Usnesení RMČ 2014

Usnesení z VII/02. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.12.2014

Byla přijate usnesení k těmto bodům:
VII/02/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 21/2014
b) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2015
c) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o schválení přijetí věcného daru
d) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1 o změnu finančního plánu na r. 2014
e) Výhled hospodaření zřízených p.o. do konce roku 2014
f) Odměna řediteli TS Brno-Slatina za rok 2014
g) Dočerpání Sociálního fondu v roce 2014
h) Rozpočtové opatření č. 22/2014
VII/02/2 Majetkový odbor
a) Pronájem pozemku p.č.864
b) Pronájem části pozemku p.č. 494/1
VII/02/3 Bytový odbor
a) Smlouva o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Rousínovská ...., Brno
b) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2014 – Kroměřížská .., Brno
c) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2014 – Rousínovská .., Brno
d) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2014 – Rousínovská ..., Brno
e) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Dědická ..., 627 00 Brno
f) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ...., Dědická ..., 627 00 Brno
g) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Tilhonova ..., 627 00 Brno
h) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou - - ..., Tilhonova..., 627 00 Brno
i) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Rousínovská ..., 627 00 Brno
j) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Bučovická ..., 627 00 Brno
k) Pronájem nebytového prostoru Dědická .., Brno
l) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-X. 2014
m) Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy domů v lokalitě Tilhonova a Vlnitá, Brno pro zřízení kočárkáren a sušáren“
n) Veřejná zakázka malého rozsahu „Porevizní opravy hromosvodů bytových domů MČ Brno-Slatina“
VII/02/4 Žádost klubu důchodců o bezúplatné zapůjčení sálu a učebny na Přemyslově náměstí 18 pro rok 2015
VII/02/5 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby
VII/02/6 Žádost o pronájem sálu za účelem pořádání plesu – O.S. LUCIUS
VII/02/7 Žádost o bezúplatné poskytnutí učebny – OS Slatinští zahrádkáři
VII/02/8 Komise
VII/02/9 Termíny zasedání RMČ a ZMČ v roce 2015
VII/02/10 Program VII/01. zasedání ZMČ dne 18.12.2014
VII/02/11 Různé
a) Vyjádření „CTPark Brno, objekt G1, podání duben 2014“
b) Připomínky občanů k DZ – lokalita ul. Šmahova
c) Jmenováni ředitelky ZŠS Jihomoravské nám 2

ikona Usnesení z VII/02. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.12.2014 (PDF 323.72 kB)

Usnesení z VII/01. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 19.11.2014

Byla přijata usnesení k témto bodům:
VII/01/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2014
b) Rozpočtové opatření č. 20/2014
c) Obecně závazná vyhláška města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her ...
VII/01/2 Majetkový odbor
a) Odprodej pozemku p.č. 1211/1 v k.ú. Slatina ve vlast. spol. RWE GasNet, s.r.o. do vlastnictví města Brna
b) Dispozice s pozemkem p.č. 335/2
c) Dispozice s pozemkem p.č. 435/14 a 442/44
d) Pronájem části pozemku p.č. 3417
e) Dispozice s pozemkem p.č. 1524
f) Dispozice s pozemkem p.č. 1523
VII/01/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-IX. 2014
b) Pronájem nebytového prostoru č. 17, Dědická 3, Brno
c) Pronájem nebytového prostoru č. 8, Rousínovská 27, Brno
d) Pronájem nebytového prostoru č. 17, Rousínovská 15, Brno
e) Žádost o prominutí penále – ..., Rousínovská ..., Brno
VII/01/4 Finanční dary obyvatelstvu
VII/01/5 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

ikona Usnesení z VII/01. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 19.11.2014 (PDF 93.29 kB)

Usnesení z VI/87. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 29.10.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/87/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2014
b) Rozpočtové opatření č. 18/2014
c) Rozpočtové opatření č. 19/2014
d) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2014
e) Mezitímní účetní závěrka ZŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 09. 2014
f) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 09. 2014
g) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 09. 2014
h) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 09. 2014
i) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2014
j) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním investičního fondu
VI/87/2 Majetkový odbor
a) Pronájem pozemku p.č. 860
b) Výměna technologického zařízení v kotelně Budínská 2
VI/87/3 Bytový odbor
a) Návrh dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy – ....., Tilhonova ...., 627 00 Brno
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ...., Tilhonova ..., 627 00 Brno
c) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ...., Kroměřížská ..., 627 00 Brno
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ....., Vlnitá ...., 627 00 Brno
VI/87/4 Program ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
VI/87/5 Stanovení platu řediteli Technických služeb Brno-Slatina

ikona Usnesení z VI/87. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 29.10.2014 (PDF 114.22 kB)

Usnesení z VI/86. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 08.10.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/86/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 17/2014
VI/86/2 Majetkový odbor
a) Žádost o povolení vjezdu a parkovacího stání na pozemku p.č. 454/2
b) Nájemní smlouva č. MO/NP/5494/2014
c) Pronájem pozemku p.č. 2953/1
d) Svěření pozemků p.č. 115/1 a p.č. 115/2 v k.ú. Slatina
e) Dispozice s pozemky p.č. 71/1, 71/2, 71/3, 68/6 a části poz. p.č. 68/2 v k.ú. Slatina
VI/86/3 Bytový odbor
a) Návrh dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy – ..., Tilhonova ..., 627 00 Brno
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Rousínovská ...., 627 00 Brno
c) Žádost o přednostní přidělení bytu v MČ Brno-Slatina – ....., Dědická ..., 627 00 Brno
d) Pronájem nebytového prostoru č. 6, Rousínovská .., Brno
e) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-VIII. 2014
VI/86/4 Dočerpání Sociálního fondu v roce 2014
VI/86/5 Zrušení komisí RMČ
VI/86/6 Finanční dary obyvatelstvu
VI/86/7 Odměny ředitelkám školských příspěvkových organizací
VI/86/8 Smluvní zajištění vánočního osvětlení
VI/86/9 Stanovení platu řediteli Technických služeb Brno-Slatina
VI/86/11 Různé
a) Pronájem hřiště v parku na ul. Vlnitá

ikona Usnesení z VI/86. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 08.10.2014 (PDF 88.67 kB)

Usnesení z VI/14.mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 25.09.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/14M/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 16/2014
VI/14M/2 Majetkový odbor
a) Dodatek č. 2 k SOD /3954/14/MO
b) Dodatek č. 1 k SOD /4744/14/MO

ikona Usnesení z VI/14.mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 25.09.2014 (PDF 23.22 kB)

Usnesení z VI/85. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 17.09.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/85/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 8. 2014
b) Rozpočtové opatření č. 15/2014
c) Žádost o finanční příspěvek – Osadní výbor pod Stránskou skálou
d) Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu úroků
VI/85/2 Majetkový odbor
b) Pacht pozemku p.č. 307
c) Nabytí pozemku p.č. 2952/3 v k.ú. Slatina do vlastnictví statutárního města Brna
d) Nájemní smlouva č. MO/NbP/4958/2014
e) Nájemní smlouva č. MO/NP/03581/2014
f) Dodatek č. 1 k SOD /3954/14/MO
VI/85/3 Bytový odbor
a) Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy – ..., Dědická ..., Brno
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Vlnitá ..., Brno
c) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou - ...., Tilhonova ..., Brno
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ...., Kroměřížská ..., Brno
e) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ...., Tilhonova ...., Brno
f) Návrh na přidělení bytu dle „Pravidel pro přidělování bytů v MČ Brno-Slatina, část A, odst. 2c) – .....
g) Pronájem nebytového prostoru č. 22, Rousínovská .., Brno
h) Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna vodoměrů na SV a TV v bytových domech MČ Brno-Slatina“
i) Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování průkazů energetické náročnosti bytových domů MČ Brno-Slatina“
j) Veřejná zakázka malého rozsahu „Zajištění a provádění úklidových prací v bytových domech MČ Brno-Slatina“
k) Rozpočet 2014 – úprava plánu
VI/85/4 Žádost o bezúplatné poskytnutí učebny - OS Klubíčko
VI/85/5 Výsadba zeleně u BD Tilhonova 81-89 – výběr dodavatele
VI/85/6 Likvidace majetku MČ
VI/85/7 Program VI/22. zasedání ZMČ dne 25.09.2014
VI/85/8 Různé
a) Pronájem víceúčelového hřiště při ZŠ Jihomoravské nám. 2
b) Ukončení činnosti výborů ZMČ

ikona Usnesení z VI/85. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 17.09.2014 (PDF 169.34 kB)

Usnesení z VI/84. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.09.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/84/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 7. 2014
b) Rozpočtové opatření č. 14/2014
c) Rozpočtový výhled MČ na roky 2016 - 2020
d) Žádost TS Brno-Slatina o změnu finančního plánu na r. 2014
e) Obecně závazná vyhláška města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her ...
f) Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
VI/84/2 Majetkový odbor
a) Pacht části pozemku p.č. 149/2
b) Svěření pozemku p.č. 1463/4
c) Dispozice s pozemkem p.č. 673/14
d) Dispozice s pozemky p.č. 659/59 a 659/107
e) Dispozice s pozemky p.č. 71/1, 71/2, 71/3, 68/6 a části poz. p.č. 68/2 v k.ú. Slatina
f) Odprodej pozemku p.č. 1211/1 v k.ú. Slatina ve vlast. spol. RWE GasNet, s.r.o. do vlastnictví města Brna
g) Nabídka k využití předkupního práva k nemovité věci
h) Vyjádření k dostavbě garáže na pozemku p.č. 319
i) Veřejná zakázka malého rozsahu : „Generel revitalizace hřišť MČ Brno-Slatina“
j) Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení
VI/84/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ...., Rousínovská ..., Brno
b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna vodoměrů na SV a TV v bytových domech MČ Brno-Slatina“
c) Veřejná zakázka malého rozsahu „ Zpracování průkazů energetické náročnosti bytových domů MČ Brno-Slatina“
d) Odpis nedobytných dluhů 2004-2010
e) Odpis pohledávky - ...., Rousínovská ..., Brno
f) Odpis pohledávky – ...., Rousínovská ..., Brno
g) Odpis pohledávky – ...., Rousínovská .., Brno
h) Odpis pohledávky – ....., Rousínovská .., Brno
i) Žaloba na vyklízení bytu a podání žaloby na vymožení pohledávky – ....., Bučovická ..., Brno
j) Zpětvzetí podání žaloby na vyklízení bytu a vymožení peněžité pohledávky- .....,
Rousínovská ..., Brno
k) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky – ....., Rousínovská ...., Brno
l) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-VII. 2014
m) Veřejná zakázka malého „Zajištění a provádění úklidových prací v bytových domech MČ Brno-Slatina“
VI/84/4 Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.../2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
VI/84/5 Výsadba zeleně u BD Tilhonova 81-89 – výběr dodavatele
VI/84/6 Finanční dary obyvatelstvu
VI/84/7 Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Slatina č.j. OKO/08-11/2013
VI/84/8 Žádost OŠMT MMB o spolupráci při navrhování odměn
VI/84/9 Různé
a) Připomínky občanů k DZ – lokalita ul. Šmahova
b) Provoz firmy BOMASO, a.s.

ikona Usnesení z VI/84. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.09.2014 (PDF 187.53 kB)

Usnesení z VI/83. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.08.2014

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/83/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 13/2014
b) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2014
c) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 k 30. 06. 2014
d) Mezitímní účetní závěrka ZŠ Přemyslovo nám. 1 k 30. 06. 2014
e) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 k 30. 06. 2014
f) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 30. 06. 2014
VI/83/2 Majetkový odbor
a) Pacht části pozemku p.č. 818/1
b) Veřejná zakázka malého rozsahu : „Hřiště - Černovičky“
c) Veřejná zakázka malého rozsahu:„Sběrné středisko odpadů Zemanova/Černozemní “
d) Veřejná zakázka malého rozsahu : „Brno-Slatina, ul. Zemanova, vodovodní řad“
e) Vyjádření ke stavbě : Rekonstrukce veřejného osvětlení , Brno, ul. Mikulčická
f) Dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích
VI/83/3 Bytový odbor
a) Žádost o prominutí penále, ...., Olbramovice ..., Olbramovice
b) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-VI. 2014
c) Přidělení bytu mimo pořadník - manželé ......, Tilhonova ..., Brno
d) Žádost o splátkový kalendář – ....., Rousínovská ...., Brno
e) Odpis nedobytných pohledávek
f) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ....., Dědická ...., Brno
g) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ......, Dědická ....., Brno
h) Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy – ...., Bučovická ....,
Brno
i) Přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 1, Rousínovská ..., Brno
VI/83/4 Volby do zastupitelstev obcí 2014 – volební kampaň
VI/83/5 Propagační video (DVD) - „Dokument o Slatině“
VI/83/6 Různé
a) Dopravní situace v lokalitě ul.Křehlíkova a přilehlých ulic

ikona Usnesení z VI/83. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.08.2014 (PDF 148.32 kB)

Usnesení z VI/13.mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 07.08.2014


Bylo přijato usnesení k tomuto bodu:
VI/1 „CTPark Brno, objekt G1, podání duben 2014“

ikona Usnesení z VI/13.mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 07.08.2014 (PDF 19.79 kB)

Usnesení z VI/82. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 21.07.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/82/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2014
b) Rozpočtové opatření č. 12 /2014
c) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina
d) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina
VI/82/2 Majetkový odbor
a) Pacht části pozemku p.č. 818/1
b) Nabídka k využití předkupního práva k nemovitým věcem na pozemku p.č. 1523
c) Nabídka k využití předkupního práva k nemovitým věcem na pozemku p.č. 860
d) Veřejná zakázka malého rozsahu :“Oprava chodníků „
e) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Výměna střešního pláště MŠ Jihomoravské nám 3. a části budovy ZŠ Jihomoravské nám. 2 „
f) Veřejná zakázka malého rozsahu : „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Jihomoravské nám. 4“
g) Veřejná zakázka malého rozsahu : „Generel revitalizace hřišť MČ Brno-Slatina“
h) Žádost o vyjádření - nová zemní přípojka – úprava DSNN na ulici Olomoucká, k.ú. Slatina
i) Informace -žádost o vyjádření k územnímu řízení na stavbu Administrativně provozní budova SECO TOOLS Slatina
VI/82/3 Bytový odbor
a) Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy – ......., Rousínovská ..., Brno
b) Přidělení bytu č. .., Rousínovská .., 627 00 Brno
c) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Rousínovská ..., Brno
d) Žádost o návrh budoucího nájemce sociálního bytu č. .. v domě Jabloňová ..., Brno
e) Pronájem nebytového prostoru č. .., Kroměřížská .., Brno
f) Pronájem nebytového prostoru č. ..., Rousínovská .., Brno
g) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava elektroinstalace v bytových domech Dědická 1-3-5 a Dědická 8-10-12, Brno
h) Smlouva o zajištění a provádění úklidových prací v bytových domech na období 22.07.-30.09.2014
i) Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy – ....., Rousínovská ..., Brno
VI/82/4 Žádost o zapojení ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2, do projektu ICT - Kouč
VI/82/5 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT v rámci dotačního programu Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ
VI/82/6 Různé
a) Připomínky k dopravnímu plánu MČ Brno-Slatina pro rok 2015
b) Přednáška Jiří Kolbaba

ikona Usnesení z VI/82. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 21.07.2014 (PDF 192.63 kB)

Usnesení z VI/81. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.06.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/81/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1 o schválení přijetí věcného daru
VI/81/2 Majetkový odbor
a) Pronájem pozemků p.č. 2953/2
b) Pronájem nebytových prostor Přemyslovo nám. 13
c) Prodej hasičského vozidla AVIA
d) Veřejná zakázka malého rozsahu - Parkoviště ul. Dědická - 1.část v Brně-Slatině
e) Veřejná zakázka malého rozsahu - Parkoviště ul. Prostějovská v Brně -Slatině
f) Oprava stávajících herních prvků v zahradě
g) Oprava zděného oplocení dvora ZŠ Přemyslovo nám. 1
h) Žádost o vyjádření k dodatečnému povolení garáže na pozemku p.č. 2012/8 v k.ú. Slatina
VI/81/3 Bytový odbor
a) Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy – ..., Rousínovská .., Brno
b) Žádost o společný nájem bytu – ..., Tilhonova ..., 627 00 Brno
c) Pronájem bytu s pohledávkou, Bučovická ..., 627 00 Brno
d) Žádost o prominutí penále, ...., Rousínovská ..., 627 00 Brno
e) Žádost o prominutí penále, ..., Tilhonova ..., 627 00 Brno
f) Žádost o prominutí penále, ..., Rousínovská ..., 627 00 Brno
g) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-V. 2014
h) Snížení nájmu - manželé ....., ...., Tilhonova ..., Brno
i) Dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor
VI/81/4Návrh změny obecně závazné vyhlášky města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně
VI/81/6 Různé
a) Odměny ředitelkám zřízených školských příspěvkových organizací

ikona Usnesení z VI/81. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.06.2014 (PDF 135.86 kB)

Usnesení z VI/80. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 16.06.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/80/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 5. 2014
b) Rozpočtové opatření č. 9 /2014
c) Rozpočtové opatření č. 10 /2014
d) Rozpočtové opatření č. 11/2014
VI/80/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemkem p.č. 49/3
b) Dispozice s pozemkem p.č. 2200/1 – doplnění vyjádření
c) Pronájem částí pozemků p.č. 133, 134, 139, 140/1
d) Dispozice s pozemkem p.č. 1611 při ul. Matlachova
e) Dispozice s pozemkem p.č. 1441
f) Pronájem pozemku pod garáží p.č. 2707/9 – p. ...
g) Pacht pozemku p.č. 1320/1
h) Pronájem pozemku p.č. 2953/1
i) Smlouva o dílo - instalace sytému MaR v plynové kotelně K4
j) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN
k) Pronájem části pozemku p.č. 497/3
l) Oprava chodníků na ul. Bučovická a ul. Dědická
o) Veřejná zakázka malého rozsahu – oprava chodníků
p) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Výměna střešního pláště MŠ Jihomoravské nám 3. a části ZŠ Jihomoravské nám. 2 „
q) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Jihomoravské nám. 4“
r) Veřejná zakázka malého rozsahu : „Hřiště – Černovičky“
s) Veřejná zakázka malého rozsahu :„Sběrné středisko odpadů Zemanova/Černozemní“
t) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Brno-Slatina, ul. Zemanova, vodovodní řad“.
VI/80/3 Bytový odbor
a) Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy – ..., Vlnitá ..., Brno
b) Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy – ..., Vlnitá ..., Brno
c) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ....., Tilhonova ..., Brno
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Bučovická ..., Brno
e) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Vlnitá ..., Brno
f) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Rousínovská ..., Brno
g) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Dědická ..., Brno
h) Žádost o společný nájem bytu – ..., Vlnitá ..., 627 00 Brno
i) Výběr žadatelů o pronájem sociálních bytů MMB pro r. 2014
j) Výpověď Smlouvy o zajištění a provádění úklidových prací - ...., Marty Krásové ..., Ostrava
k) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – ...., Dědická ... , Brno, ...., Rousínovská .., Brno
l) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-IV. 2014
m) Výměna střešních oken v bytovém domě Vlnitá 2-4, Brno
n) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástavby domu Vlnitá 5-7, Brno“
o) Oprava ležaté kanalizace v bytovém domě Rousínovská 14-16-18, Brno
p) Smlouva o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Tilhonova .., Brno
VI/80/4 Stanovení počtu členů ZMČ ve volebním období 2014–2018
VI/80/5 Vyjádření k návrhu na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 2399, 2419/2 a 2419/3, 2420 v k.ú. Slatina
VI/80/6 Zpráva o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Slatina č.j. OKO/08-11/2013 a navrhovaná opatření
VI/80/7 Termíny zasedání RMČ ve II. pololetí roku 2014
VI/80/9 Program VI/21. zasedání ZMČ dne 26.06.2014
VI/80/10 Různé

ikona Usnesení z VI/80. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 16.06.2014 (PDF 280.59 kB)

Usnesení z VI/79. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.05.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/79/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Přijetí dotace OPŽP
b) Rozpočtové opatření č. 7/2014
c) Rozpočtové opatření č. 8/2014
d) Závěrečný účet MČ za rok 2013
e) Účetní závěrka MČ za rok 2013
f) Mezitímní účetní závěrka ZŠ Přemyslovo nám. 1, k 31.03.2014
g) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5, k 31.03.2014
h) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, k 31.03.2014
i) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2, k 31.03.2014
j) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina k 31.03. 2014
k) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1, o schválení přijetí věcného daru
VI/79/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemkem p.č. 442/4
b) Dispozice s pozemky p.č. 505/23, 505/28, 506/2
c) Svěření majetku města – pozemky při ul. Drážní a Slatinka
d) Dispozice z pozemkem p.č. 71
e) Ukončení smlouvy č. N 8/2002
f) Dostavba garážového dvora na pozemku p.č. 2714/1 při ul. Slavkovská
g) Dispozice s pozemky p.č. 1441, 1463/4 a 1481/5
h) Veřejná zakázka malého rozsahu - Parkoviště ul. Dědická - 1.část v Brně-Slatině
i) Výstavba přístřešku MHD na zastávce MHD na ul. Olomoucká
j) Veřejná zakázka malého rozsahu - Parkoviště ul. Prostějovská v Brně -Slatině
VI/79/3 Bytový odbor
a) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástavby domu Vlnitá 5-7, Brno“
b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy pro zřízení kočárkáren a sušáren v bytových domech Vlnitá 2-4, Vlnitá 5-7, Vlnitá 9-11, Vlnitá 13-15 v Brně“
c) Záměr pronájmu bytu s pohledávkou – byt č. 6, Bučovická 18, Brno
d) Záměr pronájmu bytu s pohledávkou - byt č. 5, Rousínovská 20, Brno
VI/79/4 Návrh smlouvy o vzájemné propagaci mezi KOMETA GROUP, a.s. a MČ Brno-Slatina

ikona Usnesení z VI/79. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.05.2014 (PDF 150.75 kB)

Usnesení z VI/12.mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 26.05.2014

Bylo přijato usnesení k tomuto bodu:
VI/1 „CTPark Brno, objekt G1, podání duben 2014“

ikona Usnesení z VI/12.mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 26.05.2014 (PDF 71.41 kB)

Usnesení z VI/78. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.05.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/78/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 4. 2014
b)Rozpočtové opatření č. 6/2014
c)Revitalizace dětských hřišť
VI/78/2 Majetkový odbor
a)Ukončení nájemní smlouvy MO/PZ/080/06063/2013
b)Ukončení nájemní smlouvy MO/PKG/020/06170/2013 a pronájem části pozemk p.č. 3417 – vjezd před garáží
c)REKO MS Brno – Vlnitá +1, č. stavby 70 581– žádost o stanovisko k dotčení pozemků
e)Vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění – .....
f)Vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění – .....
VI/78/3 Bytový odbor
a)Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Dědická ..., Brno
b)Dohoda o postoupení smlouvy dle § 1895 z.č. 89/2012 Sb. - OZ – ..., Kroměřížská ..., Brno
c)Dohoda o postoupení smlouvy dle § 1895 z. č. 89/2012 Sb. - OZ – ..., Dědická ..., Brno
d)Souhlas s umístěním sídla společnosti Dyktig. – Vlnitá ..., Brno
e)Zplnomocnění zástupce pronajímatele pro jednání v SVJ – Vyškovská 2,4; 6,8; Vlnitá 8a,b; Rousínovská 2,4,6; Tilhonova 50a
f)Návrh domovního řádu dle NOZ
g)Výsledky hospodaření VHČ za období I.-III. 2014
h) Revokace usnesení RMČ – přidělení bytu č. 5, Rousínovská 1046, Brno
VI/78/4 Žádost ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 o zapojení školy do projektu „tablety do škol“

ikona Usnesení z VI/78. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.05.2014 (PDF 120.01 kB)

Usnesení z VI/77. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 23.04.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/77/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2014
b)Rozpočtové opatření č. 5/2014
c)Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
d)ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 - žádost o schválení čerpání rezervního fondu
e)Odměna řediteli TS Brno-Slatina za rok 2013
f)Žádost TS Brno-Slatina o změnu finančního a odpisového plánu na r. 2014
VI/77/2 Majetkový odbor
a)Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/02060/2014 - pan ...
b)Nájemní smlouva č. MO/PG/02068/2014 – pí ...
c)Dispozice s pozemky p.č. 1441, 1463/4 a 1481/5
d)Zpráva o stavu systému MaR v plynové kotelně K4
VI/77/3 Bytový odbor
a)Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Tilhonova ..., Brno
b)Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2013
VI/77/4 Novelizace obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a novelizace požárního řádu města Brna
VI/77/5 Schválení organizátora a programu Slatinského kulturního léta 2014

ikona Usnesení z VI/77. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 23.04.2014 (PDF 114.67 kB)

Usnesení z VI/76. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 07.04.2014

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 4/2014
b) Účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5
c) Účetní závěrka ZŠ Přemyslovo nám. 1
d) Účetní závěrka TS Brno-Slatina
e) Účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2
f) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1 o schválení přijetí věcného daru
VI/76/2 Majetkový odbor
a) Ukončení nájemní smlouvy MO/PZ/020/05956/2013 a pacht pozemku p.č. 569 – .....
b) Ukončení nájemní smlouvy MO/PG/040/06103/2013 a pronájem pozemku pod garáží p.č. 858 – .......
c) Pachtovní smlouvy na pozemky p.č. 125, 127, 128, 129, 130,131/1, 132, 136, 137, 138 v lokalitě Černovičky
d) Vyjádření k záměru společnosti BEMETT a.s. darovat MČ Brno-Slatina pozemek p.č. 2194/627 v k. ú. Slatina
f) Aktualizace Žádosti o přidělení finančních prostředků na menší investice do škol a školských zařízení
VI/76/3 Bytový odbor
a) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o byt – ..., Jahodová ..., 739 92 Návsí
b) Odvolání proti rozhodnutí k žádosti o společný nájem bytu – ..., Vlnitá ..., Brno
c) Žádost o společný nájem bytu - ...., Kroměřížská ..., Brno
d) Žádost o společný nájem bytu – ...., Vlnitá ..., Brno
e)Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ....., Rousínovská ..., Brno
f) Žádost o splátkový kalendář v návaznosti na uzavření nájemní smlouvy, .... a ..., Tilhonova ..., Brno
g) Žádost o prominutí penále – ..., Rousínovská ..., Brno
h) Výpověď nájmu bytu a podání žaloby na vymožení pohledávky – ..., Bučovická ..., Brno
i) Žaloba na vyklízení bytu – ...., Rousínovská ..., Brno
j) Stanovení výše úhrad za užívání bytu bez právního důvodu
k)Přidělení bytu s pohledávkou - byt č. ..., Bučovická ..., Brno
l) Dohoda o narovnání – .......
m) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-II. 2014
n) Návrh na uzavření nájemní smlouvy - ...., Rousínovská .., Brno
o) Přidělení bytu s pohledávkou - byt č. .., Rousínovská .., Brno
VI/76/4 Nájemní smlouva č. MO/NN/0791/2014 – pronájem objektu Černovičky 36a a přilehlých pozemků
VI/76/5 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby
VI/76/6 Komise
a) Sociální komise
VI/76/7 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Rozdělení veřejné podpory malého rozsahu – de minimis - z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2014
VI/76/8 Zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí – Přípravy a nácviky na hody 2014
VI/76/9 Program VI/20. zasedání ZMČ dne 24.04.2014

ikona Usnesení z VI/76. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 07.04.2014 (PDF 165.84 kB)

Usnesení z VI/75. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 19.03.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/75/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 3/2014
b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 2. 2014
VI/75/2 Majetkový odbor
a) Pacht pozemku p. č. 122 - zahrada
b) Pronájem pozemku pod garáží p.č. 2707/1 – pí ...
c) Pachtovní smlouva č. MO/PZ/06780/2014
d) Vyjádření k záměru rozšíření provozovny Gym Blue Sun v budově Jihomoravské nám. 3
VI/75/3 Vyjádření k akci “Nástavba a přístavba obj. SO 02 p.č.2124/2, O.Veselého 5a, Brno-Slatina“ - souhlasné stanovisko obce s realizací záměru provozování podporovaných bytů
VI/75/4 Návrh novely obecně závazného nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení
VI/75/5 Přidělení bytu s pohledávkou – byt. č. 6, Bučovická 18

ikona Usnesení z VI/75. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 19.03.2014 (PDF 131.11 kB)

Usnesení z VI/74. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 03.03.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/74/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za r. 2013
b) Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za r. 2013
c) Žádost MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5 o schválení přijetí věcného daru
VI/74/2 Majetkový odbor
a) Pronájem pozemků p.č. 125,127,128,129,131/1,132,135,136,137,138 v k.ú. Slatina - Černovičky
b) Vzorová smlouva na pronájem částí pozemku p.č. 3417 - vjezdy před garážemi
c) Nájemní smlouva č. MO/PG/1077/2014 – pan ...
d) Smlouva o likvidaci směsného komunálního odpadu, společnost SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, Brno
e) Aktualizace žádosti o čerpání finančních prostředků z FBV- technická infrastruktura v rámci projektu „Zástavba rodinnými domy v lokalitě BRNĚNKY, BRNO-SLATINA, ul. Černozemní“
f) Vyjádření ke svěření pozemku p.č. 1565/4
VI/74/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou – ... a ..., Kroměřížská ..., Brno
b) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2014 – Vlnitá ..., Brno
c) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2014 – Dědická ..., Brno
d) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2014 – Kroměřížská ..., Brno
e) Žádost o prominutí penále – ..., Rousínovská ..., Brno
f) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-XII. 2013
g) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástavby Vlnitá 2-4, Brno“
h) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava elektroinstalace v bytových domech Dědická 1-3-5 a Dědická 8-10-12, Brno“
i) Návrh dohody o narovnání - ...
j) Vymáhání dluhu - ..., Bučovická ..., Brno
VI/74/4 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10
VI/74/5 Vzory nájemních smluv a smlouvy pachtovní pro majetkový odbor podle NOZ
VI/74/6 Novace smlouvy o podmínkách přípravy a tisku periodika „Aktuality o Slatině", smlouva č. VO/Akt/01097/2014
VI/74/7 Informativní zpráva o možnosti vybudování třídy MŠ v ZŠ Jihomoravské nám. 2
VI/74/8 Různé
a) Dodatek č.1 ke Smlouvě o provedení přezkoumání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013

ikona Usnesení z VI/74. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 03.03.2014 (PDF 127.35 kB)

Usnesení z VI/73. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.02.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/73/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Finanční a odpisový plán ZŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2014
b) Finanční plán a odpisový plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2014
VI/73/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemkem p.č. 1211/6
b) Souhlas s umístěním prodejny „BABY BAZAR“ na pozemku p.č. 2828/1
c) Pronájem objektu č.p.1097, Černovičky 36a
d) Žádost o účelovou dotaci na vybudování prodloužení vodovodního řadu pro SSO Zemanova
VI/73/3 Bytový odbor
a) Žádost o společný nájem bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
b) Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby k 15.02.2014
c) Žádost o umožnění stavebních úprav - ..., Kroměřížská ..., Brno
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou ..., Rousínovská ..., Brno
e) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou ..., Vlnitá ..., Brno
f) Stanovisko ke zprávě Kontrolního výboru ZMČ ze dne 12.12.2013
g) Přidělení bytu č. 6, Bučovická 18, Brno
VI/73/4 Výběr firmy na přezkoumání hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2013
VI/73/5 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
VI/73/6 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Vyúčtování veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2013
VI/73/7 Vzory nájemních smluv a smlouvy pachtovní pro majetkový odbor podle NOZ
VI/73/8 Program VI/19. zasedání ZMČ dne 27.02.2014
VI/73/9 Změna dopravního značení na ul. Moutnická

ikona Usnesení z VI/73. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.02.2014 (PDF 149.19 kB)

Usnesení z VI/72. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.01.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/72/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 2/2014
b) Žádost paní ... o splácení dluhu
c) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2014
d) Finanční plán, odpisový plán, mzdové prostředky TS Brno-Slatina na r. 2014
e) Finanční plán MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2014
f) Finanční plán a odpisový plán ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 na r. 2014
g) Finanční plán a odpisový plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2014
VI/72/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemkem p.č. 68/2
b) Dispozice s pozemkem p.č. 2329/2
c) Ukončení nájemní smlouvy č. MO/PG/023/06086/2063 dohodou a pronájem pozemku p.č. 28 v k.ú. Slatina
d) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/00403/2014 - pí ...
e) Žádost o finanční prostředky na nábytkové vybavení základních a mateřských škol a vybavení školních kuchyní a jídelen
f) Žádost o proplacení nákladů na opravu poškozené štítové zdi RD Tuřanka 37
g) Stávající úprava kabelů kVN1215, 1.etapa
VI/72/3 Bytový odbor
a) Návrh změn a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady
b) Pořadník pro přidělování obecních bytů pro rok 2014
c) Návrh nájemní smlouvy dle NOZ
d) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2014
e) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2014
f) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou ..., Rousínovská ..., Brno
g) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou ..., Rousínovská ..., Brno
h) Dohoda o výměně bytu dle § 715 z.č. 40/1964 Sb. - pí ..., Vlnitá ..., Brno
i) Dohoda o výměně bytu dle § 715 z.č. 40/1964 Sb. - p. ..., Vlnitá ..., Brno
j) Žádost o společný nájem bytu – pí ..., Vlnitá ..., Brno
k) Žádost o společný nájem bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
l) Žádost o zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu – p. ..., Vlnitá ..., Brno
m) Žádost o nevyřazení ze seznamu žadatelů o pronájem bytu – pí ..., Tilhonova ..., Brno
n) Žádost o nevyřazení ze seznamu žadatelů o pronájem bytu – pí ..., Tovární ..., Rajhrad
o) Žádost o slevu z nájmu – p. ..., Vlnitá ..., Brno
p) Žaloba na vymožení pohledávky – p. ..., Vlnitá ..., Brno
q) Žaloba na vymožení pohledávky – p. ..., Tilhonova ..., Brno
r) Žaloba na vymožení pohledávky, žaloba na provedení exekuce na vyklizení bytu – p. ..., Rousínovská ..., Brno
s) Žaloba na vymožení pohledávky – p. ..., Prostějovská ..., Brno
t) Žaloba na vymožení pohledávky, žaloba na vyklizení bytu – pí ..., Bučovická ..., Brno
u) Žaloba na vymožení pohledávky, návrh na provedení exekuce – p. ..., Bučovická ..., Brno
v) Rozšíření žaloby na vymožení pohledávky – pí ..., Vlnitá ..., Brno
w) Přistoupení k dědickému řízení – p. ..., Rousínovská ..., Brno
x) Novelizace Zásad pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno‑Slatina
y) Návrh smlouvy o výpůjčce č. VO/VYP/0416/2014 – poskytnutí bezplatného dočasného užívání nebytové jednotky č. 546/8 v domě Vyškovská 2,4, Brno, jako služebny MP Brno
z) Výběr dodavatele „Stavební úpravy domů v lokalitě Tilhonova, Vlnitá pro zřízení kočárkáren a sušáren“
aa) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-XI. 2013
ab) Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby k 15.02.2014
ac) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava elektroinstalace v bytových domech Dědická 1-3-5 a Dědická 8-10-12, Brno“
ad) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástavby domu Vlnitá 2-4, Brno
VI/72/4 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Schválení objemu veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno‑Slatina na r. 2014
b) Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o veřejnou podporu malého rozsahu - de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2014
VI/72/5 Navýšení počtu výtisků Aktualit o Slatině
VI/72/6 Návrh vyhlášky č. .../2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012
VI/72/7 Cestovní náhrady
VI/72/8 Žádost OŠMT MMB o spolupráci při navrhování odměn
VI/72/9 Návrh na ocenění pedagogických pracovníků
VI/72/10 Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy bez finanční účasti

ikona Usnesení z VI/72. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.01.2014 (PDF 186.67 kB)

Usnesení z VI/71. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 08.01.2014

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/71/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2014
b) Rozpočtové opatření č. 1/2014
VI/71/2 Majetkový odbor
a) Dispozice z pozemkem p.č. 71
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2200/1
c) Ukončení nájemní smlouvy dohodou a pacht části pozemku p.č. 890/2
d) Pacht části pozemku p.č. 149/2
e) Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5 – výběr dodavatele
VI/71/3 Bytový odbor
a) Pověření k podepisování výzev k plnění u pohledávek na nájemném u bytů ve správě MČ Brno-Slatina
b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy domů v lokalitě Tilhonova a Vlnitá, Brno pro zřízení kočárkáren a sušáren“
VI/71/4 Přezkoumání hospodaření zřízených příspěvkových organizací

ikona Usnesení z VI/71. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 08.01.2014 (PDF 120.91 kB)