Poskytnuté informace

Poskytnuté informace

Mimo zákonnou úpravu poskytování informací poskytuje městská část informace také prostřednictvím:

  • úřední desky úřadu městské části
  • webových stránek obce
  • zpravodaje obce

 

 

Poskytnutá informace č.j. S MCBSLA/04037/18 ze dne 12.06.2018