Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 22. 05. 2024
Název
Volby
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v městské části Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 11.7.2024
Ostatní
Svolání IX/09. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
Značka: MCBSLA/04819/24/KO/AH
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 21.6.2024
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku ŽP za kal. rok 2023
Značka: MCBSLA/00148/24/MO/Sil
Vyvěšeno: 19.1.2024 - 6.2.2034
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/08184/23/KO/AH
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 15.1.2026
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2022
Značka: MCBSLA/00988/23/MO/Sil
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2033
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/07636/22/KO/AH
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 3.11.2032
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2021
Značka:
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 6.4.2032
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06345/21/KO/AH
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 3.11.2031
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí
Značka: MCBSLA/02602/21/MO/Kv
Vyvěšeno: 7.4.2021 - 23.4.2031
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06750/20/KO/AH
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 31.12.2030
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Vinohrady
Značka:
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 28.6.2024
Oznámení o vyhlášení konkurzních řízení na ředitele ZŠ a MŠ
Značka:
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 16.7.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno –Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 19.6.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMČ Brno-Sever
Značka:
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 1.7.2024
R9/086 a R9/081 bod č. 46 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0278200/2024 MO/OEM/Vod
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 25.6.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno –Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 9.7.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Vinohrady
Značka:
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 17.6.2024
O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 5/2024 Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
Značka:
Vyvěšeno: 4.6.2024 - 25.6.2024
Tajemník Magistrátu města Brna vyhlašuje výběrové řízení č. 082/2024
Značka:
Vyvěšeno: 30.5.2024 - 17.6.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Kohoutovice
Značka: Č.j.: MCBKOH/06925/2024
Vyvěšeno: 28.5.2024 - 17.6.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMČ Brno-Medlánky
Značka:
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 20.6.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení tří výběrových řízení na ÚMČ Brno-Jih
Značka:
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 13.6.2024
Dražební vyhlášky
Z á m ě r obce pronajmout pozemek V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uveřejňujeme záměr města Brna – městské části Brno-Slatina pronajmout pozemek p.č. 650/24 v k.ú. Slatina – zahrada,
Značka: MCBSLA/04355/24/MO/Hof
Vyvěšeno: 29.5.2024 - 14.6.2024
Rozpočet
Závěrečný účet MČ za rok 2023
Značka: MCBSLA/04529/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 4.6.2024 - 30.6.2025
Rozpočtové opatření č. R06/2024
Značka: MCBSLA/03690/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 2.5.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. R04/2024
Značka: MCBSLA/03448/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.4.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. R05/2024
Značka: MCBSLA/03449/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.4.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. Z04/2024
Značka: MCBSLA/03127/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.4.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. R03/2024
Značka: MCBSLA/02613/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 25.3.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. R02/2024
Značka: MCBSLA/02313/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 14.3.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. Z01/2024
Značka: MCBSLA/02031/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.3.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. Z02/2024
Značka: MCBSLA/02032/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.3.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. Z03/2024
Značka: MCBSLA/02033/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.3.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. R01/2024
Značka: MCBSLA/01718/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.2.2024 - 31.12.2024
Schválený rozpočet MČ na rok 2024
Značka: MCBSLA/09487/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.12.2023 - 1.1.2025
Schválené rozpočty zřízených příspěvkových organizací na rok 2024
Značka: MCBSLA/09489/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.12.2023 - 1.1.2025
Schválené SVR zřízených příspěvkových organizací na roky 2025, 2026
Značka: MCBSLA/09490/23/FO/
Vyvěšeno: 20.12.2023 - 1.1.2025
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2029
Značka: MCBSLA/07428/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 9.10.2023 - 1.10.2024
Závěrečný účet MČ za rok 2022
Značka: MCBSLA/05110/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 3.7.2023 - 1.7.2024
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení Č: 14/2024 o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské stavební předpisy)
Značka:
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 21.6.2024
Nařízení č. 13/2024 kterým se mění nařízení statutárního města Brna č. 9/2019,
Značka:
Vyvěšeno: 4.6.2024 - 20.6.2024
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Bučkova,p.p.č. 2060/1,....k.ú. Slatina-"BD Slatina III IS, SO 26, 27b, SO 29 - odvolání proti ÚR
Značka: MMB/0253325/2024 OUSR/5500/OÚŘ
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 1.7.2024
Za Kostelem, BD Slatina III, stavba SO 25,26, p.p.č. 2060/1,...bytové domy G,H-odvolání proti ÚR
Značka: MMB/0291518/2024 OUSR/5500/OÚŘ
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 1.7.2024
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
Značka: Č. j.: JMK 85260/2024
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 1.7.2024
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - most Otakara Ševčíka přes ul. Ostravskou (et.II) - 1.
Značka: MMB/0271888/2024 OD/5400/GJE
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 28.6.2024
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - most Otakara Ševčíka přes ul. Ostravskou (et.II) - 2.
Značka: MMB/0271888/2024/01 OD/5400/GJE
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 28.6.2024
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
Značka: JMK 83525/2024
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 27.6.2024
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Černovičky-II.etapa (I/50 Brno Ostravská, opr. mostu 50.002)
Značka: MMB/0271932/2024 OD/5400/NEM
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 28.6.2024
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Zlínská (souvislá údržba povrchu část 2)
Značka: Č.j.: MMB/0269217/2024/NEM
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 1.7.2024
OD MMB rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace „II/430 Brno-Slatina, okružní křižovatka
Značka: Č. J.: MMB/0262426/2024
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 1.7.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace na ul. ZA Kostelem
Značka: BKOM/10931/2024
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 9.8.2024
Veřejná vyhláška - oznámení vydání OOP A3a ZÚR JMK
Značka: JMK 79066/2024
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 21.6.2024
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Hviezdoslavova+Holzova (II/430 okružní křižovatka)
Značka: MMB/0256335/2024 OD/5400/NEM
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 21.6.2024
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Hviezdoslavova+Holzova (II/430 okružní křižovatka)
Značka: MMB/0256335/2024 OD/5400/NEM
Vyvěšeno: 31.5.2024 - 17.6.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na MK III. třídy, ul. Zlínská, Brno-Slatina
Značka: MMB/0255687/2024 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 30.5.2024 - 17.6.2024
Stanovení PÚP v rámci stavby "I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 Brno VMO Rokytova".
Značka: JMK 74158/2024
Vyvěšeno: 28.5.2024 - 13.6.2024
Rozhodnutí ve věci: „ul. Bučkova, objekt SO 05.4/23.3a Veřejně přístupná účelová komunikace na pozemcích p. č. 2194/42, 2194/731, 2194/756, vše v k. ú. Slatina, obec Brno“
Značka: SP. ZN.: 5400/OD/2022/149144-Ro-/7/
Vyvěšeno: 28.5.2024 - 13.6.2024
Veřejná vyhláška o záměru stanovení DZ, ulice Tuřanka v křižovatce s ulicí Tuřanka - Zákos
Značka: SP. ZN.: 5400/OD/MMB/0410269/2023
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.6.2024
Veřejná vyhláška: veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB – B170_p353_22
Značka: č.j. MMB/0211654/2024
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 27.6.2024
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R9/083 - záměr výpůjčky Hapalova a R9/084 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0256572/2024 MO/OEM/Vodáčková
Vyvěšeno: 31.5.2024 - 17.6.2024
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr pronájmu bytu s pohledávkou Tilhonova 85
Značka: MCBSLA/04346/24/BO/JS
Vyvěšeno: 29.5.2024 - 14.6.2024
Záměr pronájmu bytu bez pohledávky Dědická 7
Značka: MCBSLA/04347/24/BO/JS
Vyvěšeno: 29.5.2024 - 14.6.2024
R9/081- záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0248983/2024 MO/OEM/Vodáčková
Vyvěšeno: 29.5.2024 - 14.6.2024

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků