Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 02. 08. 2020
Název
Volby
Popis volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů 2020
Značka: MCBSLA/05144/20/VO/MH
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 3.10.2020
Ostatní
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 02.09.2020 na ul. Stránská a Podstránskálatinka
Značka:
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 2.9.2020
Zveřejnění informací o kontrolách podle §26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2019
Značka: MCBSLA/00658/20/KO/AH, MCBSLA/00665/20/SO/Ste, MCBSLA/00819/20/MO/Kv
Vyvěšeno: 3.2.2020 - 3.2.2021
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
Výběrové řízení na funkční místo „investiční referent“
Značka:
Vyvěšeno: 17.7.2020 - 31.8.2020
Konkurzní řízení na ředitelku/le Kulturního centra Líšeň, p.o.
Značka:
Vyvěšeno: 25.6.2020 - 21.9.2020
Dražební vyhlášky
VŘ - 19/2020 - ÚMČ Brno-sever - referent/referentka odboru stavebního
Značka:
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 21.8.2020
Veřejné vyhlášky
VV: rozhodnutí - umístění stavby: ul. Tuřanka - Žádost o vydání uzemního rozhodnutí pro stavbu REKO Brno
Značka: MCBSLA/04822/20/OVÚR/NEH
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 21.8.2020
Veřejná vyhláška: rozhodnutí - umístění stavby: ul. Tuřanka, SO 340 Vodovodní přípojky a SO 910 Přeložka sdělovacích kabelů
Značka: MCBSLA/05030/20/OVÚR/NEH
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 21.8.2020
VV: rozhodnutí - dodatečné povolení: dodatečné povolení nepovolené stavby RD
Značka: MCBSLA/04912/20/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 31.7.2020 - 17.8.2020
Veřejná vyhláška - usnesení ul. Křehlíkova, Moutnická, Za Kostelem, stavba veřejné komunikační sítě
Značka: MCBSLA/04804/20/OVÚR/NEH
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 12.8.2020
Rozpočet
Rozpočtové opatření R09/2020
Značka: MCBSLA/04488/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 14.7.2020 - 1.1.2021
Závěrečný účet městské části za rok 2019
Značka: MCBSLA/04178/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 29.6.2020 - 30.6.2021
Rozpočtové opatření č. Z03/2020
Značka: MCBSLA/04101/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.6.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. Z04/2020
Značka: MCBSLA/04102/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.6.2020 - 1.1.2021
Rozpočtové opatření č. R08/2020
Značka: MCBSLA/04007/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 23.6.2020 - 1.1.2021
Rozpočtové opatření č. Z02/2020
Značka: MCBSLA/03405/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.5.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R07/2020
Značka: MCBSLA/03060/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R06/2020
Značka: MCBSLA/02724/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.4.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R05/2020
Značka: MCBSLA/02525/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 15.4.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R04/2020
Značka: MCBSLA/02148/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R03/2020
Značka: MCBSLA/01982/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. Z01/2020
Značka: MCBSLA/01465/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.2.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R02/2020
Značka: MCBSLA/1121/20
Vyvěšeno: 11.2.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R01/2020
Značka: MCBSLA/00604/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.1.2020 - 31.12.2020
Rozpočet MČ na rok 2020
Značka: MCBSLA/09404/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.12.2019 - 31.12.2020
Rozpočty p.o. na rok 2020
Značka: MCBSLA/09380/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 31.12.2020
Schválené SRV zřízených p.o. na roky 2021 - 2022
Značka: MCBSLA/09383/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 31.12.2020
Střednědobý rozpočtový výhled MČ na roky 2021 - 2025
Značka: MCBSLA/07151/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 30.9.2019 - 1.10.2020
Obecně závazné vyhlášky
Rozhodnutí o prominutí poplatku z moci úřední
Značka: MMB/0180739/2020 ORF/práv.
Vyvěšeno: 6.5.2020 - 31.12.2020
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2017
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 31.12.2020
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Společné povolení - SSZ 4.15 Řípská-Šmahova
Značka: MMB/0313638/2020 11/15-R/Rat
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 19.8.2020
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Bělohorská (Jedovnická - Olomoucká)
Značka: MMB/0310901/2020 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 28.7.2020 - 14.8.2020
Změn RP MPR přednostní - projednání veř. vyhláška
Značka: MMB/0275525/2020
Vyvěšeno: 16.7.2020 - 25.8.2020
Záměry města - dispozice s majetkem obce
Společné povolení - SSZ 4.15 Řípská-Šmahova
Značka: MMB/0313638/2020 11/15-R/Rat
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 21.8.2020
R8/096. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0310344/2020 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 31.7.2020 - 17.8.2020
NŘ - prodej části pozemku p.č. 3077/3 v k.ú. Bystrc
Značka: MMB/0261710/2020 MO - Ing. Krontorádová
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 11.9.2020
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc - pozemek p.č. 882 v k. ú. Slatina – pozemek pod garáží v soukromém vlastnictví
Značka: MCBSLA/05060/20/MO/Ami
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 19.8.2020
Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc - pozemek p.č. 881 v k. ú. Slatina – pozemek pod garáží v soukromém vlastnictví
Značka: MCBSLA/05066/20/MO/Ami
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 19.8.2020

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků