s pozemky p. č. 3179/2, 3185/2, 3200/2, 3200/3, 3202/2 a 3202/3
d)Dispozice s pozemky p. č. 3191/2, 3197/2, 3210/2, 3210/3, 3212/2 a 3212/3
e)Směna pozemků p. č. 508/6, 508/7 a 508/13
f)Převod pozemků ve vlastnictví ČR do majetku města Brna
g)Dispozice s pozemky pod trafostanicemi společnosti E.ON, a.s.
h)Dispozice s pozemkem p. č. 1571
i)Dispozice s pozemkem p.č. 2600/6
j)Vyjádření ke stavbě „Brno-Tilhonova, kabelové vývody nn z T2 Strážnická“
k)Pronájem pozemku p. č. 265/1
l)AB Auto Brno – dočasné užívání vjezdu z ulice Vlárská, Langrova po dobu výstavby
m)Žádost o vyjádření k územnímu a stavebnímu povolení k akci REDA, VN sm+OTS
n)Výběr dodavatele na realizaci dětského hřiště v prostoru mezi ul. Dědická a Bučovická
o)Regenerace panelových domů – navýšení ceny díla o vícepráce
p)Dodatek k nájemní smlouvě č. MO/NPR/2484/2007
q)Pozemek p. č. 148/54
V/20/4 Povolení výjimky z omezení veřejné produkce hudby
V/20/5 Druhá knížka o Slatině v elektronické podobě na CD nosiči
V/20/6 Úprava místních poplatků
V/20/9 Navrhování odměn ředitelkám škol školských zařízení
V/20/10 Změna ÚPmB 2006 – II – 23. soubor
a)B35/06-II MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, u dálnice D1
b)B36/06-II MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Stránská
c)B37/06-II MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Tuřanka, Černovická terasa
V/20/13 Využití prostoru „Terének“
V/20/14 Program V/5. zasedání ZMČ dne 20.09.2007
V/20/16 Nájemní smlouva č. MO/PZ45/3684/2007 o pronájmu pozemků v lokalitě „Skalky“ SK Slatina
V/20/17 Různé
a)Žádost Brněnského svazu malé kopané

ikona Usnesení V/20. schůze RMČ ze dne 12.09.2007 (PDF 129.27 kB)

Zápis z V/20. schůze RMČ ze dne 12.09.2007

 

Byly projednány tyto body
V/19/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–VII. 2007
b)Rozpočtové opatření č. 14/2007
c)Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5
d)Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2
e)Výsledky hospodaření ZŠS Jihomoravské nám. 2
f)Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5
g)Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1
h)Výsledky hospodaření TS Brno-Slatina
V/19/2 Bytový odbor
a)Hospodaření VHČ za I.–VII. 2007
b)..., Vyškovská 8 – přechod nájmu bytu po úmrtí manžela
c)..., Vlnitá 2 – přechod nájmu bytu po úmrtí manžela
d)..., Dědická 11 – přechod nájmu bytu po trvalém opuštění domácnosti manželem - § 708 Obč. Z.
e)..., Prostějovská 3 a Petra Kohlová, Vlnitá 19 – výměna bytu
f)..., Rousínovská 18 – prominutí penále
g)..., Vlnitá 8b – prominutí penále
h)Výpovědi z nájmu bez přivolení soudu – dle § 711, odst. 2b občan. Zákoníku
i)..., Vyškovská 4 – žádost o zrušení výpovědi z nájmu bytu
j)..., Kroměřížská 3 – výpověď z nájmu nebytových prostor
k)..., Vlnitá 13 – žádost o finanční vyrovnání
l)Jednostranné zvyšování nájemného v obecních bytech počínaje 01.01.2008
V/19/3 Hospodaření s majetkem
a)Úseky místních komunikací na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba v období 2007/2008
b)Rekonstrukce ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, PO - informace
c)Výběr dodavatele na opravu chodníků a komunikací na území MČ Brno-Slatina
V/19/4 II. Šermířský dětský den pořádaný OS LUCIUS
V/19/5 Komise
V/19/6 Informace

 

Usnesení V/19. schůze RMČ ze dne 29.08.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/19/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–VII. 2007
b)Rozpočtové opatření č. 14/2007
c)Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5
d)Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2
e)Výsledky hospodaření ZŠS Jihomoravské nám. 2
f)Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5
g)Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1
h)Výsledky hospodaření TS Brno-Slatina
V/19/2 Bytový odbor
a)Hospodaření VHČ za I.–VII. 2007
b)..., Vyškovská 8 – přechod nájmu bytu po úmrtí manžela
c)..., Vlnitá 2 – přechod nájmu bytu po úmrtí manžela
d)..., Dědická 11 – přechod nájmu bytu po trvalém opuštění domácnosti manželem - § 708 Obč. Z.
e)..., Prostějovská 3 a ..., Vlnitá 19 – výměna bytu
f)... , Rousínovská 18 – prominutí penále
g)..., Vlnitá 8b – prominutí penále
h)Výpovědi z nájmu bez přivolení soudu – dle § 711, odst. 2b občan. Zákoníku
i)..., Vyškovská 4 – žádost o zrušení výpovědi z nájmu bytu
j)..., Kroměřížská 3 – výpověď z nájmu nebytových prostor
k)..., Vlnitá 13 – žádost o finanční vyrovnání
l)Jednostranné zvyšování nájemného v obecních bytech počínaje 01.01.2008
V/19/3 Hospodaření s majetkem
a)Úseky místních komunikací na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba v období 2007/2008
b)Rekonstrukce ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, PO – informace
c)Výběr dodavatele na opravu chodníků a komunikací na území MČ Brno-Slatina
V/19/4 II. Šermířský dětský den pořádaný OS LUCIUS

 

Zápis z V/18. schůze RMČ ze dne 08.08.2007

 

Byly projednány tyto body:
V/18/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–VI. 2007
b)Rozpočtové opatření č. 13/2007
V/18/2 Bytový odbor
a)Hospodaření VHČ za I.–VI. 2007
b)Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2006
c)... – ... – výměna bytu
d)... – návrh na vyřazení z pořadníku 2006 a ze seznamu žadatelů o byt
e)Výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu podle § 711, odst. 2b občanského zákoníku
g)..., Kroměřížská 3 - pronájem nebytových prostor
h)…, Dědická 10 - pronájem nebytového prostoru
V/18/3 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s částí pozemku p. č. 1075/4
b)Žádost o povolení umístění stojanu s odkladními schránami
c)Prodloužení nájemních smluv na pozemek p. č. 818/1
e)Položení travních koberců na Přemyslovo náměstí
V/18/4 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, PO
V/18/5 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2
a)Zrušení usnesení RMČ č. V/14/8b) ze dne 31.05.2007
V/18/6 Pracovní skupina pro řešení posouzení areálu Terénky
V/18/7 Kalkulační vzorec na pronájem tělocvičen a volných prostor ve školních objektech příspěvkových organizací
V/18/8 Restaurační zahrádka na Přemyslově náměstí
V/18/9 Veřejná finanční podpora – Žádost Divadelního souboru J. K. Tyla ve Slatině
V/18/10 Návrh na úpravu Tržního řádu Statutárního města Brna
V/18/11 Komise
V/18/12 Smlouva o umístění reklamního zařízení č. VO/3257/2007
V/18/13 Pomník poručíka W. L. Kigginse
V/18/14 Různé
a)ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 – získání dotace – informace
b)Schválení podání žádosti o úvěr – informace
c)Žádost o ISPROFIN – informace
d)Stížnost na paní učitelku ... – informace
e)Koncert na Přemyslově náměstí – informace
f)Tradiční tenisový turnaj pod záštitou starosty – informace
g)Hudební produkce na Spartaku – informace

ikona Zápis z V/18. schůze RMČ ze dne 08.08.2007 (PDF 78.52 kB)

Usnesení V/18. schůze RMČ ze dne 08.08.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/18/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–VI. 2007
b)Rozpočtové opatření č. 13/2007
V/18/2 Bytový odbor
a)Hospodaření VHČ za I.–VI. 2007
b)Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2006
c)... – ... – výměna bytu
d)... – návrh na vyřazení z pořadníku 2006 a ze seznamu žadatelů o byt
e)Výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu podle § 711, odst. 2b občanského zákoníku
g)..., Kroměřížská 3 - pronájem nebytových prostor
h)..., Dědická 10 - pronájem nebytového prostoru
V/18/3 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s částí pozemku p. č. 1075/4
b)Žádost o povolení umístění stojanu s odkladními schránami
c)Prodloužení nájemních smluv na pozemek p. č. 818/1
e)Položení travních koberců na Přemyslovo náměstí
V/18/4 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, PO
a)Výběr dodavatele na akci: zřízení bezbariérového WC včetně rekonstrukce WC dívek v budově ZŠ Jihomoravské nám. 2
b)Smlouva o dílo č. VO/SoD/3213/2007, I. etapa rekonstrukce ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
V/18/5 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2
a)Zrušení usnesení RMČ č. V/14/8b) ze dne 31.05.2007
V/18/6 Pracovní skupina pro řešení posouzení areálu Terénky
V/18/8 Restaurační zahrádka na Přemyslově náměstí
V/18/9 Veřejná finanční podpora – Žádost Divadelního souboru J. K. Tyla ve Slatině
V/18/10 Návrh na úpravu Tržního řádu Statutárního města Brna
V/18/12 Smlouva o umístění reklamního zařízení č. VO/3257/2007
V/18/13 Pomník poručíka W. L. Kigginse

ikona Usnesení V/18. schůze RMČ ze dne 08.08.2007 (PDF 93.91 kB)

Zápis z V/17. schůze RMČ ze dne 18.07.2007

Byly projednány tyto body:
V/17/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočtové opatření č. 12/2007
V/17/2 Bytový odbor
a)Prodloužení nájmu bytu – doba neurčitá
b)..., Dědická 12 – prodloužení nájmu bytu – doba určitá
c)..., Dědická 18 – přechod nájmu bytu
d)... - prodloužení nájmu bytu – doba určitá
V/17/3 Hospodaření s majetkem
a)Doplnění stanoviska MČ k dispozici s pozemky na parkoviště pro IMOS
b)Vyjádření k akci „Brno – Vyškovská, kab. vývody NN z VR Slatina, demontáž TS U garáží„
c)Vyjádření k záměru stavby
d)Veřejná zakázka malého rozsahu: I. etapa rekonstrukce ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 – výběr nejvhodnější nabídky
V/17/4 Návrh Dohody o spolupráci s CTP Invest, spol. s r. o.
V/17/5 Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2
V/17/6 Komise
V/17/7 „Obytný komplex Slatina“ – vyjádření k záměru
V/17/8 Pomník padlému americkému vojákovi
V/17/9 Informace
V/17/10 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z V/17. schůze RMČ ze dne 18.07.2007 (PDF 73.66 kB)

Usnesení V/17. schůze RMČ ze dne 18.07.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/17/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočtové opatření č. 12/2007
V/17/2 Bytový odbor
a)Prodloužení nájmu bytu – doba neurčitá
b)..., Dědická 12 – prodloužení nájmu bytu – doba určitá
c)..., Dědická 18 – přechod nájmu bytu
d)... - prodloužení nájmu bytu – doba určitá
V/17/3 Hospodaření s majetkem
a)Doplnění stanoviska MČ k dispozici s pozemky na parkoviště pro IMOS
b)Vyjádření k akci „Brno – Vyškovská, kab. vývody NN z VR Slatina, demontáž TS U garáží„
c)Vyjádření k záměru stavby
d)Veřejná zakázka malého rozsahu: I. etapa rekonstrukce ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 – výběr nejvhodnější nabídky
V/17/4 Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2
V/17/7 „Obytný komplex Slatina“ – vyjádření k záměru
V/17/8 Pomník padlému americkému vojákovi

ikona Usnesení V/17. schůze RMČ ze dne 18.07.2007 (PDF 73.62 kB)

Zápis z V/16. schůze RMČ ze dne 27.06.2007

Byly projednány tyto body:
V/16/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–V. r. 2007
V/16/2 Bytový odbor
a) ..., Bučovická 7 – prodloužení nájmu bytu
b) ..., Tilhonova 50a – ..., Tilhonova 51 – výměna bytu
c) ..., Dědická 16 – přechod nájmu bytu
d) ..., Vlnitá 3 – přechod nájmu bytu
e) ..., Rousínovská 18 – přechod nájmu na nového nájemce po zrušení společného nájmu bytu
f) Zásady pro poskytování příspěvku na výměnu oken za plastová
g) Žádost o čerpání prostředků z FBV na regeneraci panelových bytových domů – II. etapa
h) Žádost nájemníků bytového domu Vyškovská 2, 4 o slevu na nájmu
i) ..., Rousínovská 23 – povolení výměny oken
j) Žádosti o vybudování etážových topení
V/16/3 Hospodaření s majetkem
a)Pronájem části pozemku p. č. 141/1
b)Dispozice s pozemkem p. č. 2275/71
V/16/4 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. /2007, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
V/16/5 Slatina Property-nájemní hala BPZ Černovická terasa v k. ú. Slatina
a) Slatina Property-nájemní hala – dokumentace pro územní řízení
b) Nájemní hala BPZ Černovická terasa v k. ú. Slatina – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
V/16/6 Termíny zasedání RMČ ve 2. polovině r. 2007
V/16/7 Komise
V/16/8 Kontrola plnění usnesení
V/16/9 Jmenování vedoucí majetkového odboru

ikona Zápis z V/16. schůze RMČ ze dne 27.06.2007 (PDF 79.47 kB)

Usnesení V/16. schůze RMČ ze dne 27.06.2007

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/16/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–V. r. 2007
V/16/2 Bytový odbor
a) ..., Bučovická 7 – prodloužení nájmu bytu
b) ..., Tilhonova 50a – ..., Tilhonova 51 – výměna bytu
c) ..., Dědická 16 – přechod nájmu bytu
d) ..., Vlnitá 3 – přechod nájmu bytu
e) ..., Rousínovská 18 – přechod nájmu na nového nájemce po zrušení společného nájmu bytu
f) Zásady pro poskytování příspěvku na výměnu oken za plastová
g) Žádost o čerpání prostředků z FBV na regeneraci panelových bytových domů – II. etapa
h) Žádost nájemníků bytového domu Vyškovská 2, 4 o slevu na nájmu
i) ..., Rousínovská 23 – povolení výměny oken
j)Žádosti o vybudování etážových topení
V/16/3 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem části pozemku p. č. 141/1
b) Pronájem pozemku p. č. 2275/71
V/16/4 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. /2007, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
V/16/5 Slatina Property – nájemní hala BPZ Černovická terasa v k. ú. Slatina
a) Slatina Property-nájemní hala – dokumentace pro územní řízení
b) Nájemní hala BPZ Černovická terasa v k. ú. Slatina – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb o posuzování vlivů na životní prostředí
V/16/6 Termíny zasedání RMČ ve 2. polovině r. 2007
V/16/9 Jmenování vedoucí majetkového odboru

ikona Usnesení V/16. schůze RMČ ze dne 27.06.2007 (PDF 75.41 kB)

Zápis z V/15. schůze RMČ ze dne 13.06.2007

Byly projednány tyto body:
V/15/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 10/2007
b) Rozpočtové opatření č. 11/2007
V/15/2 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ za I.–V. 2007
b) ..., Rousínovská 9 – výměna bytu
c) ..., Rousínovská 2 – podání návrhu na vydání platebního rozkazu
d) Žádost nájemníků bytového domu Vyškovská 6, 8 o slevu na nájmu
e) ..., Tilhonova 50a - pronájem nebytových prostor
f) Zrušení odprodeje domu Bučovická 8, 10, 12
g) Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna oken a dveří za plastová v bytových domech Vlnitá 9, 11, Vlnitá 13, 15 a Vlnitá 17, 19, 21 v Brně-Slatině
h) ..., Tilhonova 51 – prodloužení nájemní smlouvy
V/15/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p. č. 2954/1
b) Dispozice s pozemky p. č. 425/3 a 414/2
c) Vyjádření k vedení HDPE trubek pro optický kabel
d) Dispozice s pozemky p. č. 1, p. č. 2 a nemovitostí č. pop. 1097 – Černovičky 36a
e) Vyjádření k pronájmu pozemku p. č. 2275/71
f) Vyjádření k pronájmu části pozemku p. č. 2275/14
g) Vyjádření k pronájmu části pozemku p. č. 2714/1
h) Dispozice s částí pozemku p. č. 1571
i) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 2
j) Využití území „terének“ – informace<
k) Vyjádření k akci „Brno, Křehlíkova 22RD, příp. VN, DTS, DSNN, Knotek“
l) Vyřazení ledničky z majetkové a účetní evidence MČ
m) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení „Obytný soubor Slatina Brno“
n) Úprava oblázkové plochy na Přemyslově náměstí
o) EZS pro objekt Přemyslovo nám.13 – informace
V/15/4 ŠLAPANICE - ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU – ZMĚNA č. 7 – návrh
V/15/5 Programové prohlášení
V/15/6 I. Etapa regenerace budovy MŠ a výměna oken v ZŠ (v prostoru šaten)
V/15/7 Dodatek č 2. ke smlouvě č. 228/99 o podmínkách přípravy a tisku periodika“Aktuality o Slatině” smlouvou č. VO/2381/2007
V/15/8 Návrh na změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvkové organizace
V/15/9 Místní rozhlas ve Slatině a rozvoj místních informačních sítí
V/15/10 Program V/4. zasedání ZMČ dne 21.06.2007
V/15/11 Komise
V/15/12 Kontrola plnění usnesení
V/15/13 Základní škola a Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2

ikona Zápis z V/15. schůze RMČ ze dne 13.06.2007 (PDF 76.99 kB)

Usnesení V/15. schůze RMČ ze dne 13.06.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/15/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 10/2007
b) Rozpočtové opatření č. 11/2007
V/15/2 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.–V. 2007
b) ..., Rousínovská 9 – výměna bytu
c) ..., Rousínovská 2 – podání návrhu na vydání platebního rozkazu
d) Žádost nájemníků bytového domu Vyškovská 6, 8 o slevu na nájmu
e) ..., Tilhonova 50a - pronájem nebytových prostor
f) Zrušení odprodeje domu Bučovická 8, 10, 12
g) Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna oken a dveří za plastová v bytových domech Vlnitá 9, 11, Vlnitá 13, 15 a Vlnitá 17, 19, 21 v Brně-Slatině“
h) ..., Tilhonova 51 – prodloužení nájemní smlouvy
V/15/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p. č. 2954/1
b) Dispozice s pozemky p. č. 425/3 a 414/2
c) Vyjádření k vedení HDPE trubek pro optický kabel
d) Dispozice s pozemky p. č. 1, p. č. 2 a nemovitostí č. pop. 1097 – Černovičky 36a
e) Vyjádření k pronájmu pozemku p. č. 2275/71
f) Vyjádření k pronájmu části pozemku p. č. 2275/14
g) Vyjádření k pronájmu části pozemku p. č. 2714/1
h) Dispozice s částí pozemku p. č. 1571
j) Využití území „terének“ – informace
k) Vyjádření k akci „Brno, Křehlíkova 22RD, příp. VN, DTS, DSNN, Knotek“
l) Vyřazení ledničky z majetkové a účetní evidence MČ
m) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení „Obytný soubor Slatina Brno“
n) Úprava oblázkové plochy na Přemyslově náměstí
o) EZS pro objekt Přemyslovo nám.13 – informace
V/15/4 ŠLAPANICE - ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU – ZMĚNA č. 7 – návrh
V/15/5 Programové prohlášení
V/15/6 I. Etapa regenerace budovy MŠ a výměna oken v ZŠ (v prostoru šaten)
V/15/7 Dodatek č 2. ke smlouvě č. 228/99 o podmínkách přípravy a tisku periodika“Aktuality o Slatině” smlouvou č. VO/2381/2007
V/15/8 Návrh na změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvkové organizace
V/15/9 Místní rozhlas ve Slatině a rozvoj místních informačních sítí
V/15/10 Program V/4. zasedání ZMČ dne 21.06.2007
V/15/13 Základní škola a Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2

ikona Usnesení V/15. schůze RMČ ze dne 13.06.2007 (PDF 90.52 kB)

Zápis ze V/14. schůze RMČ ze dne 30.05.2007

Byly projednány tyto body:
V/14/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Rozpočtové opatření č. 9/2007
V/14/2 Bytový odbor
a)„Zásady pro vybudování etážového topení (ET) na vlastní náklady nájemce“
b)..., Vyškovská 6 – vybudování etážového topení na vlastní náklady
c)..., Vyškovská 6 – vybudování etážového topení na vlastní náklady
d)Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna oken a dveří za plastová v bytových domech Vlnitá 9, 11, Vlnitá 13, 15 a Vlnitá 17, 19, 21 v Brně-Slatině“
e)Platební rozkaz ...
f)..., Vyškovská 4 – výpověď z nájmu bytu
g)..., Kroměřížská 5 – výměna bytu
V/14/3 Hospodaření s majetkem
a)Dispozice s částí pozemku p. č. 2714/1
b)Pronájem pozemků p.č. 659/53, 659/59 a 659/107
c)Zhodnocení nákladů na provoz fontány na Přemyslově nám.
V/14/4 Navýšení nákladů výtisků zpravodaje Aktuality o Slatině
V/14/5 „CTPark Šlapanice – SO 15 – Kolejová vlečka“ – oznámení záměru
V/14/6 „CTPark Brno B2.2 BPZ Černovická terasa, Brno“ - závěr zjišťovacího řízení
V/14/7 TECHNICKÉ SLUŽBY Brno–Slatina
a)Koncepce k řešení TS Slatina
b)Zpráva o nákladech TS Slatina na zimní údržbu městské části Brno-Slatina
c)EZS pro objekt TS Slatina
d)Technické služby Brno-Slatina – Měsíční soupis provedených prací
V/14/8 Základní škola Jihomoravské náměstí
V/14/9 Žádost o projednání investičního záměru „Obytný soubor Slatina Brno“ na pozemcích p. č. 2194/39 a 2194/40
V/14/10 Různé
a)Zpráva ze sněmu starostů
b)AIR PRODUCTS spol. s r.o.
V/14/11 Komise
V/14/12 Kontrola plnění usnesení
V/14/13 Odměny ředitelkám školských PO

ikona Zápis ze V/14. schůze RMČ ze dne 30.05.2007 (PDF 82.57 kB)

Usnesení ze V/14. schůze RMČ ze dne 30.05.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/14/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 9/2007
V/14/2 Bytový odbor
a) „Zásady pro vybudování etážového topení (ET) na vlastní náklady nájemce“
b) ..., Vyškovská 6 – vybudování etážového topení na vlastní náklady
c) ..., Vyškovská 6 – vybudování etážového topení na vlastní náklady
d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna oken a dveří za plastová v bytových domech Vlnitá 9, 11, Vlnitá 13, 15 a Vlnitá 17, 19, 21 v Brně-Slatině“
e) Platební rozkaz ...
f) ..., Vyškovská 4 – výpověď z nájmu bytu
g) ..., Kroměřížská 5 – výměna bytu
V/14/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p. č. 2714/1
b) Pronájem pozemků p.č. 659/53, 659/59 a 659/107
c) Zhodnocení nákladů na provoz fontány na Přemyslově nám.
V/14/4 Navýšení nákladů výtisků zpravodaje Aktuality o Slatině
V/14/5 „CTPark Šlapanice – SO 15 – Kolejová vlečka“ – oznámení záměru
V/14/6 „CTPark Brno B2.2 BPZ Černovická terasa, Brno“ - závěr zjišťovacího řízení
V/14/7 TECHNICKÉ SLUŽBY Brno–Slatina
a) Koncepce k řešení TS Slatina
b) Zpráva o nákladech TS Slatina na zimní údržbu městské části Brno – Slatina
c) EZS pro objekt TS Slatina
V/14/8 Základní škola Jihomoravské náměstí
V/14/9 Žádost o projednání investičního záměru „Obytný soubor Slatina Brno“ na pozemcích p. č. 2194/39 a 2194/40
V/14/13 Odměny ředitelkám školských PO

ikona Usnesení ze V/14. schůze RMČ ze dne 30.05.2007 (PDF 79.83 kB)

Zápis z V/13. schůze RMČ ze dne 16.05.2007

Byly projednány tyto body:
V/13/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–IV. r. 2007
V/13/2 Bytový odbor
a) Pořadník pro přidělování bytů
b) …, Vyškovská 4 – výzva k vyklizení bytu
c) …, Tilhonova 50a – ukončení pronájmu nebytových prostor
d) …, Tilhonova 50a - pronájem nebytových prostor
e) …, Dědická 14 - prodloužení nájmu bytu
f) …, Dědická 12 - prodloužení nájmu bytu
g) …, Dědická 14 - výměna bytu
h) …, Vlnitá 25 – žádost o slevu na nájmu
i) Výsledky Hospodaření VHČ za I. – IV. r. 2007
j) Společný nájem bytu č. 3 v domě Rousínovská 4
k) Výměna bytu …, Tilhonova 51
l) Úprava nájmu v bytech regenerovaných BD v sídlišti
V/13/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1571
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2714/1
c) Souhlas s umístěním staveniště na pozemek města Brna
d) Dispozice s pozemky p.č. 3280/2, 3283/2, 3283/3, 3284/2, 3284/3 a 3286/2
e) Pronájem části pozemku p.č. 143
f) Dispozice s pozemkem p.č. 673/14
g) Žádost o zřízení parkovacích míst
h) Pronájem pozemků k zemědělskému obhospodařování
i) Pronájem pozemků p.č. 659/53, 659/59 a 659/107
j) Převod nájemní smlouvy – …, Prostějovská 4
k) Pískoviště a dětská hřiště na území MČ Brno – Slatina
V/13/4 Komise
V/13/5 Kontrola plnění usnesení
V/13/6 Různé
a) Kácení stromů v areálu SK Slatina
b) Obnovení původní trasy linky č. 75

ikona Zápis z V/13. schůze RMČ ze dne 16.05.2007 (PDF 68.47 kB)

Usnesení z V/13. schůze RMČ ze dne 16.05.2007

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/13/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.–IV. r. 2007
V/13/2 Bytový odbor
a) Pořadník pro přidělování bytů
b) …, Vyškovská 4 – výzva k vyklizení bytu
c) …, Tilhonova 50a – ukončení pronájmu nebytových prostor
d) …, Tilhonova 50a - pronájem nebytových prostor
e) …, Dědická 14 - prodloužení nájmu bytu
f) …, Dědická 12 - prodloužení nájmu bytu
g) …, Dědická 14 - výměna bytu
h) …, Vlnitá 25 – žádost o slevu na nájmu
i) Výsledky Hospodaření VHČ za I.- IV. r. 2007
j) Společný nájem bytu č. 3 v domě Rousínovská 4
k) Výměna bytu …, Tilhonova 51
l) Úprava nájmu v bytech regenerovaných BD v sídlišti
V/13/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1571
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2714/1
c) Souhlas s umístěním staveniště na pozemek města Brna
d) Dispozice s pozemky p.č. 3280/2, 3283/2, 3283/3, 3284/2, 3284/3 a 3286/2
e) Pronájem části pozemku p.č. 143
f) Dispozice s pozemkem p.č. 673/14
g) Žádost o zřízení parkovacích míst
h) Pronájem pozemků k zemědělskému obhospodařování
i) Pronájem pozemků p.č. 659/53, 659/59 a 659/107
j) Převod nájemní smlouvy – …, Prostějovská 4
k) Pískoviště a dětská hřiště na území MČ Brno – Slatina
V/13/5 Kontrola plnění usnesení

ikona Usnesení z V/13. schůze RMČ ze dne 16.05.2007 (PDF 76.73 kB)

Zápis z V/12. schůze RMČ ze dne 02.05.2007

Byly projednány tyto body:
V/12/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 8/2007
b) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I. - III. 2007
c) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2
d) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5
e) Výsledky hospodaření ZŠS Jihomoravské nám. 2
f) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1
g) Výsledky hospodaření TS Slatina za I. čtvrtletí r. 2007
h) Návrh ukazatelů odměn pro TS Slatina
V/12/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I. - III. 2007
b) Pořadník pro přidělování bytů
c) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o byt – ...
d) Ukončení nájmu bytu - ..., Kroměřížská 5, 627 00 Brno
V/12/3 Hospodaření s majetkem
a) Oprava památníku obětem I. světové války
V/12/4 Likvidace majetku MČ
V/12/5 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o ochraně zeleně v městě Brně včetně přílohy
V/12/6 Sklad chemických přípravků
V/12/7 Komise
V/12/8 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z V/12. schůze RMČ ze dne 02.05.2007 (PDF 70.19 kB)

Usnesení z V/12. schůze RMČ ze dne 02.05.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/12/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 8/2007
b) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I. - III. 2007
c) Výsledky hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2
d) Výsledky hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5
e) Výsledky hospodaření ZŠS Jihomoravské nám. 2
f) Výsledky hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1
g) Výsledky hospodaření TS Slatina za I. čtvrtletí r. 2007
h) Návrh ukazatelů odměn pro TS Slatina
V/12/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I. - III. 2007
c) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o byt – ...
d) Ukončení nájmu bytu – ..., Kroměřížská 5, 627 00 Brno
V/12/3 Hospodaření s majetkem
a) Oprava památníku obětem I. světové války
V/12/4 Likvidace majetku MČ
V/12/5 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o ochraně zeleně v městě Brně včetně přílohy
V/12/6 Sklad chemických přípravků

ikona Usnesení z V/12. schůze RMČ ze dne 02.05.2007 (PDF 68.86 kB)

Zápis z V/11. schůze RMČ ze dne 18.4.2007

Byly projednány tyto body:
V/11/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 6/2007
b) Rozpočtové opatření č. 7/2007
V/11/2 Bytový odbor
a) Prodloužení NS nebytového prostoru na dobu neurčitou – …........
b) Nájemníci domu Vlnitá 23, 25 - žádost o slevu z nájemného
c) Prodloužení nájmu na dobu neurčitou - …........, Dědická 18 a …........, Vyškovská 6
d) Směna bytu – …........, Vlnitá 21
e) Žádost o vybudování etážového topení – …........, Vyškovská 6
f) Podnájem bytu – …........, Rousínovská 7
g) Směna bytu – …........, Tilhonova 81 a …........, Bučovická 9
h) Směna bytu – …........, Rousínovská 24
i) Žádost nájemníků domu Vyškovská 6, 8 o vyvložkování komínových průduchů
j) Informace o usnesení RmB ve věci maximální výše nájemného pro nově pronajímané byty
k) Přidělení bytu v lokalitě Brno, Masná – Křenová
l) Prodej BD Rousínovská 2, 4, 6
V/11/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření k vedení HDPE trubek pro optický kabel
b) Vyjádření k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu
c) Vyjádření ke stavbě lodžií nad pozemky p.č. 3191, 3210, 3212 a 3197
d) Převod nájemní smlouvy na pozemek pod garáží
e) Převod nájemní smlouvy na pozemek
f) Převod nájemní smlouvy na zahrádku
g) Registrace studní svěřených MČ
h) Prominutí nájemného za I. pololetí r. 2007
i) Dispozice s částí pozemku p.č. 141/1
V/11/4 Vymezení výkonu činnosti správce dle Zřizovací listiny TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina
V/11/5 Novelizace vyhl. města Brna č. 17/2005 v platném znění, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
V/11/6 Návrh změny zadání územního plánu města Brna
V/11/7 Redakční rada Aktualit o Slatině
V/11/8 Žádost o zrušení vyhlášky MČ Brno – Slatina č. 2/1999 RP Šlapanská
V/11/9 Rozvoj Slatiny na období 2006–2014
V/11/10 Programové prohlášení na funkční období 2006–2010
V/11/11 „CTPark Brno B2.2 BPZ Černovická terasa, Brno“
V/11/12 Program V/3. zasedání ZMČ dne 26.4.2007
V/11/13 Různé
a)zahájení stavební řízení JmK na výstavbu protihlukové stěny na ul. Ostravská v prostoru ulice Pomezní
b)sněmu starostů
c)Technické služby Brno-Slatina - Měsíční soupis provedených prací dle usnesení RMČ IV/51/3 – informace
d)Rekreační a sportovní areál Brno – Slatina
V/11/14 Komise
V/11/15 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z V/11. schůze RMČ ze dne 18.4.2007 (PDF 76.3 kB)

Usnesení V/11. schůze RMČ ze dne 18.4.2007

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/11/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 6/2007
b) Rozpočtové opatření č. 7/2007
V/11/2 Bytový odbor
a) Prodloužení NS nebytového prostoru na dobu neurčitou – …..................., Dědická 9
b) Nájemníci domu Vlnitá 23, 25 - žádost o slevu z nájemného
c) Prodloužení nájmu na dobu neurčitou - …..................., Dědická 18 a …..................., Vyškovská 6
d) Směna bytu – …..................., Vlnitá 21
e) Žádost o vybudování etážového topení – …..................., Vyškovská 6
f) Podnájem bytu – …..................., Rousínovská 7
g) Směna bytu – …..................., Tilhonova 81 a …..................., Bučovická 9
h) Směna bytu – …..................., Rousínovská 24
i) Žádost nájemníků domu Vyškovská 6, 8 o vyvložkování komínových průduchů
j) Informace o usnesení RMB ve věci maximální výše nájemného pro nově pronajímané byty
k) Přidělení bytu v lokalitě Brno, Křenová - Masná
l) Prodej bytového domu Rousínovská 2, 4, 6
V/11/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyjádření k vedení HDPE trubek pro optický kabel
b) Vyjádření k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu
c) Vyjádření ke stavbě lodžií nad pozemky p.č. 3191, 3210, 3212 a 3197
d) Převod nájemní smlouvy na pozemek pod garáží
e) Převod nájemní smlouvy na pozemek
f) Převod nájemní smlouvy na zahrádku
g) Registrace studní svěřených MČ
h) Prominutí nájemného za I. pololetí r. 2007
i) Dispozice s částí pozemku p.č. 141/1
V/11/4 Vymezení výkonu činnosti správce dle Zřizovací listiny TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina
V/11/5 Novelizace vyhl. města Brna č. 17/2005 v platném znění, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
V/11/6 Návrh změny zadání územního plánu města Brna
V/11/7 Redakční rada Aktualit o Slatině
V/11/8 Žádost o zrušení vyhlášky MČ Brno – Slatina č. 2/1999 RP Šlapanská
V/11/9 Rozvoj Slatiny na období 2006 –2014
V/11/10 Programové prohlášení na funkční období 2006 – 2010
V/11/11 „CTPark Brno B2.2 BPZ Černovická terasa, Brno“
V/11/12 Program V/3. zasedání ZMČ dne 26.4.2007
V/11/13 Různé
d) Rekreační a sportovní areál Brno – Slatina
V/11/14 Komise
V/11/15 Kontrola plnění usnesení

ikona Usnesení V/11. schůze RMČ ze dne 18.4.2007 (PDF 99.38 kB)

Zápis z V/10. schůze RMČ ze dne 4.4.2007

Byly projednány tyto body:
V/10/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za r. 2006
b) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.-II. 2007
V/10/2 Bytový odbor
a) Prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou
b) Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou
c) Prodloužení výpovědní lhůty .............., Kroměřížská 5, 627 00 Brno
d) Pořadník na přidělení bytů na rok 2007
e) Hospodaření VHČ za období I-II/2007
f) Výpověď smlouvy o právní pomoci
g) Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a podání žaloby na vyklizení bytu - .............., Vyškovská 4
h) Spolupráce při údržbě bytového fondu
i) Podnájemní smlouva - .............., Tilhonova 52a
j) Oprava usnesení č. V/7/2c) Směna bytů – ..............
V/10/3 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o prominutí nájemného
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 141/1
c) Dispozice s pozemkem p.č. 172/1 a p.č. 172/9
d) Dispozice s pozemkem p.č. 2275/71
e) Dětská hřiště na území MČ Brno – Slatina
f) Žádost o souhlas se zpracováním TEZ na „Rekreační a sportovní areál Brno – Slatina“
V/10/4 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2006
b) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2007
c) Schválení objemu veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2007
V/10/5 Redakční rada Aktualit o Slatině
V/10/6 Smlouva o výkonu činnosti správce č. VO/SN51/1/2006
V/10/7 Žádost o zrušení vyhlášky MČ Brno – Slatina č. 2/1999 RP Šlapanská
V/10/8 Rozhlas ve Slatině
V/10/9 Dálnice D1, stavba 01313 – 1. etapa připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, ISPROFIN 3272861079
V/10/10 Komise
V/10/11 Informace
a)Návrh změny zadání ÚpmB
b)Návrh změny ÚP Šlapanice
c)Urbanistická studie rozvojových zón letiště Tuřany
d)ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 – ředitelské volno
e)Ocenění ÚMČ Brno-Slatina firmou Westminster

ikona Zápis z V/10. schůze RMČ ze dne 4.4.2007 (PDF 78.63 kB)

Usnesení V/10. schůze RMČ ze dne 4.4.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/10/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za r. 2006
b) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.-II. 2007
V/10/2 Bytový odbor
a) Prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou
b) Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou
c) Prodloužení výpovědní lhůty ................., Kroměřížská 5, 627 00 Brno
d) Pořadník na přidělení bytů na rok 2007
e) Hospodaření VHČ za období I-II/2007
f) Výpověď smlouvy o právní pomoci
g) Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a podání žaloby na vyklizení bytu - ................., Vyškovská 4
h) Spolupráce při údržbě bytového fondu
i) Podnájemní smlouva - ................., Tilhonova 52a
j) Oprava usnesení č. V/7/2c) Směna bytů – .................
V/10/3 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o prominutí nájemného
c) Dispozice s pozemkem p.č. 172/1 a p.č. 172/9
d) Dispozice s pozemkem p.č. 2275/71
e) Dětská hřiště na území MČ Brno – Slatina
f) Žádost o souhlas se zpracováním TEZ na „Rekreační a sportovní areál Brno – Slatina“
V/10/4 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a)Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2006
b)Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2007
c)Schválení objemu veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2007
V/10/6 Smlouva o výkonu činnosti správce č. VO/SN51/1/2006
V/10/8 Rozhlas ve Slatině
V/10/9 Dálnice D1, stavba 01313 – 1. etapa připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, ISPROFIN 3272861079

ikona Usnesení V/10. schůze RMČ ze dne 4.4.2007 (PDF 77.82 kB)

Zápis z V/9. schůze RMČ ze dne 21.3.2007


Byly projednány následující body:
V/9/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Regenerace panelových domů - II. Etapa
b) Rozpočtové opatření č. 4/2007
c) Rozpočtové opatření č. 5/2007
V/9/2 Bytový odbor
a) Směna bytů – …..............., Tilhonova 62
b) Směna bytů – …..............., Bučovická 8
c) Zpětvzetí výpovědi z nájmu – …..............., Dědická 8
d) Zpětvzetí výpovědi z nájmu – …..............., Dědická 18
e) Splátkový kalendář – …..............., Rousínovská 32
f) Žádost o zařazení do pořadníku na byt – …...............
g) Přechod nájmu bytu – …..............., Tilhonova 87
h) Přechod nájmu bytu – …..............., Tilhonova 51
V/9/3 Jmenování vedoucího bytového odboru
V/9/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 219/1
b) Dispozice s pozemkem p.č. 91
c) Směna pozemků v k.ú. Slatina
d) Převod nájemní smlouvy na pozemek pod garáží p.č. 841 v k.ú. Slatina
e) Asanace dřevin na fotbalovém hřišti při ul. Kikrleho
f) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - firma FIBIZ, s.r.o.
g) Zahájení prací na TEZ na akci „Rekonstrukce Základní a mateřské školy Jihomoravské nám. 2“
V/9/5 Četnost a časový harmonogram údržby veřejného prostranství v MČ Brno-Slatina na rok 2007
V/9/6 Komise
V/9/7 Kontrola plnění usnesení
V/9/8 Různé
a) Sněm starostů
b) Vybudování skladu toxických látek v areálu plnící stanice Brno-Slatina
V/9/9 CTPark ŠLAPANICE, FÁZE I,II–TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚZEMÍ

ikona Zápis z V/9. schůze RMČ ze dne 21.3.2007 (PDF 73.94 kB)

Usnesení V/9. schůze RMČ ze dne 21.3.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/9/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Regenerace panelových domů - II. etapa
b) Rozpočtové opatření č. 4/2007
c) Rozpočtové opatření č. 5/2007
V/9/2 Bytový odbor
a) Směna bytů – ….................., Tilhonova 62
b) Směna bytů – ….................., Bučovická 8
c) Zpětvzetí výpovědi z nájmu – ….................., Dědická 8
d) Zpětvzetí výpovědi z nájmu – ….................., Dědická 18
e) Splátkový kalendář – ….................., Rousínovská 32
f) Žádost o zařazení do pořadníku na byt – …..................
g) Přechod nájmu bytu – ….................., Tilhonova 87
h) Přechod nájmu bytu – ….................., Tilhonova 51
V/9/3 Jmenování vedoucího bytového odboru
V/9/4Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 219/1
b) Dispozice s pozemkem p.č. 91
c) Směna pozemků v k.ú. Slatina
d) Převod nájemní smlouvy na pozemek pod garáží p.č. 841 v k.ú. Slatina
f) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - firma FIBIZ, s.r.o.
g) Zahájení prací na TEZ na akci „Rekonstrukce Základní a mateřské školy Jihomoravské nám. 2“
V/9/5 Četnost a časový harmonogram údržby veřejného prostranství v MČ Brno-Slatina na rok 2007
V/9/8 Různé
b) Vybudování skladu toxických látek v areálu plnící stanice Brno-Slatina
V/9/9 CTPark ŠLAPANICE, FÁZE I, II–TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚZEMÍ

ikona Usnesení V/9. schůze RMČ ze dne 21.3.2007 (PDF 79.12 kB)

Zápis z V/8. schůze RMČ ze dne 7.3.2007


Byly projednány následující body:
V/8/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost o změnu rozpisu příspěvku
b) Žádost o navýšení rozpočtu
c) Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací na r. 2007
V/8/2 Bytový odbor
a) Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a žaloby na vyklizení bytu – ............, Vyškovská 4
b) Spolupráce při údržbě bytového fondu
V/8/3 Nahrazení nájemní smlouvy č. 42/94 smlouvou o výpůjčce č. VO/SV/617/1/2007
V/8/4 Technické služby Brno-Slatina
V/8/5 Jmenování vedoucího BO
V/8/6 Kontrola plnění usnesení

ikona Zápis z V/8. schůze RMČ ze dne 7.3.2007 (PDF 62.17 kB)

Usnesení V/8. schůze RMČ ze dne 7.3.2007

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/8/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost o změnu rozpisu příspěvku
b) Žádost o navýšení rozpočtu
c) Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací na r. 2007
V/8/2 Bytový odbor
a) Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a žaloby na vyklizení bytu – …........, Vyškovská 4
b) Spolupráce při údržbě bytového fondu
V/8/3 Nahrazení nájemní smlouvy č. 42/94 smlouvou o výpůjčce č. VO/SV/617/1/2007
V/8/4 Technické služby Brno-Slatina

ikona Usnesení V/8. schůze RMČ ze dne 7.3.2007 (PDF 64.15 kB)

Zápis ze V/7. schůze RMČ ze dne 21.2.2007

Byly projednány tyto body:
V/7/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 3/2007
b) Úplnost účetnictví zřízených školských příspěvkových organizací
V/7/2 Bytový odbor
a) Směna bytů - ….........................
b) Směna bytů - ….........................
c) Směna bytů – ….........................
d) Pořadník na přidělení obecních bytů na rok 2007
e) Změna nájemní smlouvy – …........................., Tilhonova 51
V/7/3 Hospodaření s majetkem
a) Úpravy nebytového prostoru v budově Jihomoravské nám. 3
b) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - „CTPark Brno B 2.2“
c) Prodej nepotřebných silničních panelů
V/7/4 Hody 2007
V/7/5 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ
V/7/6 Doručování materiálů pro zasedání ZMČ a schůzi RMČ
V/7/7 Rozvoj Slatiny – časový plán 2006-2014
V/7/8 Žádost integrované střední polygrafické školy
V/7/9 Podstránská – Černovičky
V/7/10 Rekonstrukce ulice Šmahova
V/7/11 Poptávky dodávky IP ústředny + příslušenství – doplňující informace
V/7/12 Komise
V/7/13 Kontrola plnění usnesení
V/7/14 Oprava usnesení č. V/2M/1a) - KD Černovičky

ikona Zápis ze V/7. schůze RMČ ze dne 21.2.2007 (PDF 69.84 kB)

Usnesení ze V/7. schůze RMČ ze dne 21.2.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/7/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 3/2007
b) Úplnost účetnictví zřízených školských příspěvkových organizací
V/7/2 Bytový odbor
a) Směna bytů - …....................
b) Směna bytů - …....................
c) Směna bytů – …....................
d) Pořadník na přidělení obecních bytů na rok 2007
e) Změna nájemní smlouvy – …...................., Tilhonova 51
V/7/3 Hospodaření s majetkem
a) Úpravy nebytového prostoru v budově Jihomoravské nám. 3
b) Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - „CTPark Brno B 2.2“
c) Prodej nepotřebných silničních panelů
V/7/4 Hody 2007
V/7/5 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ
V/7/6 Doručování materiálů pro zasedání ZMČ a schůzi RMČ
V/7/8 Žádost integrované střední polygrafické školy
V/7/9 Podstránská – Černovičky
V/7/10 Rekonstrukce ulice Šmahova
V/7/11 Poptávky dodávky IP ústředny + příslušenství – doplňující informace
V/7/14 Oprava usnesení č. V/2M/1a) - KD Černovičky

ikona Usnesení ze V/7. schůze RMČ ze dne 21.2.2007 (PDF 74.66 kB)

Zápis z V/6. schůze RMČ ze dne 7.2.2007

Byly projednány tyto body:
V/6/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledek hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2006
b) Výsledek hospodaření ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2006
c) Výsledek hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2006
d) Výsledek hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2006
e) Výsledek hospodaření TS Slatina za r. 2006
f) Rozpočtové opatření č. 1/2007
g) Objem mzdových prostředků TS Slatina na r. 2007
h) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2
i) Rozpočtové opatření č. 2/2007
V/6/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I – XII r. 2006
b) Výpověď z nájmu bytu – ......................., Dědická 18
c) Omezení stavebních prací firmou IMOS, a.s.
V/6/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p.č. 644/8, 646/4 a 646/5
b) Dispozice s pozemky p.č. 3068/2, 3075/2, 3082/2, 3082/3, 3084/2 a 3084/3
c) Dispozice s částí pozemku p.č. 1095/1
d) Dispozice s pozemky p.č. 2058/22, 2058/23 a 2058/24
e) Dispozice s pozemky p.č. 1463/1 a 1463/4
f) Dispozice s pozemkem p.č. 1
g) Vyjádření k napojení přípojky plynu do plynovodu v majetku MČ
V/6/4 Odměny ředitelkám školských zařízení
V/6/5 Ocenění pedagogických pracovníků
V/6/6 Program V/2. zasedání ZMČ dne 22.2.2007
V/6/7 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2007
V/6/8 AIR PRODUCTS spol. s r.o. – bezpečnostní program PZW
V/6/9 Redakční rada Aktualit o Slatině
V/6/10 Nahrazení nájemní smlouvy č. 42/94 uzavřené se Školní kuchyní Jihomoravské nám. 2 smlouvou o výpůjčce č. VO/SV/617/1/2007
V/6/11 Poptávky dodávky IP ústředny + příslušenství – doplňující informace
V/6/12 Komise
V/6/13 Kontrola plnění usnesení
V/6/14 Stanovení počtu pracovníků ÚMČ
V/6/15 KD Černovičky
V/6/16 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Technických služeb

ikona Zápis z V/6. schůze RMČ ze dne 7.2.2007 (PDF 75.81 kB)

Usnesení V/6. schůze RMČ ze dne 7.2.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/6/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledek hospodaření ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2006
b) Výsledek hospodaření ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2006
c) Výsledek hospodaření MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2006
d) Výsledek hospodaření ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2006
e) Výsledek hospodaření TS Slatina za r. 2006
f) Rozpočtové opatření č. 1/2007
g) Objem mzdových prostředků TS Slatina na r. 2007
h) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2
i) Rozpočtové opatření č. 2/2007
V/6/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za období I – XII r. 2006
b) Výpověď z nájmu bytu – ..........................., Dědická 18
c) Omezení stavebních prací firmou IMOS, a.s.
V/6/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p.č. 644/8, 646/4 a 646/5
b) Dispozice s pozemky p.č. 3068/2, 3075/2, 3082/2, 3082/3, 3084/2 a 3084/3
c) Dispozice s částí pozemku p.č. 1095/1
d) Dispozice s pozemky p.č. 2058/22, 2058/23 a 2058/24
e) Dispozice s pozemky p.č. 1463/1 a 1463/4
f) Dispozice s pozemkem p.č. 1
g) Vyjádření k napojení přípojky plynu do plynovodu v majetku MČ
V/6/4 Odměny ředitelkám školských zařízení
V/6/5 Ocenění pedagogických pracovníků
V/6/6 Program V/2. zasedání ZMČ dne 22. 2. 2007
V/6/7 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2007
V/6/8 AIR PRODUCTS spol. s r.o. – bezpečnostní program PZW
V/6/9 Redakční rada Aktualit o Slatině
V/6/10 Nahrazení nájemní smlouvy č. 42/94 uzavřené se Školní kuchyní Jihomoravské nám. 2 smlouvou o výpůjčce č. VO/SV/617/1/2007
V/6/14 Stanovení počtu pracovníků ÚMČ
V/6/15 KD Černovičky
V/6/16 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Technických služeb Brno - Slatina

ikona Usnesení V/6. schůze RMČ ze dne 7.2.2007 (PDF 87.94 kB)

Zápis z V/2. mimořádné schůze RMČ ze dne 31.1.2007

 

Byly projednány tyto body:
V/2M/1 KD Černovičky
V/2M/2 Prodloužení výpovědní lhůty – …............., Tilhonova 51

ikona Zápis z V/2. mimořádné schůze RMČ ze dne 31.1.2007 (PDF 52.59 kB)

Usnesení V/2. mimořádné schůze RMČ ze dne 31.1.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/2M/1 KD Černovičky
V/2M/2 Prodloužení výpovědní lhůty – …............., Tilhonova 51

ikona Usnesení V/2. mimořádné schůze RMČ ze dne 31.1.2007 (PDF 58.21 kB)

Zápis z V/5. schůze RMČ ze dne 24.1.2007

 

Byly projednány tyto body:
V/5/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o zvýšení příspěvku
b) Výdaje spojené se zbudováním studovny ZŠ Jihomoravské nám. 2
c) Technické služby Brno-Slatina - zimní údržba
V/5/2 Bytový odbor
a) Směna bytu – …............., Tilhonova 51
b) Neoprávněné užívání bytu – …............., Rousínovská 20 – informace
c) Žádost o další poskytnutí slevy z nájemného – …............., Tilhonova 50b
d) Opětovná žádost o poskytnutí slevy z nájemného na ulici Vlnitá 8a, b
e) Směna bytu – …............., Vlnitá 17
f) Řízení bytového odboru.
V/5/4 KD Černovičky
V/5/3 Hospodaření s majetkem
a) Dálnice D1, stavba 01313 připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 – 2. etapa
b) Systém integrovaného řízení dopravy
c) „CTPark Brno B1.1“ – žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení
V/5/6 Komise
a) Komise pro rozvoj MČ
V/5/7 Kontrola plnění usnesení
V/5/8 Různé
a) AIR PRODUCTS spol. s r.o.
b) Pomník padlému americkému vojákovi

ikona Zápis z V/5. schůze RMČ ze dne 24.1.2007 (PDF 71.56 kB)

Usnesení V/5. schůze RMČ ze dne 24.1.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/5/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o zvýšení příspěvku
b) Výdaje spojené se zbudováním studovny ZŠ Jihomoravské nám. 2
c) Technické služby Brno-Slatina - Zimní údržba
V/5/2 Bytový odbor
a) Směna bytu – …............., Tilhonova 51
c) Žádost o další poskytnutí slevy z nájemného – …............., Tilhonova 50b
d) Opětovná žádost o poskytnutí slevy z nájemného na ulici Vlnitá 8a, b
e) Směna bytu – …............., Vlnitá 17
f) Řízení bytového odboru
V/5/3 Hospodaření s majetkem
a) Dálnice D1, stavba 01313 připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 – 2. etapa
b) Systém integrovaného řízení dopravy
c) „CTPark Brno B1.1“ – žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení
V/5/6 Komise
a) Komise pro rozvoj MČ
V/5/8 Různé
b) Pomník padlému americkému vojákovi

ikona Usnesení V/5. schůze RMČ ze dne 24.1.2007 (PDF 67.38 kB)

Zápis z V/4. schůze RMČ ze dne 10.1.2007

Byly projednány tyto body:
V/4/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.-XI. 2006
b) Finanční dar
V/4/2 Bytový odbor
a) Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a žaloby na vyklizení bytu – .........., Vyškovská 4
b) Žádost o prominutí penále – .........., Rousínovská 11
V/4/3 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem části pozemku p.č. 1786 v k.ú. Slatina
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 494/1
c) Pronájem pozemku p.č. 2953/3
d) Pronájem nebytových prostor v objektu Jihomoravské nám. 3
e) Dispozice s pozemky p.č. 658/18 a 837
V/4/4 Technické služby Brno-Slatina
a) Představení ředitele
b) Stanovení platu řediteli
V/4/5 Jmenování likvidační komise
V/4/6 Změna územního plánu města Brna
V/4/7 Regenerace "Dvouletkových bytových domů ve Slatině"
V/4/8 CTPark Brno B1.1 v k.ú. Brno-Tuřany a Brno-Slatina
V/4/9 AISIN A1, Nový závod v Brně v k.ú. Brno – Černovice
V/4/10 KD Černovičky

ikona Zápis z V/4. schůze RMČ ze dne 10.1.2007 (PDF 71.77 kB)

Usnesení V/4. schůze RMČ ze dne 10.1.2007

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/4/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ Brno-Slatina za I.-XI. 2006
b) Finanční dar
V/4/2 Bytový odbor
a) Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a žaloby na vyklizení bytu – …......, Vyškovská 4
b) Žádost o prominutí penále – …......, Rousínovská 11
V/4/3 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem části pozemku p.č. 1786 v k.ú. Slatina
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 494/1
c) Pronájem pozemku p.č. 2953/3
d) Pronájem nebytových prostor v objektu Jihomoravské nám. 3
e) Dispozice s pozemky p.č. 658/18 a 837
V/4/4 Technické služby Brno-Slatina
V/4/5 Jmenování likvidační komise
V/4/6 Změna územního plánu města Brna
V/4/7 Regenerace „Dvouletkových bytových domů ve Slatině“
V/4/8 CTPark Brno B1.1 v k.ú. Brno-Tuřany a Brno-Slatina
V/4/9 AISIN A1, Nový závod v Brně v k.ú. Brno – Černovice
V/4/10 KD Černovičky

ikona Usnesení V/4. schůze RMČ ze dne 10.1.2007 (PDF 76.5 kB)