Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 11. 06. 2021
Název
Usnesení o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby ul. Bučkova, SO 23.3a Soukromé parkoviště, SO 23.3b Soukromé parkoviště, SO 24b Přípojka kanalizační dešťová, SO 26 Distribuční rozvody NN, SO 27b Veřejné osvětlení Bučkova, SO 29 Rozvody SEK, na po
Značka: MCBSLA/04267/21/OVÚR/POK
Vyvěšeno: 11.6.2021 - 27.6.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno- sever
Vyvěšeno: 11.6.2021 - 16.7.2021
Opatření obecné povahy, stanovení, MK III, NN 1095, - ul. Černozemní - Přemyslovo nám., VPÚK
Značka: Č. J.: MMB/0297758/2021/RY
Vyvěšeno: 11.6.2021 - 28.6.2021
R8/154. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0300257/2021 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 10.6.2021 - 28.6.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Jehnice
Vyvěšeno: 9.6.2021 - 20.6.2021
Oznámení o VŘ Organizační referent/ka (II.) ÚMČ Brno-Medlánky
Vyvěšeno: 9.6.2021 - 23.6.2021
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Vyvěšeno: 9.6.2021 - 25.6.2021
Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2020
Značka: MCBSLA/04205/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 8.6.2021 - 5.7.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Vyvěšeno: 7.6.2021 - 25.6.2021
stanovení DZ VPS Mikulčická 5 - veřejná vyhláška
Značka: MMB/0290015/2021 OD/5400/PEL
Vyvěšeno: 4.6.2021 - 20.6.2021
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Vyvěšeno: 4.6.2021 - 24.6.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Bystrc
Vyvěšeno: 4.6.2021 - 18.6.2021
Návrh OOP - ul. Hviezdoslavova
Značka: MMB/0283422/2021 OD/5400/HOD
Vyvěšeno: 4.6.2021 - 5.7.2021
Záměr obce p r o n a j m o u t hmotnou nemovitou věc – část pozemku p.č. 2954/1
Značka: MCBSLA/04110/21/MO/Ami
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 21.6.2021
R8/153. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
Značka: č.j. MMB/0284008/2021/Vich
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 21.6.2021
Konkurzní řízení na ředitelku/ředitele MŠ Síčka 1a
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 18.6.2021
Výběrové řízení organizační referent – Brno-Medlánky
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 22.6.2021
Rozpočtové opatření č. R05/2021
Značka: MCBSLA/04063/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 31.12.2021
ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události
Značka: MCBSLA/04003/21/VO/PK
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 16.6.2021
Výběrové řízení - na obsazení funkčního místa „sociální pracovník/pracovnice OSPOD“- ÚMČ Starý Lískovec
Vyvěšeno: 26.5.2021 - 15.6.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Vyvěšeno: 26.5.2021 - 25.6.2021
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na ÚMČ Brno-Líšeń
Vyvěšeno: 26.5.2021 - 15.7.2021
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na ÚMČ Brno-Tuřany
Vyvěšeno: 24.5.2021 - 18.6.2021
Zveřejnění výzvy BKOM/011682/2021
Vyvěšeno: 21.5.2021 - 22.7.2021
Nařízení č. 8/2021, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení
Vyvěšeno: 17.5.2021 - 17.6.2021
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnici II/430, ulice Hviezdoslavova a místní komunikaci II. třídy, ulice Bedřichovická, Brno
Značka: MMB/0135006/2021/HL
Vyvěšeno: 14.5.2021 - 14.6.2021
Opak. veřejné projednání Návrh ÚPmB - vyhláška
Značka: MMB/0233240/2021 Poledník
Vyvěšeno: 14.5.2021 - 30.6.2021
Rozpočtové opatření č. Z02/2021
Značka: MCBSLA/03344/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 5.5.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R04/2021
Značka: MCBSLA/03138/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.4.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R03/2021
Značka: MCBSLA/02915/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.4.2021 - 3.1.2022
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí
Značka: MCBSLA/02602/21/MO/Kv
Vyvěšeno: 7.4.2021 - 23.4.2031
Rozpočtové opatření č. R02/2021
Značka: MCBSLA/02241/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 31.12.2021
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Brna MČ Bmo-Slatina č. 8366/20/KO
Značka: MCBSLA/08366/20/KO/AH
Vyvěšeno: 5.3.2021 - 5.3.2024
Rozpočtové opatření č. Z01/2021
Značka: MCBSLA/01539/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.2.2021 - 3.1.2022
Rozpočtové opatření č. R01/2021
Značka: MCBSLA/01398/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 17.2.2021 - 31.12.2021
Rozpočet MČ na rok 2021
Značka: MCBSLA/08974/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.12.2020 - 31.12.2021
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06750/20/KO/AH
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 31.12.2030
Střednědobý rozpočtový výhled MČ Brno - Slatina na období 2022-2026
Značka: MCBSLA/06297/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 1.10.2021
Závěrečný účet městské části za rok 2019
Značka: MCBSLA/04178/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 29.6.2020 - 30.6.2021
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků