Usnesení RMČ 2021

Usnesení z VIII/51. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 10. 02. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/51/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. R01/2021

b) Prodej konvektomatu ZŠS Jihomoravské nám. 2

c) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2021

d) Odpisový plán, plán fondů ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2021

e) Odpisový plán a plán fondů MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2021

d) Odpisový plán, plán fondů ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2021

e) Odpisový plán, plán fondů, mzdové prostředky TS Brno- Slatina na r. 2021

VIII/51/2 Majetkový odbor

a) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/PZ/102/06656/2013 a záměr propachtovat pozemek p.č. 650/30

b) Pronájem nebytového prostoru v BD Vyškovská 4

c) Poptávka revitalizace parku

VIII/51/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2020

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2020

c) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1053/27 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Kroměřížská …., 627 00 Brno

VIII/51/4 Letní provoz v mateřských školách ve škol. roce 2020/2021

VIII/51/5 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VIII/51/6 Program VIII/12. zasedání ZMČ Brno-Slatina dne 18. 02. 2021

ikona urVIII51 (PDF 81.47 kB)

 

Usnesení z VIII/50. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 27. 01. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/50/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za rok 2020

b) Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1

c) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2020

d) Rozpočtové opatření č. Z01/2021

VIII/50/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PD/00616/2021

b) Vyjádření k akci „Brno, Pomezní par. č. 650/13, SS, p. …..“

c) Vyjádření ke stavbě: Prodloužení NTL Plynovodu a NTL přípojky pro bytové domy „E,F“

VIII/50/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 11. 2020

b) Žádost o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rok 2021

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Kroměřížská …., 627 00 Brno

VIII/50/4 Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2021

VIII/50/5 Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina za rok 2020

ikona urVIII50 (PDF 66.89 kB)

 

Usnesení z VIII/49. schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 13. 01. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/49/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2021

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2021

VIII/49/2 Majetkový odbor

a) Nájemní smlouva č. MO/PG/00174/2021

b) Nájemní smlouva č. MO/PG/00175/2021

c) Vyjádření k akci „Brno, Šmahova 115a, nová OTS WOMBAT“

VIII/49/3 Návrh novely obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

VIII/49/4 Žádosti klubu Seniorů České republiky, z.s., ZO Brno, Slatina a Slatinských zahrádkářů o bezúplatné zapůjčení sálu a učebny na Přemyslově náměstí 18 pro rok 2021

VIII/49/5 Žádosti ……. o udělení výjimek z doby nočního klidu

VIII/49/6 Odměny ředitelkám školských zařízení

VIII/49/7 Změna zadávací dokumentace

ikona urVIII49 (PDF 84.91 kB)