Usnesení RMČ 2013

Usnesení z VI/70. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 16.12.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/70/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 11. r. 2013
b) Dotace z Jihomoravského kraje na činnost SDH
c) Rozpočtové opatření č. 18/2013
d) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1 o změnu finančního plánu na r. 2013
e) Žádost ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2
VI/70/2 Majetkový odbor
a) Kupní smlouva č. MO/KS/6817/2013 - pořízení 9 místného dopravního automobilu pro potřeby JSDH Slatina
b) Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
c) Vyjádření k záměru rozšíření provozovny Gym Blue Sun v budově Jihomoravské nám. 3
d) Smlouva o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích na území MČ Brno-Slatina
e) Informace - záměr vybudování výběhu pro psy
VI/70/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ... a ..., Rousínovská ..., Brno
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ... a ..., Dědická ..., Brno
c) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
d) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ..., Brno
e) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ..., Brno
f) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická ..., Brno
g) Návrh na přidělení bytu dle znění Pravidel pro přidělování bytů v MČ Brno-Slatina, část A, odst. 2c) - ...
h) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013 – byt č..., Tilhonova ..., Brno
i) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013 – byt č..., Bučovická ..., Brno
j) Přidělení bytu s pohledávkou - byt č..., Rousínovská ..., Brno
k) Přidělení bytu s pohledávkou – byt č..., Rousínovská ..., Brno
l) Pronájem nebytového prostoru č..., Rousínovská ..., Brno
m) Smlouva o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Rousínovská ... v Brně
n) VZ „Provádění úklidových prací v domech ve správě MČ Brno-Slatina“ - výběr nejvhodnější nabídky
o) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-X. 2013
VI/70/4 Žádost Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2
VI/70/5 Ples MČ Brno-Slatina

ikona Usnesení z VI/70. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 16.12.2013 (PDF 134.46 kB)

Usnesení z VI/69. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.09.2013


Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013
b) Rozpočtové opatření č. 16/2013
c) Obecně závazná vyhláška města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her ...
d) Změna odpisového plánu ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2013
e) Zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2013
f) Technické služby – bezúplatný převod majetku
g) Mezitímní účetní závěrka ZŠ Přemyslovo nám. 1
h) Mezitímní účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5
i) Mezitímní účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2
j) Mezitímní účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
k) Mezitímní účetní závěrka TS Brno-Slatina
l) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina
m) Návrh rozpočtu MČ na rok 2014
n) Technické služby – informace o průběhu dotace na nákup komunální techniky
o) Odměna řediteli TS Brno-Slatina
VI/69/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouva č. MO/PZ/06239/2013 – pí ...
b) Nájemní smlouva č. MO/PZ/06332/2013 – pí ...
c) Nájemní smlouva č. MO/PZ/06334/2013 – p. ...
d) Smlouva o užívání nebytových prostor č. MO/UNP/6359/2013 - KLUBÍČKO
e) Nájemní smlouva č. MO/NbP/ 6353/2013 - MUDr. Zdenka Zábranská
f) Pronájem KD Černovičky
g) Pořízení 9 místného dopravního automobilu pro potřeby JSDH Slatina – výběr dodavatele
VI/69/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – manželé ... a ..., Kroměřížská ..., Brno
b) Žádost o zpětvzetí výpovědi – ..., Bučovická ..., Brno
c) Žádost o splátkový kalendář – ... a ..., Dědická ..., Brno
d) Žádost o splátkový kalendář – ..., Vlnitá ..., Brno
e) Žádost o splátkový kalendář – ... a ..., Kroměřížská ..., Brno
g) Žádost p. ..., Kroměřížská ..., Brno - stavební úpravy
h) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno‑Slatina k 31.10.2013
i) Předání bytu č. ..., Tilhonova ..., Brno – p. ...
j) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm. 2 odst. b) zák. 40/1964 Sb. - ..., Rousínovská ..., Brno
VI/69/4 Návrh obecně závazné vyhlášky SMB, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10
VI/69/5 Dočerpání Sociálního fondu v roce 2013
VI/69/6 Směrnice č. 3/2013 o schvalování účetní závěrky
VI/69/7 Finanční dary obyvatelstvu
VI/69/8 Termíny zasedání ZMČ a RMČ
a) Termíny zasedání RMČ v I. pololetí r. 2014
b) Termíny zasedání ZMČ na rok 2014
VI/69/9 Pojmenování nových ulic
VI/69/10 Knížka o Slatině – převod z prodejních zásob do reprezentačního fondu
VI/69/11 Žádost o vyjádření k dodatečnému povolení stavby garáže na pozemku parc.č. 2012/8, k.ú. Slatina
VI/69/12 Program VI/17. zasedání ZMČ dne 12.12.2013

ikona Usnesení z VI/69. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.09.2013 (PDF 199.02 kB)

Usnesení z VI/68. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.11.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/68/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o schválení přijetí věcného daru
b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2013
c) Změna odpisového plánu ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2013
d) Zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2013
e) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o souhlas s nákupem fritézy
f) Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za 1. - 3. čtvrtletí pololetí r. 2013
VI/68/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemkem p.č. 71
b) Dispozice s pozemky v lokalitě ul. Podstránská
c) Záměr oplocení garážového dvora Černovičky II.
d) Oplocení pozemků v Černovičkách zasažených havárií vodovodu v ul. Olomoucká – výběr dodavatele
e) Stávající úprava kabelů kVN1215, 1.etapa
VI/68/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou – ..., Bučovická ..., Brno
b) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou – ..., Rousínovská ..., Brno
c) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou – ... a ..., Kroměřížská ..., Brno
d) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - ..., Vlnitá ..., Brno
e) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Tilhonova ..., Brno
f) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Rousínovská ..., Brno
g) Dohoda o výměně bytu dle § 715 z.č. 40/1964 Sb.– ..., Kroměřížská ..., Brno
h) Dohoda o výměně bytu dle § 715 z.č. 40/1964 Sb.– ... a ..., Kroměřížská ..., Brno
i) Dohoda o výměně bytu dle § 715 z.č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
j) Dohoda o výměně bytu dle § 715 z.č. 40/1964 Sb.– ..., Dědická ..., Brno
k) Žádost o prominutí nájemného – ..., Kroměřížská ..., Brno
l) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-IX.2013
m) Veřejná zakázka „Provádění úklidových prací v domech ve správě MČ Brno-Slatina“
n) Přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 4, Rousínovská 36, Brno
o) Realizace opakované nabídky k převodu bytové jednotky do osobního vlastnictví v domě Rousínovská 2,4,6 v Brně
p) Přidělení bytu s pohledávkou - byt č. 6, Rousínovská 8, Brno
VI/68/4 Návrh na změny ÚPmB
a) Vyjádření k návrhu na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 2197/13, 2197/14 při ul. Drážní
b) Vyjádření k návrhu na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 459/1, 459/2 při ul. Stránská
VI/68/5 Návrh obecně závazné vyhlášky SMB, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10
VI/68/6 Směrnice č. 3/2013 o schvalování účetní závěrky

ikona Usnesení z VI/68. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.11.2013 (PDF 143.64 kB)

Usnesení z VI/11. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.11.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/11M/1 Majetkový odbor
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/4627/13/MO – Park Vlnitá
VI/11M/2 Bytový odbor
VI/11M/3 Návrh smlouvy č. MO/NNP/5502/2013 – smlouva o pronájmu nebytových prostor na ul. Křehlíkova 23, 23a – zařízení MŠ

ikona Usnesení z VI/11. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.11.2013 (PDF 57.88 kB)

Usnesení z VI/67. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 23.10.2013

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/67/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. čtvrtletí r. 2013
b) Rozpočtové opatření č. 15/2013
VI/67/2 Majetkový odbor
a) Pronájem části pozemku p.č. 890/2 – p. ...
b) Pronájem části pozemku p.č. 890/2 – pí ...
c) Aktualizace vyjádření k nabytí pozemku p.č. 505/17 do majetku statutárního města Brna
d) Dispozice s částí pozemku p.č. 2358
e) Nájemní smlouva č. MO/PZ/04945/2013 – p. ...
f) Vzor nájemní smlouvy na pronájem pozemků pro příjezdy ke garážím
g) Pronájem nebytového prostoru Jihomoravské nám . 3 – MUDr. Zdenka Zábranská
VI/67/3 Bytový odbor
a) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013 – Tilhonova ..., byt č. ..., Brno
b) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013 – Tilhonova ..., byt č. ..., Brno
c) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Vlnitá ..., Brno
d) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Tilhonova ..., Brno
e) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Dědická ..., Brno
f) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Rousínovská ..., Brno
g) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ..., Tilhonova ..., Brno
h) Přechod nájmu bytu dle § 706 z.č. 40/1964 Sb. - ..., Bučovická ... byt č. ..., Brno
i) Žádost o uzavření dohody o společném nájmu bytu dle § 700 zák. č. 40/1964 Sb. - ..., byt č. ..., Vlnitá ..., Brno
k) Výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy domů v lokalitě Tilhonova a Vlnitá, Brno pro zřízení kočárkáren a sušáren“
l) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy nebytového prostoru Vyškovská 2,4 v Brně“
m) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno-Slatina k 30.09.2013
n) Poskytnutí bytu v celoměstském zájmu
VI/67/4 Žádost o bezúplatné poskytnutí učebny – OS Slatinští zahrádkáři
VI/67/5 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu - Slatinští stárci o.s.
VI/67/6 Návrh smlouvy č. MO/NNP/5502/2013 – smlouva o pronájmu nebytových prostor na ul. Křehlíkova 23, 23a – zařízení MŠ
VI/67/7 Smluvní zajištění vánočního osvětlení
VI/67/8 Protokol čj. ČŠIB-1056/13-B o státní kontrole v Základní škole Brno, Přemyslovo nám.1, p.o.
VI/67/9 Finanční dary obyvatelstvu

ikona Usnesení z VI/67. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 23.10.2013 (PDF 74.29 kB)

Usnesení z VI/66. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 09.10.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/66/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1 o schválení přijetí věcného daru
VI/66/2 Majetkový odbor
a) Pronájem části pozemku p.č. 1560/1 – pí ...
b) Výběr dodavatele na zhotovení projektové dokumentace na parkoviště v lokalitách ulic Tilhonova - Vlnitá a Prostějovská
c) Pronájem KD Černovičky
d) Návrh na umístění nových plakátovacích ploch
e) Pronájem pozemků p.č. 2953/2 a p.č. 2953/8 - AHOLD Czech Republic, a.s.
VI/66/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za období I.-VIII. 2013
b) Dodatek č. 1 dohody o půjčce č. 134/98
c) Realizace opakované nabídky k převodu bytové jednotky do osobního vlastnictví v domě Vlnitá 8b v Brně
d) Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV.NP nástavby na domě Vlnitá 17,19,21 v Brně
VI/66/4 Likvidace majetku MČ

ikona Usnesení z VI/66. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 09.10.2013 (PDF 67.87 kB)

Usnesení z VI/65. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 23.09.2013


Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/65/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 8. 2013
b) Rozpočtové opatření č. 14/2013
c) Žádost TS Brno-Slatina o změnu finančního plánu na r. 2013
VI/65/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouva na poz. MO/PZ/05068/2013 – pí ...
b) Nájemní smlouva na poz. MO/PZ/05069/2013 – p. ...
c) Nájemní smlouva na poz. MO/PZ/05070/2013 – p. ...
d) Nájemní smlouva na poz. MO/PZ/05071/2013 – pí ...
e) Nájemní smlouva na poz. MO/PZ/05072/2013 – p. ...
f) Návrh společného postupu při budování parkoviště a dispozice s pozemky statutárního města Brna
g) Oplocení pozemků v Černovičkách zasažených havárií vodovodu v ul. Olomoucká
h) Informace o stavu KD Černovičky
i) Záměr vybudování výběhu pro psy
VI/65/3 Bytový odbor
a) Prodloužení nájemní smlouvy – ... a ..., Dědická ..., Brno
b) Přechod nájmu bytu dle § 707 zák. č. 40/1964 Sb. - ..., Dědická ..., Brno
c) Přechod nájmu bytu dle § 707 a § 708 zák. č. 40/1964 Sb. - ..., Kroměřížská ..., Brno
d) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. č. 40/1964 Sb – ..., Kroměřížská ..., Brno
e) Revize rozvodů plynu v bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina – výběr dodavatele
f) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MCSBLA/3341/13/BO
g) Žádost o přednostní přidělení většího bytu – ..., Dědická ..., Brno
h) Rozšíření žaloby na vymožení pohledávky – ..., Vlnitá ..., Brno
i) Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV.NP nástavby na domě Vlnitá 17,19,21 v Brně
VI/65/4 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu – Klub důchodců Slatina
VI/65/5 Žádost o bezúplatné poskytnutí sálu - OS Klubíčko
VI/65/6 Zájem o pronájem objektu kina Beseda – taneční skupina Xside DANCERS
VI/65/7 Jmenování vedoucího bytového odboru

ikona Usnesení z VI/65. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 23.09.2013 (PDF 78.82 kB)

Usnesení z VI/64. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.09.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/64/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 13/2013
b) Rozpočtový výhled MČ na roky 2015 - 2019
c) Žádost paní Zlaty Urbánkové o splácení dluhu
VI/64/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemkem p.č. 28
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1
c) Dispozice s pozemky p.č. 3565, 3601, 3602, 3603, 3604, 3606, 3622, 3633, 3637, 3639 a 3564
d) Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 659/40 do majetku statutárního města Brna
e) Pronájem částí pozemků p.č. 2202/5 a p.č. 2202/6
f) Zvýšení kapacity MŠ Jihomoravské nám. 4
g) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy MŠ Jihomoravské nám. 4, Brno‑Slatina
h) Vyjádření k návrhu na pořízení změny ÚPmB na pozemku p.č. 2186/125
i) Neudržované úseky místních komunikací
j) Informace - vyjádření k akci „Regenerace bytového domu Tilhonova 50a, 50b, Brno‑Slatina “ a k dotčení pozemku statutárního města Brna
l) Uhrazení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění
VI/64/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za období I.-VI. 2013
b) Výsledky VHČ za období I.-VII. 2013
c) Přidělení bytu s pohledávkou – byt č..., Rousínovská ..., Brno
d) Přidělení bytu s pohledávkou – byt č..., Dědická ..., Brno
e) Přidělení bytu s pohledávkou – byt č..., Vlnitá ..., Brno
f) Přidělení bytu s pohledávkou – byt č..., Rousínovská ..., Brno
g) Rozšíření pořadníku pro rok 2013
h) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013 – Vlnitá ..., byt č..., Brno
i) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013 – Kroměřížská ..., byt č..., Brno
j) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013 – Rousínovská ..., byt č..., Brno
k) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013 – Rousínovská ..., byt č..., Brno
l) Neplatnost výpovědi nájmu bytu č..., Prostějovská ..., Brno – ...
n) Přechod nájmu bytu dle § 706 - § 708 zák. č. 42/1964 Sb. - ..., Kroměřížská ..., Brno
o) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno-Slatina k 31.07.2013
p) Úhrada nákladů na opravu bytu – ..., Mutěnická ..., Brno
q) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky – ..., Rousínovská ..., Brno
r) Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2b) Obč.Z a žaloba na vymožení pohledávky – ..., Bučovická ..., Brno
s) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb.- ... a ..., Tilhonova ..., Brno
VI/64/4 Bezúplatné využití elektrické přípojky na Přemyslově náměstí, JUNIOR – dům dětí a mládeže
VI/64/5 Poskytnutí učebny na Přemyslově náměstí 18, OS Klubíčko
VI/64/6 Bezplatné zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí, Slatinští stárci o.s.
VI/64/7 Návrh úpravy Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
VI/64/8 Program VI/16. zasedání ZMČ dne 19.09.2013
VI/64/9 Žádost OŠMT MMB o spolupráci při navrhování odměn

ikona Usnesení z VI/64. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 04.09.2013 (PDF 86.78 kB)

Usnesení z VI/63. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.08.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/63/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 7. 2013
b) Rozpočtové opatření č. 12/2013
c) Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za I. pololetí r. 2013
VI/63/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouva na poz. MO/PZ/04208/2013 – p...
b) Nájemní smlouva na poz. MO/PZ/04209/2013 – pí ...
c) Nájemní smlouva na poz. MO/PZ/04211/2013 – pí ...
d) Nájemní smlouva na poz. MO/PZ/04213/2013 – pí ...
e) Nájemní smlouva na poz. MO/PG/04214/2013 – pí ...
f) Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
g) Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
h) Pronájem části pozemku p.č. 149/2 - pí ...
i) Pronájem části pozemku p.č. 818/1 - p...
j) Pronájem části pozemku p.č. 818/1 - p. ...
k) Pronájem části pozemku p.č. 818/1 - pí ...
l) Pronájem části pozemku p.č. 818/1 - p...
m) Pronájem pozemků p.č. 2953/2 a p.č. 2953/8 - AHOLD Czech Republic, a.s.
n) Dispozice s pozemky p.č. 208/1, 215/1 a 217/1
o) Dispozice s pozemky p.č. 346 a 347
p) Dispozice s pozemky p.č. 221/1, 225/1 a 227/1
q) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1
r) Dispozice s pozemkem p.č. 1093/95
s) Dispozice s částí pozemku p.č. 1134/8
t) Dispozice s pozemkem p.č. 2358
u) Veřejná zakázka malého rozsahu: Park Vlnitá – výběr dodavatele
VI/63/3 Bytový odbor
a) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
b) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ... a ..., Tilhonova ..., Brno
c) Přechod nájmu bytu dle § 706 - § 708 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ..., Brno
d) Přechod nájmu bytu dle § 707 - § 708 zák. č. 40/1964 Sb. - ..., Kroměřížská ..., Brno
e) Přidělení bytu s pohledávkou - byt č..., Rousínovská ..., Brno
f) Přidělení bytu s pohledávkou - byt č..., Rousínovská ..., Brno
g) Přidělení bytu s pohledávkou – Dědická ..., byt č..., Brno
h) Přidělení bytu s pohledávkou– byt č..., Vlnitá ..., Brno
i) Výběr dodavatele pro zpracování projektové dokumentace úpravy bytových jader v panelových bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina
j) Revokace usnesení o podání žaloby na vyklizení bytu č..., Tilhonova ..., Brno
k) Žaloba na vymožení pohledávky – ... a ..., Kroměřížská ..., Brno
l) Revokace usnesení o žádosti o splátkový kalendář – ..., Rousínovská ..., Brno
VI/63/4 Zpráva o kontrolní činnosti provedené ČŠI v MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p.o.
VI/63/5 Stanovisko MČ Brno-Slatina k záměru pronájmu a budoucího prodeje pozemků (části pozemků) p.č. 2828/1, 2828/6, 2844/1, 2854/2, 2858/1, vše v k.ú. Černovice (lokalita BPZ - ČT)

ikona Usnesení z VI/63. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.08.2013 (PDF 77.83 kB)

Usnesení z VI/61. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.06.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/61/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 10/2013
VI/61/2 Majetkový odbor
a) Pronájem části pozemku p.č. 143 – pí ...
b) Žádost o souhlas s vybudováním plotu na hranici pozemku města Brna p.č. 442/5
c) Pronájem pozemku p.č. 645/1 - p. ...
d) Pronájem části pozemku p.č. 618/7 – pí ...
e) Pronájem pozemků p.č. 853 a p.č. 307 – pí ...
f) Dispozice s částí pozemku p.č. 1947/4
g) Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 442/4 – p. ...
h) Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2288 a p.č. 2289 a ke zřízení věcného břemene
i) Veřejná zakázka malého rozsahu – rekonstrukce elektrického napojení technologie stravování v ZŠS Jihomoravské. nám. 2
VI/61/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Dědická ..., Brno
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Vlnitá ..., Brno
c) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Rousínovská ..., Brno
d) Uzavření nájemní smlouvy - ..., Tilhonova ..., Brno
e) Zrušení usnesení č. VI/55/3g ze dne 25.03.2013
f) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013 – Tilhonova ..., Brno, byt č. ...
g) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013 – Rousínovská ..., Brno, byt č. ...
h) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013 – Bučovická ..., Brno, byt č. ...
i) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013 – Dědická ..., Brno, byt č. ...
j) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013 – Tilhonova ..., Brno, byt č. ...
k) Dohoda o výměně bytu – ... a ..., Vlnitá ..., Brno a ..., Rousínovská ..., Brno
VI/61/4 Termíny zasedání RMČ ve II. pololetí r. 2013

ikona Usnesení z VI/61. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.06.2013 (PDF 67.31 kB)

Usnesení z VI/60. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.06.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/60/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 9/2013
b) Změna finančního a odpisového plánu ZŠ Přemyslovo nám. 1
VI/60/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouva na poz. MO/PZ/03168/2013 – p. ...
b) Nájemní smlouva na poz. MO/PZ/03169/2013 – p. ...
c) Dodatek č. 1 k NS MO/PZ/140/06694/2013 – Ing. ...
d) Souhlas se změnou kategorie svěřeného majetku
e) Parkoviště na ul. Bučovická – výběr dodavatele
f) Veřejná zakázka malého rozsahu - Park Vlnitá
g) Veřejná zakázka malého rozsahu - SSO Zemanova
VI/60/3 Bytový odbor
a) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
b) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb – ..., Dědická ..., Brno
c) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická ..., Brno
d) Žaloba na vymožení pohledávky – ... a ..., Tilhonova ..., Brno
e) Žaloba na vymožení pohledávky – ..., Rousínovská ..., Brno
VI/60/4 Program VI/15. zasedání ZMČ dne 20.06.2013

ikona Usnesení z VI/60. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.06.2013 (PDF 80.65 kB)

Usnesení z VI/59. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.05.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/59/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 4. 2013
b) Změna finančního a odpisového plánu ZŠ Přemyslovo nám. 1 na r. 2013
c) Rozpočtové opatření č. 7/2013
d) Rozpočtové opatření č. 8/2013
VI/59/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemkem p.č. 91/1 a části pozemku p.č. 92
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2952/1 a s pozemkem p.č. 2952/5
c) Dispozice s částí pozemku p.č. 2714/1 za účelem dostavby garáží při ul. Slavkovská
d) Dispozice s pozemkem p.č. 37
e) Nájemní smlouva na poz. MO/PZ/02635/2013 – pí ...
f) Pronájem prostoru bývalého SSO Černovičky
g) Souhlas se změnou kategorie svěřeného majetku
h) Nájemní smlouva č. MO/NP/2214/2013 – pan ...
i) Přistoupení k elektronické aukci – Mobilní hlasové a datové služby
j) Souhlas se zřízením přípravné třídy dle § 47 zák. 561/2004 Sb.
k) Zhotovení pasportu zeleně na území MČ Brno-Slatina – výběr dodavatele
VI/59/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za období I.-III.2013
b) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Tilhonova ..., Brno
c) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
d) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Dědická ..., Brno
e) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická, Brno
f) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ..., Brno
g) Přechod nájmu bytu dle § 707 a § 708 zák. 40/1964 Sb – ..., byt č..., Kroměřížská ..., Brno
h) Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu dle § 711, odst. 2 písm. b) zák. 40/1964 Sb. - ... a ..., Tilhonova ..., Brno
i) Žádost o prominutí penále – ..., Dědická ..., Brno
j) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno‑Slatina k 31.03.2013
k) Výběr dodavatele na přestavbu nebytového prostoru Vyškovská 2,4 v Brně na služebnu MP Brno
l) Výběr dodavatele pro opravy vzduchotechniky v bytovém domě Rousínovská 7,9,11 v Brně
m) Žaloba na přivolení soudu k vyklizení bytu č..., Tilhonova ..., Brno
n) Smlouva o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Rousínovská 2,4,6 v Brně
VI/59/4 Výběr dodavatele na zhotovení filmu o Slatině

ikona Usnesení z VI/59. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 27.05.2013 (PDF 81.25 kB)

Usnesení z VI/58. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 15.05.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/58/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 5/2013
b) Rozpočtové opatření č. 6/2013
c) Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za I. čtvrtletí r. 2013
d) Souhlas s přijetím finančních darů pro ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
e) Žádost ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním rezervního fondu
f) Darování PD nově vzniklým SVJ
g) Odměny ředitelkám zřízených školských p. o.
h) Odměna řediteli TS Brno-Slatina za rok 2012
i) Nákup komunální techniky TS Brno-Slatina – zadávací dokumentace
VI/58/2 Majetkový odbor
a) Žádost o souhlas se stavbou plotu
b) Pronájem části pozemku p.č. 818/1
c) Pronájem části pozemku p.č. 546/1
f) Vyčištění pozemku p.č. 143 – při ul. Olomoucká
VI/58/3 Bytový odbor
b) Přechod nájmu bytu dle § 708 zák. č. 40/1964 Sb – ..., Tilhonova ..., Brno
c) Zrušení záměru prodeje jednotky 546/8 v domě Vyškovská 2,4 v Brně
VI/58/4 Smlouva č. VO/SKL/2170/2013, o realizaci kulturních pořadů v rámci „Slatinského kulturního léta 2013“
VI/58/5 EXPO-COM trading, s.r.o. - ukončení nájemní smlouvy č. VO/NN/573/1/2007 ve znění dodatku č. 1 dohodou smluvních stran

ikona Usnesení z VI/58. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 15.05.2013 (PDF 73.1 kB)

Usnesení z VI/57. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 29.04.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/57/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2013
VI/57/2 Majetkový odbor
a) Vyjádření k pronájmu částí pozemku p.č. 2202/5 a p.č. 2202/6
b) Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 442/4 – manželé ...
c) Vyjádření k dotčení pozemku města Brna p.č. 442/4 a ke zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 442/4 – ...
d) Pronájem pozemků p.č. 68/5 a p.č. 68/6
e) Záměr pronájmu částí pozemků p.č. 3/1 a p.č. 2
f) Vyčištění pozemku p.č. 143 – při ul. Olomoucká
VI/57/3 Bytový odbor
a) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou – ..., Bučovická ..., Brno
b) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
c) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
d) Žádost o prominutí poplatku z prodlení – ..., Rousínovská ..., Brno
e) Přidělení bytu 1+kk č. ..., Jabloňová ..., Brno
f) Výběr dodavatele pro opravu odvětrání střešního pláště a zateplení IV.NP nástavby domu Vlnitá 9,11 v Brně
g) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno-Slatina k 31.03.2013
h) Žaloba o vyklizení bytu č... , Rousínovská ..., Brno – mimosoudní dohoda
i) Pověření k podepisování předžalobních výzev u pohledávek na nájemném u bytů ve správě MČ Brno‑Slatina
VI/57/4 Žádost o bezúplatné zapůjčení sálu – Mateřská škola Brno
VI/57/5 Žádost o bezúplatné zapůjčení sálu – Mateřská škola Brno
VI/57/6 Konkurzní řízení - Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace
VI/57/7 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a nemovitého majetku č. MO/SV/03323/2011
VI/57/8 Smlouva s organizátorem Slatinského kulturního léta 2013
VI/57/9 Návrh novely obecně závazného nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení
VI/57/10 Návrh změny obecně závazné vyhlášky města Brna č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna
VI/57/11 Okružní křižovatka Olomoucká - Řípská
VI/57/12 Žádost o spolupráci při akci „Brněnské filmové léto 2013“

ikona Usnesení z VI/57. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 29.04.2013 (PDF 75.24 kB)

Usnesení z VI/56. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.04.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/56/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1.-2.2013
b) Podpora z programu Zelená úsporám
c) Rozpočtové opatření č. 3/2013
d) Závěrečný účet MČ za rok 2012
VI/56/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemkem p.č. 335/2
d) Veřejná zakázka malého rozsahu – Parkoviště na ulici Bučovická
VI/56/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-II. 2013
b) Zásady pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno‑Slatina
c) Žádost o prominutí nájemného – ..., Slavkovská ..., Brno
d) Žádost o prominutí nájemného – ..., Rousínovská ..., Brno
e) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2012
f) Smlouva o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Vlnitá ... v Brně
g) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Dědická ..., Brno
h) Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV.NP nástavby na domě Vlnitá 9,11 v Brně
i) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
j) Ukončení členství Statutárního města Brna, městské části Brno-Slatina ve výborech společenství vlastníků jednotek
VI/56/4 Rozdělení veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina v roce 2013
VI/56/5 Statut města Brna - návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
VI/56/6 EXPO-COM trading, s.r.o. - porušování smluvních podmínek nájemní smlouvy č. VO/NN/573/1/2007 ve znění dodatku č. 1 – návrh na úpravu smluvních vztahů
VI/56/7 Požární řád města Brna
VI/56/8 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby
VI/56/10 ISŠP – žádost o sponzorský dar
VI/56/11 Parkování Budínská
VI/56/12 Program VI/14. zasedání ZMČ dne 25.04.2013
VI/56/13 Inspekční zpráva České školní inspekce v Základní škole Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.

ikona Usnesení z VI/56. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.04.2013 (PDF 81.18 kB)

Usnesení z VI/55. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 25.03.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/55/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového opatření MČ za 1.-2.2013
b) Rozpočtové opatření č. 2/2013
c) Účetní závěrka ZŠ Přemyslovo nám. 1 za rok 2012
d) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 za rok 2012
e) Účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám. 5 za rok 2012
f) Účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám. 2 za rok 2012
g) Účetní závěrka TS Brno-Slatina za rok 2012
h) Nákup komunální techniky TS Brno-Slatina
VI/55/2 Majetkový odbor
a) Pronájem zahrádky p.č. ... – ...
b) Vyjádření ke svěření pozemků v lokalitě garážového dvora v Černovičkách
VI/55/3 Bytový odbor
a) Smlouva o provádění úklidových prací ve společných prostorách v bytových domech MČ Brno-Slatina a přístupových chodníků k nim
b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava vzduchotechniky v bytových domech Rousínovská 7, 9, 11 a Dědická 7, 9, 11 v Brně“
c) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb – ..., Vlnitá ..., Brno
d) Návrh na přidělení bytu dle Pravidel pro přidělování bytů v MČ Brno-Slatina, část A, odst. 2c) – ...
e) Žádost o mimořádné přidělení bytu – ..., Langrova ..., Brno
f) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013
g) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013
h) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013
i) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013
j) Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu a stažení žaloby na vymožení pohledávky - ... a ..., Tilhonova ..., Brno
VI/55/4 Statut města Brna - návrh novely obecně závazná vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
VI/55/5 Poskytnutí sálu na Přemyslově náměstí – DDM JUNIOR
VI/55/6 Výběr organizátora Slatinského kulturního léta 2013

ikona Usnesení z VI/55. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 25.03.2013 (PDF 76.25 kB)

Usnesení z VI/54. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 06.03.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/54/1 Majetkový odbor
a) Vyjádření ke svěření pozemků p.č. 308/2, p.č. 316/3, p.č. 317, p.č. 435/7a p.č. 435/21
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2954/1 a s pozemkem p.č. 1326/1
c) Žádost o rozložení úhrady nájemného za pozemek za r. 2013
d) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1
e) Dodatky č. 2 ke smlouvám o nájmu energetického hospodářství – kotelna ZŠ Jihomoravské nám 2, kotelna ZŠ Přemyslovo náměstí 1
VI/54/2 Bytový odbor
a) Odstranění stavby - dvorního traktu Bedřichovická 19, Brno
b) Výběrové řízení na úklid společných prostor v bytových domech MČ Brno-Slatina a přístupových chodníků k nim
c) Odvolání ke Krajskému soudu v Brně ve věci určení neplatnosti výpovědi nájmu bytu – ..., Prostějovská ..., Brno
d) Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní o poskytování právních služeb ze dne 30.9.2008
e) Ukončení soudních sporů ve věci neplatnosti výpovědi nájmu bytu č..., Prostějovská ..., Brno a určení přechodu nájmu k tomuto bytu
VI/54/3 Návrh vyhlášky č. .../2013 o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VI/54/4 Žádost o prodloužení povolení používání znaku MČ Slatina
a) Bytová komise
1. Odvolání člena bytové komise
2. Jmenování člena bytové komise

ikona Usnesení z VI/54. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 06.03.2013 (PDF 66.4 kB)

Usnesení z VI/53. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.02.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/53/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Finanční a odpisový plán ZŠ Přemyslovo nám. 1
b) Finanční plán a odpisový plán ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
c) Finanční plán, odpisový plán, mzdové prostředky TS Brno-Slatina na r. 2013
d) Finanční plán MŠ Jihomoravské nám. 5 na r. 2013
e) Finanční plán a odpisový plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2013
VI/53/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1639/1 a p.č. 1640/5
b) Dispozice s částí pozemku 1276/1
c) Dohoda o zaplacení úhrady za užívání id. 1/9 p.č. 511/26
d) Neinvestiční výdaje za mimobrněnské děti v ZŠ
e) Žádost o čerpání finančních prostředků z FBV- technická infrastruktura v rámci projektu „Zástavba rodinnými domy v lokalitě BRNĚNKY, BRNO-SLATINA, ul. Černozemní“
VI/53/3 Bytový odbor
a) Výběr dodavatele pro opravy elektro v bytovém domě Dědická 7,9,11 v Brně
b) Výběrové řízení na úklid společných prostor v bytových domech MČ Brno-Slatina a přístupových chodníků k nim
c) Smlouva o smlouvě budoucí o převodu bytové jednotky z vlastnictví Statutárního města Brna do osobního vlastnictví
d) Žádost o odložení předání bytu č..., Tilhonova ..., Brno
e) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb.– ..., Rousínovská ..., Brno
f) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ..., Brno
g) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm.2 odst c) zák. 40/1964 Sb. - ..., Vlnitá ..., Brno
h) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm. 2 odst. b) zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ..., Brno
i) Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2b) Obč.Z –..., Dědická ..., Brno
j) Žádost o obnovení nájemního vztahu k bytu č..., Tilhonova 58b, Brno–..., Tilhonova ..., Brno
k) Žádost o obnovení nájemního vztahu k bytu č..., Rousínovská ..., Brno – ..., Rousínovská ..., Brno
l) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Dědická ..., Brno
m) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013 - byt č..., Rousínovská ..., Brno
n) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2013 - byt č..., Rousínovská ..., Brno
o) Žádost o úpravu nájemní smlouvy dle § 706 a § 708 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Prostějovská ..., Brno
p) Žádost o úpravu nájemní smlouvy dle § 706 a § 708 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
q) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb. – ..., Dědická ..., Brno
r) Žádost o souhlas s podnájmem bytu § 719 zák. 40/1964 Sb – ..., Rousínovská ..., Brno
s) Návrh žadatelů o pronájem sociálních bytů
t) Odvolání ke Krajskému soudu v Brně ve věci určení neplatnosti výpovědi nájmu bytu – ..., Prostějovská ..., Brno
VI/53/4 Vyúčtování veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2012
VI/53/5 Výběr firmy na kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina za rok 2012
VI/53/6 Poskytnutí sálu na Přemyslově náměstí – Škola lidového tance
VI/53/7 Žádost o udělení výjimky z veřejné produkce hudby
VI/53/8 EXPO-COM trading, s.r.o. - porušování smluvních podmínek nájemní smlouvy č. VO/NN/573/1/2007 ve znění dodatku č. 1
VI/53/9 Volba člena školské rady ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.
VI/53/10 Farmářské trhy ve Slatině
VI/53/11 EIA - „A2.2 MODUSLINK – MOBILNÍ TECHNIKA“ , k.ú. Slatina
VI/53/12 EIA - „CTP Brno – A4.1 - ABB“ , k.ú. Slatina
VI/53/14 Spolufinancování projektů realizace energetických úspor v letech 2013-2014
VI/53/15 Přehled užívání hřiště Jihomoravské nám. 2 jednotlivými plátci v roce 2012
VI/53/16 Program VI/13. zasedání ZMČ dne 28.02.2013
VI/53/17 Volba člena školské rady ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o.
VI/53/18 Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu Mateřské školy Brno, Jihomoravské náměstí 5, p.o.

Usnesení z VI/53. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.02.2013 (PDF 92.27 kB)

Usnesení z VI/52. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.01.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/52/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2013
b) ZŠ Přemyslovo nám. 1 – čerpání investičního fondu
VI/52/2 Majetkový odbor
a) Žádosti o finanční prostředky na nábytkové vybavení základních a mateřských škol a vybavení školních kuchyní a jídelen
b) Neinvestiční výdaje za mimobrněnské děti v ZŠ
VI/52/3 Bytový odbor
a) Pořadník pro přidělování bytů ve správě MČ Brno-Slatina pro rok 2013
b) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2013
c) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2013
d) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2013
e) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2013
f) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2013
g) Prodloužení nájemní smlouvy – ..., Tilhonova ..., Brno
h) Žádost o úpravu nájemní smlouvy (přechod nájmu bytu na nového nájemce po zrušení společného nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. 40/1964 Sb.) – ..., Rousínovská ..., Brno
i) Odvolání ke Krajskému soudu v Brně ve věci určení neplatnosti výpovědi nájmu bytu – ..., Prostějovská ..., Brno
j) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ..., Brno
k) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ... a ..., Příční ..., Brno
l) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – manželé ... a ..., Bučovická ... a ..., Botanická ..., Brno
m) Žaloba na vyklizení bytu – ... a ..., Tilhonova ..., Brno
n) Zásady pro poskytování příspěvků na opravy v bytech
o) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno-Slatina k 31.12.2012
p) Žádost o přechod nájmu bytu č..., Dědická ..., Brno – ...
VI/52/4 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o veřejnou podporu malého rozsahu - de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2013
b) Schválení objemu veřejné podpory malého rozsahu – de minimis - z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2013
VI/52/5 Poskytnutí sálu na Přemyslově náměstí – Sbor dobrovolných hasičů
VI/52/6 Žádost o udělení výjimky z veřejné produkce hudby
VI/52/7 Žádost MMB OŠMT o spolupráci při navrhování odměn
VI/52/8 Stanovisko k vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o.
VI/52/11 Informace – EIA – III/15286 Brno-Slatina, obchvat
VI/52/12 ALIWI JAS s.r.o.
VI/52/13 Připomínka MČ Brno-Slatina ke konceptu ÚP města Šlapanice

ikona Usnesení z VI/52. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.01.2013 (PDF 86.21 kB)

Usnesení z VI/51. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.01.2013

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/51/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2013
b) Zvýšení pokladního limitu – hlavní činnost
VI/51/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouva č. MO/PZ/222/06779/2013 – p....
b) Nájemní smlouva MO/PD/017/06049/2013 – p...
c) Úprava přílohy č. 2 k usnesení RMČ VI/47, bod 2d
VI/51/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za období I.-XI. 2012
b) Žádost o splátkový kalendář – ..., Rousínovská ..., Brno
c) Žaloba na vymožení pohledávky – ..., Prostějovská ..., Brno
d) Opravy vzduchotechniky v bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina v roce 2013
e) Opravy elektroinstalace v bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina v roce 2013
VI/51/4 Kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací
VI/51/5 Ples městské části 2013
VI/51/6 Výjimka z regulace veřejné produkce hudby
VI/51/7 Ocenění pedagogických pracovníků škol
VI/51/8 Žádost o poskytnutí informace – ...
VI/51/9 Program 2. mimořádného zasedání ZMČ dne 30.01.2013

ikona Usnesení z VI/51. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.01.2013 (PDF 71.67 kB)