Usnesení RMČ 2012

Usnesení z VI/50. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 17.12.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/50/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 11. 2012
b) Rozpočtové opatření č. 19/2012
c) Žádost paní ... o splácení dluhu
e) Žádost ZŠS Jihomoravské nám. 2 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2012
VI/50/2 Majetkový odbor
a) Návrh řešení na vypořádání pozemků pod trafostanicemi v majetku společnosti E.ON Distribuce
b) Žádost o rozšíření nájemní smlouvy
c) Osvětlení přechodů pro chodce
d) Dodatek č. 1 k SOD/MO/5657/2012
VI/50/3 Bytový odbor
a) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ..., Brno
b) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ...., Vlnitá ..., Brno
c) Přechod nájmu bytu dle § 707 a § 708 zák. č. 40/1964 Sb. - ..., Tilhonova ..., Brno
d) Přechod nájmu bytu dle § 707 a § 708 zák. č. 40/1964 Sb. - ..., Kroměřížská ..., Brno
e) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2012
f) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2012
g) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2012
h) Pověření k zastupování MČ Brno-Slatina ve Společenství pro dům jednotek Vlnitá 23 a 25 v Brně
i) Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2b) Obč.Z a žaloba na vymožení pohledávky - ..., Tilhonova ..., Brno
j) Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2b) Obč.Z a žaloba na vymožení pohledávky – ... a ..., Tilhonova ..., Brno
k) Žaloba na vymožení pohledávky a žaloba na přivolení soud k vyklizení bytu – ..., Vlnitá ..., Brno
l) Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2b) Obč.Z a žaloba na vymožení pohledávky – ..., Rousínovská ..., Brno
VI/50/4 Zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí – Výroční valná hromada JSDH
VI/50/5 Žádost klubu důchodců o bezúplatné zapůjčení sálu a učebny na Přemyslově náměstí 18 pro rok 2013
VI/50/6 Poskytnutí sálu na Přemyslově náměstí – Škola lidového tance
VI/50/7 Žádost - Záměr stavby reklamního zařízení s osvětlením na ul. Ostravské – parc. č. 2 v kat. úz. Slatina, areál KD Černovičky
VI/50/8 Termíny zasedání RMČ v I. pololetí r. 2013
VI/50/9 Metodický pokyn pro správu pohledávek v hlavní činnosti MČ Brno-Slatina
VI/50/10 Smlouva o vzájemné propagaci
VI/50/12 Změna přílohy č. 1 Statutu sociálního fondu
VI/50/13 Cestovní náhrady

ikona Usnesení z VI/50. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 17.12.2012 (PDF 77.63 kB)

Usnesení z VI/10. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 13.12.2012

Bylo přijato usnesení k tomuto bodu:
VI/10M/1 Plochy nejvýznamnější zeleně ve městě Brně

ikona Usnesení z VI/10. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 13.12.2012 (PDF 46.64 kB)

Usnesení z VI/49. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 03.12.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/49/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2012
b) Rozpočtové opatření č. 18/2012
c) Rozpočtová opatření v závěru roku
d) TS – změna finančního a odpisového plánu
VI/49/2 Majetkový odbor
a) Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 2601/65 do majetku statutárního města Brna
b) Pronájem zahrádky - část pozemku p.č. 890/2
c) Pronájem části pozemku p.č. 3417
d) Dispozice s částmi pozemků p.č. 1261 a 1276/1
VI/49/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za období I.-X. 2012
b) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Bučovická ..., Brno
c) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Prostějovská ..., Brno
d) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
e) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ..., Brno
f) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 zák. č. 40/1964 Sb. - ..., Rousínovská ..., Brno
g) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb. - ..., Rousínovská ..., Brno
h) Žádost o posouzení životní situace – ..., Strážnická ..., Brno
i) Přidělení bytu s pohledávkou - byt č..., Bučovická ..., Brno
j) Přidělení bytu se závazkem – byt č..., Vlnitá ..., Brno
k) Pravidla pro přidělování obecních bytů v domech svěřených MČ Brno-Slatina do její správy Statutem města Brna
l) Smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví v bytových domech Tilhonova 50 a,b, Vlnitá 8 a,b, Vlnitá 23, 25, Vyškovská 6, 8 a Vyškovská 2, 4 v Brně
m) Smlouva o smlouvě budoucí o převodu bytové jednotky z vlastnictví Statutárního města Brna do osobního vlastnictví
n) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno-Slatina k 31.10.2012
o) Oprava Prohlášení vlastníka pro dům Tilhonova 50 a,b v Brně
VI/49/4 Finanční dary obyvatelstvu
VI/49/5 Metodický pokyn pro správu pohledávek v hlavní činnosti MČ Brno-Slatina
VI/49/6 Termíny zasedání ZMČ a RMČ
b) Termíny zasedání ZMČ na rok 2013
VI/49/7 Zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí – Divadelní představení
VI/49/8 Informace o změně cen nájemného u nájemních smluv za pronájem pozemků zahrádek, pozemků pod rodinným domem, pozemků pod garáží a pozemků - příjezdových komunikací ke garážím v MČ Brno-Slatina
VI/49/9 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
VI/49/10 Souhlas s vyhrazením pravomoci dle § 11 odst. 4 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší z kompetence MČ na město Brno
VI/49/11 Žaloba na vymožení pohledávky a odstranění nepovolené stavby – paní ...
VI/49/13 MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p.o.
VI/49/14 Program VI/12. zasedání ZMČ dne 13.12.2012

ikona Usnesení z VI/49. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 03.12.2012 (PDF 85.88 kB)

Usnesení z VI/09. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 21.11.2012

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/09M/2 Návrh plánu hospodaření VHČ na rok 2013
VI/09M/3 Návrh OZN statutárního města Brna o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů a za služby parkovišť určených ke střežení takto odtažených osobních automobilů platných na území města Brna

ikona Usnesení z VI/09. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 21.11.2012 (PDF 52.03 kB)

Usnesení z VI/48. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.11.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/48/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 17/2012
b) Odměna řediteli TS Brno-Slatina
c) Návrh rozpočtu MČ na rok 2013
d) Žádost TS Brno-Slatina o změnu finančního plánu na r. 2012
VI/48/2 Majetkový odbor
a) Prominutí poměrné části nájemného za zahrádky v Černovičkách
b) Veřejná zakázka malého rozsahu – kácení a ošetření stromů na území MČ Brno-Slatina
c) Smlouva o spolupráci-„Inženýrské sítě a výstavba 22 řadových RD, lokalita Šlapanská, etapa č.II-p.č.2197/216“
VI/48/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za období I.-IX. 2012
b) Žádost o pronájem nebytového prostoru – Tilhonova 67, Brno
c) Žádost o úhradu rekonstrukce elektroinstalace v bytě – ... a ..., byt č. ..., Kroměřížská ..., Brno
d) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Tilhonova ..., Brno
e) Žádost o obnovení nájemního vztahu – ..., byt č. ..., Rousínovská ..., Brno
f) Žádost o obnovení nájemního vztahu – ..., byt č. ..., Vlnitá ..., Brno
g) Žádost o obnovení nájemního vztahu – ..., byt č. ..., Kroměřížská ..., Brno
h) Reklamace závad díla „Regenerace panelových domů Rousínovská 8-10-12, Rousínovská 14-16-18, Rousínovská 20-22-24, Rousínovská 26-28-30 a Rousínovská 32‑34-36 v Brně
i) Reklamace závad na plastových oknech domu Prostějovská 7,9,11 v Brně

ikona Usnesení z VI/48. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 14.11.2012 (PDF 77.11 kB)

Usnesení z VI/47. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 31.10.2012

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/47/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2012
b) Rozpočtové opatření č. 16/2012
c) Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za 1. - 9. r. 2012
VI/47/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemkem p.č. 1577/1
b) Dispozice s pozemkem p.č. 68/7
c) Pronájem zahrádky - část pozemku p.č. 149/2
d) Informace - návrh změny výše nájemného za užívání majetku MČ
e) SOD – odstranění naplavené zeminy po havárii vodovodního řadu v lokalitě Olomoucká-Černovičky
VI/47/3 Bytový odbor
a) Záměr pronájmu bytu se závazkem – byt č. 10, Vlnitá 2, Brno
b) Doporučení k přednostnímu řešení bytové situace – ..., Masarykovo nám. ..., Šlapanice
c) Kupní smlouva na odprodej měřící a regulační techniky bytovému družstvu Prostějovská 7,9,11 v Brně
d) Žaloba na přivolení soudu k vyklizení bytu a žaloba na vymožení peněžité pohledávky – ..., Rousínovská ..., Brno
e) Žádost o uzavření dohody o společném nájmu bytu č. ... – ... a ..., Vyškovská ..., Brno
f) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. - ..., Tilhonova ..., Brno a ..., Vlnitá ..., Brno
g) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. - ..., Rousínovská ..., Brno a ..., Vaculíkova ..., Brno
i) Přidělení bytu č. ..., Tilhonova ..., Brno
j) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2012 – byt č. ..., Tilhonova ..., Brno
l) Žádost o obnovení nájemního vztahu – ... a ..., Tilhonova ..., Brno
m) Žádosti – ..., Rousínovská ..., Brno
o) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno-Slatina k 30.09.2012
p) Žaloba na vymožení peněžité pohledávky – ..., Vlnitá ..., Brno
VI/47/4 Všeobecný odbor
a) Zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí – Stárkovské kácení
b) Poskytnutí sálu na Přemyslově náměstí OS Klubíčko
c) Zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí – Přípravy a nácviky na hody 2013
d) Smlouva o dílo – nasazení ekonomického systému GINIS v rámci rozvoje AISMB a AISMČ
e) Smluvní zajištění vánočního osvětlení
f) Dohoda o cessi práv a povinností ze smlouvy CODE:1868/2011 o pronájmu se servisním zabezpečením – frankovací stroj, uzavřené s ROBINCO CS a.s.
VI/47/5 Obsazení místa ředitele MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p.o.
VI/47/7 Sociální fond
VI/47/8 Finanční dary obyvatelstvu

 ikona Usnesení z VI/47. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 31.10.2012 (PDF 75.88 kB)

Usnesení z VI/08. mimořádné výjezdní schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.10.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/08M/1 Dopravní plán navržený společností KORDIS JMK pro rok 2013
VI/08M/2 Poptávkové řízení na odstranění naplavené zeminy po havárii vodovodního řadu v lokalitě Olomoucká - Černovičky
VI/08M/4 Nájemné za užívání nemovitého majetku
VI/08M/5 Ples MČ Brno-Slatina v roce 2013

ikona Usnesení z VI/08. mimořádné výjezdní schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 18.10.2012 (PDF 56.06 kB)

Usnesení z VI/46. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.10.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/46/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 14/2012
b) Rozpočtové opatření č. 15/2012
c) Zvýšení příspěvků na provoz – vybavení školním nábytkem
d) Žádost TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina, p.o., o vyřazení nepotřebného majetku
VI/46/2 Majetkový odbor
a) Žádost o souhlas k podnájmu nebytových prostor v objektu Jihomoravské nám. 3
b) Zajištění centrálního nákupu energií
c) Vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění – p... - návrh na odpověď
VI/46/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za období I.-VII.2012
b) Výsledky VHČ za období I.-VIII.2012
c) Přechod nájmu bytu dle § 707 zák. 40/1964 Sb. - ..., Rousínovská ..., Brno
d) Žádost o obnovení nájemního vztahu – ..., Bedřichovická ..., Brno
e) Náhradní ubytování - řešení havarijní události bytu č..., Bedřichovická ..., Brno
f) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Vlnitá ..., Brno
g) Záměr pronájmu bytu s pohledávkou - Bučovická ..., Brno
h) Rozšíření žaloby na vymožení pohledávky - ..., Vlnitá ..., Brno
i) Žaloba na přivolení soudu k vyklizení bytu - ..., Vlnitá ..., Brno
VI/46/4 Žádost o povolení přijetí žáka na ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.
VI/46/5 Přednáška fotografa a cestovatele Jiřího Kolbaby – 18.12.2012 – pod záštitou MČ Brno-Slatina
VI/46/6 Stížnosti na ředitelku ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí č. 2, p.o.
a) manželé ...
b) pan ...
VI/46/7 Podpisové archy rodičů dětí navštěvujících MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p.o.
VI/46/8 Zpráva o stavu projektů „OS Slatina I“ a „OS Slatina II“

ikona Usnesení z VI/46. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 10.10.2012 (PDF 72.18 kB)

Usnesení z VI/45. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.09.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/45/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 8. 2012
b) Finanční plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2012
c) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o zvýšení příspěvku na provoz na r. 2012
d) Žádost paní ... o splácení dluhu
e) Žádost pana ... o splácení dluhu
VI/45/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouva na poz. PZ021/04600/2012 – pí ...
b) Nájemní smlouva na poz. PZ022/04601/2012 – p. ...
c) Vyjádření ke svěření pozemku p.č. 2714/1
d) Vyjádření ke svěření pozemků p.č. 68/5 a 68/6
e) Vyjádření k akci „Brno, Slatina, par.č.1217/22, sm. kNN, Hraspo“ a k dotčení pozemku města Brna p.č. 1211/2
f) Nabídka dodávky elektrické energie na rok 2013
g) Smlouva o spolupráci - „Obytný soubor Slatina - Brno“ - Výstavba technické infrastruktury
h) Vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění – pan ...
i) Vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění – pan ...
VI/45/3 Bytový odbor
a) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Dědická ..., Brno
b) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Vlnitá ... a ..., Vlnitá ..., Brno
c) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
d) Žádost o obnovení nájemního vztahu – ... a ..., Vlnitá ..., Brno
e) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm. 2 odst. b) zák. 40/1964 Sb. – ... a ..., Tilhonova ..., Brno
f) Výpověď nájmu bytu dle § 711, písm. 2 odst. b) zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ..., Brno
g) Žádost o přidělení bytu s přihlédnutím k obtížné životní situaci – ..., Rousínovská ..., Brno
h) Rozšíření pořadníku žadatelů o pronájem bytu ve správě MČ Brno-Slatina pro rok 2012
i) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2012 – byt č..., Vlnitá ..., Brno
j) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2012 – byt č..., Tilhonova ..., Brno
k) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2012 – byt č..., Tilhonova ..., Brno
l) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2012 – byt č..., Vlnitá ..., Brno
m) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2012 – byt č..., Rousínovská ..., Brno
n) Žaloba o vyklizení bytu č..., Rousínovská ..., Brno – ..., Rousínovská ..., Brno
o) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno‑Slatina k 31.08.2012, Brno
VI/45/4 Likvidace majetku MČ
VI/45/5 Návrh novace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 18/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
VI/45/6 Roznos Aktualit o Slatině v dalším období
VI/45/7 Osvětlení přechodů pro chodce ve Slatině
VI/45/8 Knížka o Slatině – převod z prodejních zásob do reprezentačního fondu starosty
VI/45/9 Kaplička na Skalkách – rekonstrukce
VI/45/10 Stížnosti na ředitelku ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí č. 2, p.o.
a) Stížnost - manželé ...
b) Stížnost - p. ...
VI/45/11 Poskytnutí sálu na Přemyslově náměstí OS Klubíčko

ikona Usnesení z VI/45. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 24.09.2012 (PDF 80.02 kB)

Usnesení z VI/07M. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.09.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/07M/1 Návrh novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
VI/07M/2 Vyjádření RMČ Brno-Slatina k Usnesení ZMČ č. VI/10/5a2
VI/07M/3 Bytový odbor
a) Žádost o uzavření dohody o společném nájmu bytu č..., Vlnitá ..., Brno dle § 700 zák. č. 40/1964 Sb.
b) Smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví v bytových domech Tilhonova 50 a,b, Vlnitá 8 a,b, Vlnitá 23,25, Vyškovská 6,8 a Vyškovská 2,4 v Brně
VI/07M/4 Havárie vodovodního řádu Olomoucká

ikona Usnesení z VI/07M. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.09.2012 (PDF 61.63 kB)

Usnesení z VI/44. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.09.2012

Usnesení z VI/44. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 05.09.2012
Doplnění usnesení RMČ VI/43
VI/44/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost TS Brno-Slatina o změnu finančního plánu na r. 2012
b) Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za I. pololetí r. 2012
c) Finanční plán ZŠS Jihomoravské nám. 2 na r. 2012
VI/44/2 Majetkový odbor
a) Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 505/17 do majetku statutárního města Brna
b) Dispozice s pozemkem p.č. 210
c) Dispozice s pozemkem p.č. 433
d) Dispozice s pozemkem p.č. 1571
e) Akce „CTPark Brno – objekt C2.2“ a dotčení pozemků města Brna p.č. 2304/2, p.č. 2309/18, p.č. 2309/28 a p.č. 2309/88
f) Vyjádření k akci „Parfums.cz – skladový areál“ a k dotčení pozemků města Brna
g) Nájemní smlouva č. MO/4114/2012 – Auto Palace Praha
h) Výjimka z nejvyššího počtu dětí ve třídě ZŠ Jihomor. nám. 2
i) Smlouva o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č.70-02-12-16/212142 – kód odpadů 20 01 38-Dřevo, 20 02 01-Biologicky rozložitelný odpad se společností Centrální kompostárna Brno a.s., Brněnská 1050, 664 42 Modřice
VI/44/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za období I.-VI.2012
b) Smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví v bytových domech Tilhonova 50 a,b, Vlnitá 8 a,b, Vlnitá 23,25, Vyškovská 6,8 a Vyškovská 2,4 v Brně
c) Pronájem nebytového prostoru č. 1 a 2, Prostějovská 1, Brno
d) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Stavební úpravy nebytového prostoru pro účely Městské policie – Vyškovská 2, Brno“ – seznam firem k obeslání
e) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Dědická ..., Brno
f) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. - ..., Vlnitá ..., Brno
g) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. - ..., Rousínovská ... a ..., Rousínovská ..., Brno
h) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ... a ..., Dědická ..., Brno
i) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Bučovická ..., Brno
j) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
k) Žádost o přidělení bytu s přihlédnutím k obtížné životní situaci – ..., Rousínovská ..., Brno
l) Náhradní ubytování - řešení havarijní události bytu č..., Bedřichovická ..., Brno
m) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – p...
VI/44/4 Volby do zastupitelstev krajů
VI/44/5 Výběr dodavatele na dodávku radaru pro měření rychlosti v městské části Brno-Slatina
VI/44/6 Kordis JmK – Připomínky a podněty k provozu veřejné dopravy v MČ Brno-Slatina, dopravní plán pro rok 2013
VI/44/7 Program VI/11. zasedání ZMČ dne 20.09.2012
VI/44/8 Různé
a) ZŠ Přemyslovo nám. 1 – Zahradní slavnost
VI/44/10 Vyjádření statutárního zástupce MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p.o. – Bc. Marcely Havlíčkové
VI/44/11 Žádost MMB OŠMT o spolupráci při navrhování odměn
VI/44/12 Sběr šatstva
VI/44/13 Odpověď Kontrolnímu výboru

ikona Usnesení z VI/44. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.09.2012 (PDF 81.7 kB)

Usnesení z VI/43. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.08.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/43/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1.-7. 2012
b) Rozpočtové opatření č. 12/2012
c) Rozpočtové opatření č. 13/2012
d) Rozpočtový výhled MČ na roky 2014 – 2019
VI/43/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouva č. MO/NPO/4321/2012 – ...
b) Nájemní smlouva č. MO/NPO/04191/2012 – pan ...
c) Dispozice s částí pozemku p.č. 1276/1
d) Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 1276/4 do majetku statutárního města Brna
e) Vyjádření k nabytí pozemku p.č. 505/17 do majetku statutárního města Brna
f) Poptávka na zhotovení Studie technické proveditelnosti parkovacích ploch na ul. Tilhonova a Vlnitá
VI/43/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.-VI.2012
b) Veřejná zakázka malého rozsahu: Zpracování projektu využití nebytových prostor v domech v lokalitě Tilhonova‑Vlnitá – seznam firem k obeslání
c) Smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví v bytových domech Tilhonova 50 a,b, Vlnitá 8 a,b, Vlnitá 23, 25, Vyškovská 6, 8 a Vyškovská 2, 4 v Brně
d) Dohoda o společném nájmu bytu dle § 700 zák. č. 40/1964 Sb. – ... a ..., Vyškovská ..., Brno
e) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. č. 40/1964 Sb. – ..., Dědická ..., Brno
f) Žaloba na vymožení pohledávky a žaloba na vyklizení bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
g) Dodatek ke Smlouvě na dodávku elektřiny na období od 01.09.2012 do 31.12.2013
h) Jednostranné zvýšení nájemného v domech Tilhonova 50 a,b, Vlnitá 8 a,b, Vlnitá 23,25, Vyškovská 6, 8 a Vyškovská 2, 4 v Brně ve správě MČ Brno-Slatina dle zák. č. 107/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. a také dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb.
i) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno‑Slatina k 31.07.2012
j) Smlouva o pronájmu nebytového prostoru č..., Kroměřížská ..., Brno
k) Smlouva o pronájmu nebytového prostoru č..., Rousínovská ..., Brno
VI/43/4 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. .../2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
VI/43/5 Přehled soudních sporů vedených MČ za I. pololetí 2012
VI/43/6 Různé
a) Slatina Open 2012 – tenisový turnaj
b) Žádost o udělení výjimky z veřejné produkce hudby – Honeywell

ikona Usnesení z VI/43. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 20.08.2012 (PDF 74.33 kB)

Usnesení z VI/42. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.07.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/42/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2012
c) Smlouva o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích
VI/42/2 Majetkový odbor
a) Veřejná zakázka malého rozsahu – oprava komunikací v Černovičkách
b) Nájemní smlouva na poz. PZ016/03953/2012 – p...
c) Nájemní smlouva na poz. PG017/03954/2012 – p...
d) Nájemní smlouva na poz. PZ018/03955/2012 – p...
e) Nájemní smlouva na poz. PZ019/03956/2012 – p...
f) Nájemní smlouva na poz. PZ020/03957/2012 – p...
g) Dispozice s částí pozemku p.č. 894
h) Pronájem části pozemku p.č. 569
i) Dispozice s částí pozemku p.č. 546/1
j) Dispozice s pozemkem p.č. 2952/5 a částí pozemku p.č. 2952/1
k) Vyjádření k akci „Bytové domy 1,2,3,4 Brno-Slatina“ a k dotčení pozemků města Brna
VI/42/3 Bytový odbor
b) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Tilhonova ..., Brno
c) Záměr pronájmu bytu č. 6, Bedřichovická 19, Brno
d) Žaloba na vyklizení bytu - ..., Rousínovská ..., Brno
e) Žaloba na vymožení pohledávky a žaloba na přivolení soudu k vyklizení bytu – ... a ..., Vlnitá ..., Brno
f) Realizace opakované nabídky k převodu bytových jednotek do osobního vlastnictví v domě Rousínovská 2,4,6 v Brně
g) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno‑Slatina k 30.06.2012
VI/42/4 Podání ve věci ředitelky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o.
VI/42/5 Návrh na umístění reklamních a informačních plakátů v objektech svěřených MČ Brno-Slatina
VI/42/6 Statutární zástupce MŠ Brno Jihomoravské nám. 5, p.o. - informace

ikona Usnesení z VI/42. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.07.2012 (PDF 105.46 kB)

Usnesení z VI/41. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.07.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/41/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 10/2012
b) Rozpočtové opatření č. 11/2012
VI/41/2 Majetkový odbor
a) Pronájem části pozemku p.č. 149/2 – ...
b) Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 889/1
c) Akce „CTPark Brno – objekt C2.2“ a dotčení pozemků města Brna p.č. 2304/2, p.č. 2309/18, p.č. 2309/28 a p.č. 2309/88
d) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD/MO/05906/2011 Parkoviště na ul. Kroměřížská a Dědická
e) Odstranění oplocení, opravy chodníků a terénních schodišť v lokalitě ulic Vlnitá -Tilhonova – výběr dodavatele
f) Veřejná zakázka malého rozsahu – Oprava ZTI v budovách MŠ Jihomoravské nám. 4 a Jihomoravské nám. 3
g) Veřejná zakázka malého rozsahu – výměna části osvětlení v 1.NP ZŠ Jihomoravské nám. 2
h) Úprava pozemku p.č. 143
VI/41/3 Bytový odbor
a) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2012 – byt č..., Prostějovská ..., Brno
b) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2012 – byt č..., Vlnitá ..., Brno
c) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
d) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou – ..., Rousínovská ..., Brno
e) Žaloba na vymožení pohledávky a na vyklizení bytu–..., Bučovická ..., Brno
f) Přechod nájmu v souvislosti se žalobou na vymožení pohledávky – ..., Bučovická ..., Brno
g) Žádost o souhlas s pronájmem bytu – ..., byt č..., Tilhonova ..., Brno
h) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Dědická ..., Brno
VI/41/4 Žádost o udělení výjimky z veřejné produkce hudby - Honeywell
VI/41/5 Žádost o udělení výjimky z veřejné produkce hudby – Slatinští stárci
VI/41/6 Usnesení soudu v právní věci ... a ZŠ Jihomoravské nám. 2
VI/41/7 Konkurzní řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
VI/41/8 Podání ve věci ředitelky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o.
VI/41/9 FK Media

ikona Usnesení z VI/41. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.07.2012 (PDF 108.17 kB)

Usnesení z VI/40. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 25.06.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění
b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o schválení přijetí věcného daru
c) Přehled pohledávek MČ v hlavní činnosti k 31.05.2012
VI/40/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouva na poz. PG012/03196/2012 – p...
b) Nájemní smlouva na poz. PKG013/03197/2012 – pí ...
c) Nájemní smlouva na poz. PZ014/03198/2012 – ...
d) Nájemní smlouva na poz. PZ015/03199/2012 – p...
e) Pronájem pozemku p.č. 92
f) Pronájem pozemku p.č. 865
g) Pronájem části pozemku p.č. 890/2 – p...
h) Pronájem části pozemku p.č. 890/2 – pí ...
i) Vyjádření ke svěření pozemků nad ul. Pomezní
j) Pronájem pozemku p.č. 256/1
k) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2275/101
l) Dispozice s částí pozemku p.č. 2012/2
m) Vyjádření k pronájmu pozemků p.č. 2275/72 a p.č. 2275/73
n) Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu
o) Veřejná zakázka malého rozsahu – odstranění oplocení, opravy chodníků a terénních schodišť v lokalitě ulic Vlnitá -Tilhonova
p) Veřejná zakázka malého rozsahu – oprava komunikací v Černovičkách
q) Veřejná zakázka malého rozsahu – Oprava ZTI v budovách MŠ Jihomoravské nám. 4 a Jihomoravské nám. 3
r) Veřejná zakázka malého rozsahu – výměna části osvětlení v 1.NP ZŠ Jihomoravské nám. 2
s) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD/MO/05906/2011 Parkoviště na ul. Kroměřížská a Dědická
VI/40/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.-IV. 2012
b) Výsledky hospodaření VHČ za I.-V. 2012
c) Přechod nájmu bytu dle § 707 zák. 40/1964 Sb. - ..., Prostějovská ..., Brno
d) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Kroměřížská ..., Brno
e) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ... a ..., Vlnitá ..., Brno
f) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Dědická ..., Brno
g) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ..., Brno
h) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Dědická ..., Brno
i) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Tilhonova ..., Brno
j) Doporučení sociálního odboru pro přidělení bytu – ..., Hliník ..., Brno
k) Přidělení bytu dle pořadníku pro rok 2012 – byt č..., Tilhonova ..., Brno
l) Žádost o souhlas dohodou o společném nájmu bytu – ..., Vyškovská ..., Brno
m) Žádost o souhlas dohodou o společném nájmu bytu – ..., Vlnitá ..., Brno
n) Žádost o souhlas dohodou o společném nájmu bytu – ..., Vyškovská ..., Brno
p)Žádost o prominutí poplatku z prodlení – ..., Vlnitá ..., Brno
q) Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2b) Obč.Z – ..., Tilhonova ..., Brno
r) Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2b) Obč.Z – ..., Dědická ..., Brno
s) Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2b) Obč.Z – ..., Rousínovská ..., Brno
t) Žaloba na vyklizení bytu č..., Bučovická ..., Brno – ... – odvolání proti rozsudku MS Brno
u) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno‑Slatina k 31.05.2012
VI/40/4 Termíny zasedání RMČ
VI/40/5 Řešení stížnosti na ředitelku MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p.o.
VI/40/7 Věcný dar pro CVČ Fantázii, Tilhonova 49
VI/40/8 Žádost Moravské národní obce, o.s.

ikona Usnesení z VI/40. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 25.06.2012 (PDF 144.82 kB)

Usnesení z VI/39. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.06.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/39/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 5. 2012
b) Rozpočtové opatření č. 8/2012
c) Rozpočtové opatření č. 9/2012
VI/39/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s pozemkem p.č. 349
b) Smlouva č. SOD/MO/03132/2012 – oprava podlahy ve výdejně jídla v ZŠ Přemyslovo nám. 1
VI/39/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I.-II.2012
b) Výsledky hospodaření VHČ za I.-III.2012
c) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno-Slatina k 30.04.2012
d) Přidělení bytu s pohledávkou – byt č. 5, Dědická 12, Brno
e) Přidělení bytu s pohledávkou – byt č. 2, Rousínovská 25, Brno
f) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2012, byt č. 9, Dědická 11, Brno
VI/39/4 Petice dle zák.č. 85/1990 Sb.
VI/39/5 Konkurzní řízení – Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace
VI/39/6 Program VI/10. zasedání ZMČ dne 21.06.2012
VI/39/7 MŠ Brno, Jihomoravská nám. 3/5

ikona Usnesení z VI/39. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.06.2012 (PDF 100.57 kB)

Usnesení z VI/38. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.05.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/38/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 7/2012
b) Finanční dar ve prospěch ZS a MŠ Jihomoravské nám. 2
d) Žádost DDM Fantázie
e) Žádost TS Brno-Slatina o zvýšení příspěvku na provoz
VI/38/2 Majetkový odbor
a) Žádost o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku – část pozemku p.č. 890/2
b) Vyjádření ke svěření pozemku p.č. 2714/2
c) Vyjádření ke svěření pozemků p.č. 174/4 a p.č. 3/20
d) Žádost o vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemku města Brna
e) Vyjádření k dotčení pozemku města Brna p.č. 442/4
f) Pronájem části pozemku p.č. 2 společnosti SOTURA a.s.
VI/38/3 Bytový odbor
a) Přidělení bytu č. 1, Bučovická 18, Brno podle pořadníku pro rok 2012
b) Žádost o úpravu nájemní smlouvy – ..., Dědická ..., Brno
c) Dohoda o výměně bytu dle § 715 zák. 40/1964 Sb. – ..., Kroměřížská ..., ..., Vyškovská ... a ..., Zahradnická ..., Brno
d) Dohoda o výměně bytu – manželé ... a ..., Rousínovská ..., Brno a manželé ... a ..., Bratislavská ..., Brno
e) Žádost o rozšíření nájemní smlouvy – ..., Vlnitá ..., Brno
f) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č... na ul. Prostějovská ..., ...
g) Žádost o prolongaci žádosti o byt – ..., Dědická ..., Brno
h) Zvýšení denního limitu pro pokladnu bytového odboru ÚMČ Brno-Slatina
i) Pronájem nebytového prostoru – prodejna potravin Vyškovská 2, Brno
j) Výpověď nájmu bytu dle § 711, odst. 2b) zák. 40/1964 Sb. ..., Rousínovská ..., Brno
VI/38/4 Poskytnutí sálu na Přemyslově náměstí – taneční zkouška Slatinských dětí
VI/38/5 Žádost o udělení výjimky z veřejné produkce hudby
VI/38/6 Poskytnutí učebny a sálu na Přemyslově náměstí OS Klubíčko
VI/38/7 Petice dle zák. č. 85/1990 Sb.
VI/38/8 Konkurzní řízení Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5, p.o.
VI/38/9 Stížnost – Bc. Havlíčková
VI/38/10 Konkurzní řízení Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o.
VI/38/11 ALIWI JAS s.r.o. - žádost o uzavření nájemní smlouvy

ikona Usnesení z VI/38. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 28.05.2012 (PDF 123.48 kB)

Usnesení z VI/36. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.04.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/36/1 Majetkový odbor
a) Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 2714/1
b) Pronájem pozemku pod garáží p.č. 834
c) Pronájem části pozemku p.č. 3417
d) Pronájem části pozemku p.č. 890/2 – p...
e) Pronájem části pozemku p.č. 890/2 – p...
f) Vyjádření k dotčení pozemku města Brna p.č. 442/4
g) Ukončení nájemní smlouvy č. PZ/004/2009 – p...
h) Dispozice s pozemkem p.č. 220
VI/36/2 Bytový odbor
a) Žádost o prominutí poplatku z prodlení – ..., Tilhonova ..., Brno
b) Žádost o prominutí poplatku z prodlení – ..., Bučovická ..., Brno
c) Dohoda o výměně bytu – ..., Dědická ... a ..., Prostějovská ..., Brno
d) Návrh sociálního odboru ÚMČ Brno-Slatina na přidělení bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
e) Žádost o úpravu nájemní smlouvy – přechod nájmu bytu na nového nájemce po zrušení společného nájmu bytu – ...,Vlnitá ..., Brno
f) Žádost o prominutí poplatku z prodlení – ..., Vlnitá ..., Brno
g) Přechod nájmu bytu dle § 706 zák. 40/1964 Sb. - ..., Vlnitá ..., Brno
h) Žádost o obnovení nájemního vztahu k bytu č... – ..., Kroměřížská ..., Brno
i) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ..., Vlnitá ..., Brno
j) Prodloužení pronájmu nebytových prostor - ..., Veletržní ..., Brno
k) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o byt - ..., Olomoucká ..., Brno
VI/36/3 Smlouva o zajištění sociálních pohřbů
VI/36/4 Smlouva o nájmu hrobového místa
VI/36/5 Návrh změny Pravidel pro poskytování příspěvků v rámci projektu „Všechny děti jsou naše“
VI/36/6 SDH Brno-Slatina
VI/36/7 Kaplička pod skalkou
VI/36/8 Informace – Pohledávka za D.T.MI, s.r.o.
VI/36/9 Souhlas s přijetím daru

ikona Usnesení z VI/36. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 30.04.2012 (PDF 114.08 kB)

Usnesení z VI/35. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 16.04.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/35/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2012
b) Rozpočtové opatření č. 4/2012
c) Hospodářský výsledek ZŠS Jihomoravské nám. 2 za r. 2011
d) Žádost p.... o splátkový kalendář
e) Odměna řediteli TS Brno-Slatina za rok 2011
f) Žádost TS Brno-Slatina o zvýšení příspěvku na provoz
VI/35/2 Majetkový odbor
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1782/2
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 2714/1
c) Vyjádření ke svěření pozemků p.č. 511/24, p.č. 618/7, p.č. 644/8, p.č. 645/1, p.č. 645/2, p.č. 646/4 a p.č. 646/5
d) Žádost o vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění na ul. Moutnická
e) Žádost o vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění na ul. Dědická
f) Provozní a návštěvní řád dětských hřišť
g) Návštěvní řád „Odpočinkové a sportovní zóny Terénky“
h) Studie zástavby „Obytného souboru BEMETT – Slatina II“
i) Souhlas vlastníka pozemku s realizací akce: „Instalace ochranných sítí podél fotbalového hřiště SK Slatina“
VI/35/3 Bytový odbor
a) Vymáhání pohledávek vzniklých neplacením nájemného vč. služeb v bytech ve správě MČ Brno-Slatina
b) Výběr dodavatele pro opravy elektroinstalace v bytových domech Rousínovská 19,21,23, Rousínovská 13,15,17 a Rousínovská 7,9,11, Brno
c) Výsledky hospodaření VHČ za I.-XII.2011
d) Žádost o prominutí penále – ..., Rousínovská ..., Brno
e) Žádost o prominutí penále – ..., Prostějovská ..., Brno
f) Žádost o obnovení nájemního vztahu k bytu - ..., Bučovická ..., Brno
g) Výpověď nájmu bytu dle § 711 odst. 2d) – ..., Tilhonova ..., Brno
h) Žaloba na vymožení pohledávky - ..., Rousínovská ..., Brno
i) Žaloba na vymožení pohledávky - ..., Bučovická ..., Brno
j) Žaloba na vymožení pohledávky - ..., Rousínovská ..., Brno
k) Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2011
l) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno‑Slatina k 31.03.2012
m) Privatizace bytů v lokalitě Tilhonova -Vlnitá
VI/35/4 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2011
b) Navýšení objemu a rozdělení veřejné podpory malého rozsahu – de minimis - z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2012
c) Rozpočtové opatření č. 5/2012
VI/35/5 ÚMČ
a) Změna organizačního řádu ÚMČ Brno-Slatina
b) Jmenování vedoucí odboru sociální péče
VI/35/6 Zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí – 6. ročník turnaje v pexesu
VI/35/7 Výběr účinkujících Slatinského kulturního léta 2012 a podpis smlouvy s produkční agenturou
VI/35/8 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
VI/35/9 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
VI/35/10 Návrh na poskytnutí finančního daru v mimořádně obtížné životní situaci
VI/35/11 Studie rekreační oblasti Brněnská přehrada
VI/35/12 Nová koncepce školství v MČ Brno-Slatina
VI/35/13 Žádost o vybudování pěti parkovacích domů fa VIENNA-INVEST s.r.o.
VI/35/15 Program VI/09. zasedání ZMČ dne 26.04.2012

ikona Usnesení z VI/35. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 16.04.2012 (PDF 164.37 kB)

Usnesení z VI/34. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 26.03.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/34/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 2/2012
VI/34/2 Majetkový odbor
a) Nájemní smlouva na poz. PZ008/01680/2012 – p...
b) Nájemní smlouva na poz. PKG005/01545/2012 – p...
c) Nájemní smlouva na poz. PZ006/01559/2012 – p...
d) Nájemní smlouva na poz. PG007/01560/2012 – p...
e) Dispozice s pozemkem p.č. 2342/2
f) Pronájem pozemků p.č. 138, 139, 140/1
g) Pronájem části pozemku p.č. 3417
h) Pronájem částí pozemků p.č. 442/4, 442/5 a 442/7
i) Dispozice s pozemkem p.č. 211/1
j) Vyjádření ke svěření pozemků p.č. 511/24, p.č. 618/7, p.č. 644/8, p.č. 645/1, p.č. 645/2, p.č. 646/4 a p.č. 646/5
k) Dispozice s pozemkem p.č. 2493
l) Dispozice s pozemkem p.č. 2275/4
m) Oprava podlahy ve výdejně jídla v ZŠ Přemyslovo nám. 1
n) Výpověď nájemní smlouvy č. MO/NP/4047/2007
VI/34/3 Bytový odbor
a) Vymáhání pohledávek vzniklých neplacením nájemného vč. služeb v bytech ve správě MČ Brno-Slatina
b) Výpověď z nájmu bytu dle § 711, odst. 2b zák. 40/1964 Sb.a žaloba na vymožení pohledávky – ..., Vlnitá ..., Brno
c) Výpověď z nájmu bytu dle § 711, odst. 2b zák. 40/1964 Sb.– ..., Dědická ..., Brno
d) Výpověď z nájmu bytu dle § 711, odst. 2b zák. 40/1964 Sb.– ..., Vlnitá ..., Brno
f) Výpověď z nájmu bytu dle § 711, odst. 2b zák. 40/1964 Sb.– ..., Rousínovská ..., Brno
g) Výpověď z nájmu bytu dle § 711, odst. 2b zák. 40/1964 Sb. – ..., Rousínovská ..., Brno
h) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu ... a ..., Tilhonova ..., Brno
i) Přidělení bytu podle pořadníku pro rok 2012
j) Návrh na přednostní přidělení obecního bytu – ..., Matlachova ..., Brno
k) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ... a ..., Tilhonova ..., Brno
l) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – ..., Rousínovská ..., Brno
m) Žádost o prominutí penále – ..., Bučovická ..., Brno
n) Výběr dodavatele pro opravy vzduchotechniky v bytových domech Rousínovská 25,27,29, Rousínovská 19,21,23 a Rousínovská 13,15,17, Brno
o) Výběr dodavatele pro opravy elektroinstalace v bytových domech Rousínovská 19,21,23, Rousínovská 13,15,17 a Rousínovská 7,9,11, Brno
VI/34/4 Výběr firmy na kontrolu hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011
VI/34/5 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích, ve znění pozdějších vyhlášek a zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 19/2011, o místním poplatku za VHP, koncový interaktivní VLT a herní místo lokálního herního systému
VI/34/6 Zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí JUNIOR-Dům dětí a mládeže
VI/34/7 Zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí – taneční zkouška Slatinských dětí
VI/34/8 Výběr organizátora Slatinského kulturního léta 2012
VI/34/9 Výběrové řízení na dodávku projektové dokumentace kamerového systému v MČ Brno-Slatina
VI/34/10 Stanovisko k vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/lek škol a školských zařízení

ikona Usnesení z VI/34. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 26.03.2012 (PDF 143.03 kB)

Usnesení z VI/33. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.03.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/33/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 2. 2012
b) Rozpočtové opatření č. 2/2012
c) Rozpočtové opatření č. 3/2012
VI/33/2 Majetkový odbor
a) Aktualizace Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 16/2009 – spádové obvody základních škol
b) Dohoda o zaplacení úhrady za užívání id. 5/8 p.č. 511/24
c) Dohoda o zaplacení úhrady za užívání id. 1/9 p.č. 511/26
d) Oprava podlahy ve výdejně jídla v ZŠ Přemyslovo nám. 1
e) Parkování u bytového domu Vlnitá 5,7
f) Nájemné za užívání pozemku – sběrné místo Zemanova
VI/33/3 Bytový odbor
a) Výpověď z nájmu bytu dle § 711, odst. 2b zák. 40/1964 Sb.a žaloba na vymožení pohledávky – ..., Vlnitá ..., Brno
b) Výpověď z nájmu bytu dle § 711, odst. 2b zák. 40/1964 Sb.– ..., Dědická ..., Brno
c) Výpověď z nájmu bytu dle § 711, odst. 2b zák. 40/1964 Sb.– ..., Vlnitá ..., Brno
d) Výpověď z nájmu bytu dle § 711, odst. 2b zák. 40/1964 Sb.– ..., Rousínovská ..., Brno
e) Výpověď z nájmu bytu dle § 711, odst. 2b zák. 40/1964 Sb.– ..., Rousínovská ..., Brno
f) Žaloba na vymožení pohledávky – ..., Vlnitá ..., Brno
g) Úprava znění stanov Společenství pro dům Vlnitá 8a,b v Brně
h) Dohoda o výměně bytu – ..., Rousínovská ..., Brno
VI/33/4 Pololetní zpráva o řízeních o správních deliktech při porušení obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna vydaných za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku za II. pololetí 2011
VI/33/5 Přehled soudních sporů vedených MČ za r. 2011
VI/33/6 Komise pro výběr dodavatele projektové dokumentace kamerového systému v MČ Brno-Slatina
VI/33/7 Textilní banka
VI/33/8 Informace – FK Media

ikona Usnesení z VI/33. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 12.03.2012 (PDF 104.46 kB)

Usnesení z VI/06. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 09.02.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/06M/1 Majetkový odbor
a) Žádost o čerpání finančních prostředků z FBV – technická infrastruktura v rámci projektu „Inženýrské sítě a výstavby 22 řadových RD, lokalita Šlapanská, etapa č. II – p.č. 2197/216
b) Žádost o čerpání finančních prostředků z FBV – výstavba technické infrastruktury v rámci projektu Obytný soubor Slatina - Brno
VI/06M/2 Zavedení systému elektronické podpory zápisu dětí do mateřských škol v městě Brně – RM6/03713
VI/06M/3 Kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací

ikona Usnesení z VI/06. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 09.02.2012 (PDF 71.73 kB)

Usnesení z VI/30. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 23.01.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/30/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2012
b) Žádost o finanční příspěvek
c) Vyjádření ředitelky ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
VI/30/2 Majetkový odbor
a) Dodatky k nájemním smlouvám na pozemky
b) Vyjádření k záměru umístění stánku rychlého občerstvení
c) Dispozice s částí pozemku p.č. 1639/1 a p.č. 1640/5
d) Dispozice s částí pozemku p.č. 1211/2
e) Žádost o finanční prostředky na nábytkové vybavení základních a mateřských škol
f) Parkování u bytového domu Vlnitá 5,7
VI/30/3 Bytový odbor
a) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu – ... a ..., Rousínovská ..., Brno
c) Přechod nájmu bytu dle § 706 a § 708 obč. zák. – ..., Tilhonova ..., Brno
d) Přechod nájmu bytu č..., Dědická ..., Brno – ...
e) Návrh změny Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady
f) Směrnice o vymáhání pohledávek
g) Vyhodnocení nabídek zájemců a návrh pořadí pro přidělení bytu č... s pohledávkou Kroměřížská ..., Brno
h) Prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného – ..., Prostějovská ..., Brno
i) Pohledávky MČ za nájemci bytů ve správě MČ Brno-Slatina
VI/30/7 Návrh na změnu Statutu komisí RMČ
VI/30/8 Územní studie Šikova - Slatina
VI/30/9 Program VI/08. zasedání ZMČ dne 16.02.2012

ikona Usnesení z VI/30. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 23.01.2012 (PDF 137.04 kB)

Usnesení z VI/29. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 09.01.2012

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/29/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozepsaný rozpočet MČ na r. 2012
VI/29/2 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-XI. 2011
b) Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební úpravy bytu č. 1, Kroměřížská 3, Brno
VI/29/3 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o veřejnou podporu malého rozsahu - de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2012
b) Schválení objemu veřejné podpory malého rozsahu – de minimis - z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2012
VI/29/4 Kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací
VI/29/5 Smlouva o roznášce informačních/propagačních materiálů č. 982607‑2457/2011
VI/29/6 Žádost klubu důchodců o bezúplatné zapůjčení sálu a učebny na Přemyslově náměstí 18 pro rok 2012
VI/29/7 Školská rada
VI/29/9 Různé
a) Stížnost manželů ...

ikona Usnesení z VI/29. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 09.01.2012 (PDF 91.91 kB)