Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 24. 06. 2022
Název
Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška č.15/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 30.7.2022
Oznámení o vyhlášení práv. předpisu: Obecně závazná vyhláška: 16/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 30.7.2022
Stanovení počtu členů zastupitelstva městské části Brno-Slatina pro volební období 2022-2026
Značka: č.j.MCBSLA/04722/22/VO/MH
Vyvěšeno: 27.6.2022 - 24.9.2022
Návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Tuřanka
Značka: Č. J.: MMB/0348615/2022/ZAV
Vyvěšeno: 27.6.2022 - 28.7.2022
Dražební vyhláška DD/001/2022
Vyvěšeno: 24.6.2022 - 22.9.2022
Přechodné stanovení OOP - ul. Ondřeje Veselého
Vyvěšeno: 24.6.2022 - 11.7.2022
Závěrečný účet MČ za rok 2021
Značka: MCBSLA/04668/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.6.2022 - 13.6.2023
OZNÁMENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ - BEMETT „Bytové domy Slatina III Inženýrské sítě “, umístění objekt SO 26 Rozvody NN. SO27b VO ulice Bučkova, SO 29 Rozvody SEK, na pozemcích parc.  čís. 2060/1, 2060/2, 2060/7, 2060/8, 2194/731, 2194/668, 2194/871,
Značka: MCBSLA/04449/22/OVÚR/VD
Vyvěšeno: 23.6.2022 - 11.7.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.07. a 14.07.2022 na ulici Řípská, Drážní a Šmahova
Vyvěšeno: 22.6.2022 - 14.7.2022
Stanovení místní úpravy provozu na ul. Za kostelem + 2, Brno, MK III, UK
Značka: MB/0281065/2022 OD/5400/RY
Vyvěšeno: 22.6.2022 - 11.7.2022
O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2022
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 4.7.2022
R8/224. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: č.j. MMB/0338749/2022/Vich
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 6.7.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka č. 07/2022
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 1.8.2022
O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2022
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 15.7.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Tuřany
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 15.7.2022
Oznámení o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMĆ Brno-sever
Vyvěšeno: 17.6.2022 - 12.7.2022
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: Tuřanka
Značka: MMB/0284277/2022/HA
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 1.7.2022
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I. třídy I/42 Brno – Velký městský okruh I/50 Brno – Slavkov u Brna – Uherské Hradiště – st. hranice (úsek „východní přivaděč“)
Značka: Č.j.: JMK 88140/2022
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 4.7.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ul. Mikulčická,
Značka: Č. J.: MMB/0324018/2022/RY
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 18.7.2022
Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na ul Šmahova, Křehlíkova
Značka: Č. J.: MMB/0282196/2022/HA
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 30.6.2022
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy, ul. Vlnitá,
Značka: Č. J.: MMB/0324543/2022/ZAV
Vyvěšeno: 13.6.2022 - 15.7.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka č. 06/2022
Vyvěšeno: 9.6.2022 - 1.7.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Vyvěšeno: 8.6.2022 - 8.7.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu: vyhláška č.12/2022, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání si
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.6.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka:referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu)
Značka: MCBSLA/03887/22/TAJ/St
Vyvěšeno: 27.5.2022 - 27.7.2022
S D Ě L E N Í K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÝCH VE DNECH 23. a 24. září 2022: počet podpisů na peticích
Značka: MCBSLA/03856/22/TAJ/St
Vyvěšeno: 26.5.2022 - 20.7.2022
Rozpočtové opatření č. R4/2022
Značka: MCBSLA/03794/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. R5/2022
Značka: MCBSLA/03796/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. Z02/2022
Značka: MCBSLA/03134/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 3.1.2023
Rozpočtové opatření č. R3/2022
Značka: MCBSLA/03133/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 3.1.2023
Rozpočtové opatření č. R02/2022
Značka: MCBSLA/02635/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 8.4.2022 - 2.1.2023
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2021
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 6.4.2032
Rozpočtové opatření č. R1/2022
Značka: MCBSLA/01963/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.3.2022 - 2.1.2023
Rozhodnutí o převzetí věci - prominutí poplatku z pobytu z moci úřední
Značka: MMB/0138577/2022 ORF/práv.
Vyvěšeno: 3.3.2022 - 1.7.2022
Rozhodnutí o prominutí poplatku z pobytu z moci úřední
Značka: MMB/0138579/2022 ORF/práv.
Vyvěšeno: 3.3.2022 - 1.7.2022
Rozpočtové opatření č. Z01/2022
Značka: MCBSLA/01543/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 1.3.2022 - 2.1.2023
Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2021
Vyvěšeno: 1.3.2022 - 1.3.2023
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Brna MČ Brno-Slatina č. 8738/211KO
Značka: MCBSLA/08738/21
Vyvěšeno: 1.2.2022 - 31.12.2022
Schválený rozpočet MČ na rok 2022
Značka: MCBSLA/09283/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.12.2021 - 2.1.2023
Schválené SVR zřízených p.o. na roky 2023-24
Značka: MCBSLA/09230/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.12.2021 - 2.1.2023
Schválené rozpočty zřízených p.o. na rok 2022
Značka: MCBSLA/09228/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.12.2021 - 2.1.2023
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06345/21/KO/AH
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 3.11.2031
Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2023 - 2027
Značka: MCBSLA/06692/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 30.9.2022
Závěrečný účet MČ za rok 2020
Značka: MCBSLA/05111/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 15.7.2022
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí
Značka: MCBSLA/02602/21/MO/Kv
Vyvěšeno: 7.4.2021 - 23.4.2031
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Brna MČ Bmo-Slatina č. 8366/20/KO
Značka: MCBSLA/08366/20/KO/AH
Vyvěšeno: 5.3.2021 - 5.3.2024
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06750/20/KO/AH
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 31.12.2030
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků