Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 23. 05. 2020
Název
Ostatní
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 01.06.2020 na ul. Podstránská
Značka:
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 2.6.2020
Zveřejnění informací o kontrolách podle §26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2019
Značka: MCBSLA/00658/20/KO/AH, MCBSLA/00665/20/SO/Ste, MCBSLA/00819/20/MO/Kv
Vyvěšeno: 3.2.2020 - 3.2.2021
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrových řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 25.5.2020 - 10.7.2020
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa – agenda veřejné služby a správa majetku
Značka:
Vyvěšeno: 20.5.2020 - 5.6.2020
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 17/2020
Značka:
Vyvěšeno: 20.5.2020 - 8.6.2020
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení ÚMČ Brno- Žebětín
Značka:
Vyvěšeno: 18.5.2020 - 25.6.2020
Oznámení vyhlášení konkurzních řízení na ředitele MŠ a ZŠ
Značka:
Vyvěšeno: 14.5.2020 - 29.5.2020
Oznámení vyhlášení konkurzních řízení na ředitele MŠ a ZŠ
Značka:
Vyvěšeno: 16.4.2020 - 28.5.2020
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací, ul. Řípská.
Značka: č.j. MCBSLA/03222/20/OVÚR/DS
Vyvěšeno: 18.5.2020 - 3.6.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ: ul. Bučkova, objekt SO 05.4/23.3a - soukromé parkoviště na pozemcích p.č. 2194/731 a 2194/756
Značka: MCBSLA/03087/20/OVÚR/FIL
Vyvěšeno: 13.5.2020 - 29.5.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ: ul. Řípská, změna územního rozhodnutí č. 232 na stavbu: „OBYTNÝ SOUBOR ŠMAHOVA – část A,
Značka: MCBSLA/03065/20/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 13.5.2020 - 29.5.2020
Veřejná vyhláška: oznámení pokračování řízení o dodatečném povolení stavby: Novostavba RD na pozemcích par. čís. 1217/79 a 1217/80
Značka: MCBSLA/03120/20/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 13.5.2020 - 29.5.2020
ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události
Značka: MCBSLA/03024/20/VO/PK
Vyvěšeno: 11.5.2020 - 27.5.2020
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. R07/2020
Značka: MCBSLA/03060/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R06/2020
Značka: MCBSLA/02724/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.4.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R05/2020
Značka: MCBSLA/02525/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 15.4.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R04/2020
Značka: MCBSLA/02148/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R03/2020
Značka: MCBSLA/01982/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. Z01/2020
Značka: MCBSLA/01465/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.2.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R02/2020
Značka: MCBSLA/1121/20
Vyvěšeno: 11.2.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R01/2020
Značka: MCBSLA/00604/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.1.2020 - 31.12.2020
Rozpočet MČ na rok 2020
Značka: MCBSLA/09404/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.12.2019 - 31.12.2020
Rozpočty p.o. na rok 2020
Značka: MCBSLA/09380/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 31.12.2020
Schválené SRV zřízených p.o. na roky 2021 - 2022
Značka: MCBSLA/09383/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 31.12.2020
Střednědobý rozpočtový výhled MČ na roky 2021 - 2025
Značka: MCBSLA/07151/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 30.9.2019 - 1.10.2020
Závěrečný účet 2018
Značka: MCBSLA/04566/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 1.7.2019 - 30.6.2020
Obecně závazné vyhlášky
Nové právní předpisy statutárního města Brna
Značka:
Vyvěšeno: 15.5.2020 - 1.6.2020
Rozhodnutí o prominutí poplatku z moci úřední
Značka: MMB/0180739/2020 ORF/práv.
Vyvěšeno: 6.5.2020 - 31.12.2020
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2017
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 31.12.2020
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
2-B3/15-CM- veřej. projednání - vyhláška
Značka: MMB/0201284/2020 jaš
Vyvěšeno: 25.5.2020 - 15.7.2020
3+4-Návrh ÚPmB - veřejná vyhláška
Značka: MMB/0202272/2020 Poledník
Vyvěšeno: 25.5.2020 - 2.7.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Zrušení -B3/15-CM- veřej. projednání
Značka: č.j.: MMB/0199641/2020
Vyvěšeno: 21.5.2020 - 6.6.2020
Aukční vyhláška: pozemek parc. č. 2605/9
Značka:
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 27.5.2020
B3/15-CM- veřej. projednání - vyhláška
Značka: MMB/0124602/2020 Jaš
Vyvěšeno: 7.5.2020 - 17.6.2020
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území
Značka: JMK 63325/2020
Vyvěšeno: 7.5.2020 - 25.6.2020
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.eřejná vyhláška: DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.
Značka: Čj.: 1784795/20/3000-11460-705400
Vyvěšeno: 24.4.2020 - 28.5.2020
Veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
Značka: MMB/0145586/2020
Vyvěšeno: 6.4.2020 - 25.6.2020
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R8/086. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0203536/2020 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 21.5.2020 - 8.6.2020
R8/085. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0193425/2020 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 14.5.2020 - 1.6.2020
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Ondráčkova, Velatická a Zlámanky
Značka: MCBSLA/03212/20/VO/MH
Vyvěšeno: 18.5.2020 - 3.6.2020
Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu Řípská 7
Značka: Č. J.: MMB/0175437/2020
Vyvěšeno: 15.5.2020 - 31.5.2020
Usnesení vlády č. 510/2020
Značka:
Vyvěšeno: 6.5.2020 - 6.6.2020
Opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
Značka:
Vyvěšeno: 5.5.2020 - 14.6.2020
Usnesení vlády č. 193-198/2020
Značka: částka 70/2020 Sbírky zákonů ČR
Vyvěšeno: 29.4.2020 - 30.5.2020

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků