Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 17. 09. 2020
Název
Volby
Popis volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů 2020
Značka: MCBSLA/05144/20/VO/MH
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 3.10.2020
Ostatní
Zveřejnění informací o kontrolách podle §26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2019
Značka: MCBSLA/00658/20/KO/AH, MCBSLA/00665/20/SO/Ste, MCBSLA/00819/20/MO/Kv
Vyvěšeno: 3.2.2020 - 3.2.2021
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
výběrové řízení na místo referenta přestupkové agendy
Značka:
Vyvěšeno: 11.9.2020 - 19.10.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 10.9.2020 - 30.9.2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Značka:
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 10.10.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Žabovřesky
Značka:
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 23.9.2020
Vyhlášení VŘ č. 20/2020
Značka:
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 25.9.2020
Výběrové řízení na pozici právník
Značka:
Vyvěšeno: 7.9.2020 - 22.9.2020
Výběrové řízení na pozici investiční referent
Značka:
Vyvěšeno: 7.9.2020 - 21.9.2020
Konkurzní řízení na ředitelku/le Kulturního centra Líšeň, p.o.
Značka:
Vyvěšeno: 25.6.2020 - 21.9.2020
Dražební vyhlášky
Podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 2603/2, k. ú. Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 7.9.2020 - 22.9.2020
Veřejné vyhlášky
výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: ul. Křehlíkova, Moutnická, Za Kostelem
Značka: MCBSLA/05867/20/OVÚR/NEH
Vyvěšeno: 14.9.2020 - 30.9.2020
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Hviezdoslavova 115
Značka: MMB/0321203/2020/KLI
Vyvěšeno: 14.9.2020 - 30.9.2020
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. R12/2020
Značka: MCBSLA/05858/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 8.9.2020 - 31.12.2020
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Brno - Slatina na období 2022-2026
Značka: MCBSLA/05741/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 3.9.2020 - 22.9.2020
Rozpočtové opatření č. R11/2020
Značka: MCBSLA/05438/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 21.8.2020 - 1.1.2021
Rrozpočtové opatření č. R10/2020
Značka: MCBSLA/05398/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 19.8.2020 - 1.1.2021
Rozpočtové opatření R09/2020
Značka: MCBSLA/04488/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 14.7.2020 - 1.1.2021
Závěrečný účet městské části za rok 2019
Značka: MCBSLA/04178/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 29.6.2020 - 30.6.2021
Rozpočtové opatření č. Z03/2020
Značka: MCBSLA/04101/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.6.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. Z04/2020
Značka: MCBSLA/04102/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.6.2020 - 1.1.2021
Rozpočtové opatření č. R08/2020
Značka: MCBSLA/04007/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 23.6.2020 - 1.1.2021
Rozpočtové opatření č. Z02/2020
Značka: MCBSLA/03405/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.5.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R07/2020
Značka: MCBSLA/03060/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R06/2020
Značka: MCBSLA/02724/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.4.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R05/2020
Značka: MCBSLA/02525/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 15.4.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R04/2020
Značka: MCBSLA/02148/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R03/2020
Značka: MCBSLA/01982/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. Z01/2020
Značka: MCBSLA/01465/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.2.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R02/2020
Značka: MCBSLA/1121/20
Vyvěšeno: 11.2.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R01/2020
Značka: MCBSLA/00604/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.1.2020 - 31.12.2020
Rozpočet MČ na rok 2020
Značka: MCBSLA/09404/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.12.2019 - 31.12.2020
Rozpočty p.o. na rok 2020
Značka: MCBSLA/09380/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 31.12.2020
Schválené SRV zřízených p.o. na roky 2021 - 2022
Značka: MCBSLA/09383/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 31.12.2020
Střednědobý rozpočtový výhled MČ na roky 2021 - 2025
Značka: MCBSLA/07151/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 30.9.2019 - 1.10.2020
Obecně závazné vyhlášky
Rozhodnutí o prominutí poplatku z moci úřední
Značka: MMB/0180739/2020 ORF/práv.
Vyvěšeno: 6.5.2020 - 31.12.2020
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2017
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 31.12.2020
Normativní akty MČ
Svolání VIII/10. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 14.9.2020 - 21.9.2020
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
B4/19-CM-hřbitov, Soběšice - veřejná vyhláška
Značka: MMB/0392700/2020 nec
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 29.10.2020
Veřejná vyhláška - Usnesení- Znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála - Líšeň, Holzova
Značka: MCLISEN 08368/2020/2700/VIT
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 5.10.2020
Veřejná vyhláška: Bučkova,p.p.č. 2194/731,756 k.ú. Slatina-soukr.parkoviště-odv.proti přer.říz o odstr.stavby
Značka: MMB/0340664/2020 OUSR/5500/OSS
Vyvěšeno: 11.9.2020 - 28.9.2020
veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/19-CM, MČ Brno-Kníničky, k.ú. Kníničky – lokalita Ondrova - Rekreační
Značka: č.j.: MMB/0354901/2020
Vyvěšeno: 3.9.2020 - 16.10.2020
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R8/104. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0387199/2020 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 17.9.2020 - 5.10.2020
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina propachtovat hmotnou nemovitou věc – část pozemku p.č. 2714/2 – zahrada v k. ú. Slatina.
Značka: MCBSLA/05908/20/MO/Ami
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 28.9.2020
Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc – pozemky p.č. 822, 834, 837, 841, 850, 862 a 886
Značka: MCBSLA/05909/20/MO/Ami
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 28.9.2020
Opatření obecné povahy
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 6/2020, ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BRNA VYBRANÉ KE ZKRÁCENÉMU POSTUPU POŘÍZENÍ
Značka: MMB/0370569/2020
Vyvěšeno: 7.9.2020 - 23.9.2020

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků