Poskytnuté informace

Poskytnuté informace

Mimo zákonnou úpravu poskytování informací poskytuje městská část informace také prostřednictvím:

 • úřední desky úřadu městské části
 • webových stránek obce
 • zpravodaje obce

 

 

2024

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/02970/24/MO/Sil ze dne 16.04.2024

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/00959/24/VO/Ja ze dne 06.02.2024

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/00393/24/OVÚR/LH ze dne 15.01.2024

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/00145/24/OVÚR/LH ze dne 4.1.2024

2023

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/07452/23/OVÚR/LH ze dne 09.10.2023

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/06176/23/VO/Ja ze dne 30.8.2023

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05300/23/OVÚR/LH ze dne 13.7.2023

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05238/23/OVÚR/LH ze dne 12.7.2023

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/02990/23/OVÚR/LH ze dne 14.4.2023

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/00627/23/OVÚR/JS ze dne 17.1.2023

2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/09064/22/BO/JS ze dne 14.12.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/08198/22/BO/JS ze dne 2.11.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/07231/22/OVÚR/VD ze dne 6.10.2022

IStav Media, s.r.o. - Sdělení informací o povoleních umístění a provedení pozemních staveb (budov) pro právnické osoby za období 1.7. až 30.9.2022.

ikona 7231-22 (PDF 226.14 kB)

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/07005/22/OVÚR/VD ze dne 26.9.2022

Stránská skála č. ev. 51 – Žádost o informace o nemovitosti na pozemku parc. č. 585/2, k.ú. Slatina, obec Brno

ikona 22-07005 (PDF 89.69 kB)

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/06876/22/OVÚR/VD ze dne 26.9.2022

Podstránská 78 - Žádost o sdělení informací týkající se rodinného domu na ul. Podstránská č.p. 699, na pozemku parc. č . 376, k.ú. Slatina, obec Brno

ikona 22-06876 (PDF 102.5 kB)

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/06134/22/MO/Kr ze dne 29.8.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05957/22/MO/SIL ze dne 24.8.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05590/22/OVÚR/VD ze dne 01.08.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05588/22/OVÚR/VD ze dne 01.08.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05583/22/OVÚR/VD ze dne 01.08.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05578/22/OVÚR/VD ze dne 01.08.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05571/22/OVÚR/VD ze dne 01.08.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05568/22/OVÚR/VD ze dne 01.08.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05484/22/OVÚR/VD ze dne 27.07.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05088/22/OVÚR/VD ze dne 13.7.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/04982/22/OVÚR/FIL ze dne 11.7.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/04576/22/OVÚR/VD ze dne 20.6.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/02694/22/OVÚR/VD ze dne 11.4.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/02562/22/OVÚR/VD ze dne 6.4.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/01876/22/MO/Ami ze dne 24.3.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/01904/22/TAJ/St ze dne 14.3.2022

Poskytnutá informace ze dne 11.3.2022

Žádost o poskytnutí informace (via e-mail) - údaje o vlastněných obchodních společnostech:

K Vaší žádosti o informace sděluji, že městská část Brno-Slatina nevlastní žádné obchodní společnosti.

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/01495/22/TAJ/St ze dne 28.2.2022

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/01102/22/OVÚR/VD ze dne 23.2.2022

Sdělení k "Podstránská 38 – žádost o poskytnutí podkladů ve vztahu k žádosti o informace podle zákona č. 106/199 Sb. v platném znění"

ikona 22-01009-1 (PDF 115.77 kB)

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/00879/22/MO/Ami ze dne 10.02.2022

2021

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/09189/21/VO/Ja ze dne 20.12.2021

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/08639/21/OVÚR/VD ze dne 29.11.2021

Podstránská 38 – poskytnutí kopií protokolu z kontrolních prohlídek stavby

ikona 106-8639 (PDF 74.84 kB)

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/08359/21/OVÚR/VD ze dne 22.11.2021

Hviezdoslavova 29 – venkovní kanalizace – poskytnutí stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím

ikona 08359_21 (PDF 526.06 kB)

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/07832/21/OVÚR/VD ze dne 1.11.2021

Žádost o informace týkající se legálnosti stavby pro reklamu na pozemku par. č. 2, k.ú. Slatina, obec Brno při ul. Ostravská

ikona 21-07805-2 (PDF 78.44 kB)

Poskytnutá informace č.j.: MCBSLA/07807/21/OVÚR/VD ze dne 1.11.2021

Žádost o poskytnutí  přehledových informací o nedokončených stavebních řízeních na stavby s hrubou podlažní plochou nad 800 m2 zahájených nejdříve 01.01.2020 a dosud neukončených

ikona 21-07645-1 (PDF 81.49 kB)

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/07562/21/VO/PK ze dne 29.10.2021

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/07637/21/OVÚR/FIL ze dne 25.10.2021

Žádost o informace ve věci provedených kontrolních prohlídek na novostavbě RD povolené společným souhlasem vydaným
pod č.j. MCBSLA/06321/20/OVÚR/FIL

ikona 21-07521-1 (PDF 75.77 kB)

Poskytnutá informace sp. zn. č. S MCBSLA/05785/21/VD ze dne 30.8.2021

Poskytnutá informace sp. zn. č. S MCBSLA/05733/21/VD ze dne 30.8.2021

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05299/21 ze dne 5.8.2021

č.j. MCBSLA/05299/21/MO/Ami

ikona MCBSLA_05299_21_pol-2 (PDF 315.27 kB)

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/04536/21/VO/PK ze dne 13.7.2021

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/04515/21/VO/MH ze dne 25.6.2021

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/04068/21 ze dne 17.6.2021

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/00822/21/OVÚR/VD ze dne 28.1.2021

Č.j. MCBSLA/00822/21/OVÚR/VD, spis. zn. S MCBSLA/00814/21/VD

ikona Poskytnutá informace z 28.01.2021 (PDF 74.44 kB)

 

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/00708/21 ze dne 26.1.2021

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/00433/21/OVÚR/VD ze dne 11.1.2021

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. přehledem rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v období 10-12/2020 právnickým osobám.

ikona 21-00289-2 (PDF 229.73 kB)

2020

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/3920/20/VO/MH ze dne 24.6.2020

Informace poskytnutá formou sdělení.

ikona Poskytnutá informace z 24.6.2020 (PDF 328.79 kB)

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/00379/20/OVÚR/ZR ze dne 15.01.2020

Informace poskytnuta formou sdělení:

ikona Poskytnutá informace z 15.1.2020 (PDF 78.93 kB)

2019

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/09001/19/OVÚR/ZR ze dne 11.12.2019

Informace byla poskytnuta i s průvodním sdělením obsahujícím popis informací, Pro velký rozsah poskytnutých informací se zveřejňuje pouze sdělení.

ikona 19-06422_106_99 (PDF 105.72 kB)

 

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/08838/19/OVÚR/ZR ze dne 02.12.2019

Dne 2.12.2019 byly poskytnuty dle zák. č. 106/1999 Sb. informace obsahující písemnosti Ing. J. Zapletalovi, pro rozsáhlý obsah se uvádí popis předaných informací:

Informace týkající se staveb ul.  Bučkova,  nepovolená  novostavba  komunikace  –  SO  23.2b  Chodník  Bučkova,  na  pozemcích parc.č. 2194/731, 2194/756, 2194/872, vše k.ú. Slatina, obec Brno a ul.  Bučkova,  nepovolená  novostavba  komunikace  –  SO  23.3a  Soukromé  parkoviště,  SO  23.3b Soukromé parkoviště, SO 27a Veřejné osvětlení Za Kostelem, SO 24b Přípojka kanalizační dešťová, SO  25  Distribuční  rozvody  VN,  SO  26  Distribuční  rozvody  NN,  SO  27.1  Venkovní  osvětlení soukromého  parkoviště,  SO  27b  Veřejné  osvětlení  Bučkova,  SO  29  Rozvody  SEK,  na  pozemcích parc.č. 2060/1, 2060/2, 2194/42, 2194/668, 2194/731, 2194/756, 2194/872, vše k.ú. Slatina, obec Brno, stavebník firma BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. - MCBSLA/08734/19/OVÚR/DS, MCBSLA/06389/19/OVÚR/DS, MCBSLA/06385/19/OVÚR/DS, MCBSLA/08700/19/OVÚR/DS, MCBSLA/06352/19/OVÚR/DS, MCBSLA/06348/18/OVÚR/DS.

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/07146/19/OVÚR/DS ze dne 30.09.2019

č.j. MCBSLA/07146/19/OVÚR/DS

Silniční správní úřad sděluje žadateli dle dostupných informací o pozemních komunikacích následující:

 

1. Na pozemcích p. č. 821/15, 673/55, 673/17, 673/19, 673/70 a 673/20 vše k. ú. Slatina se nachází následující komunikace:

 

821/15 - Místní komunikace IV. třídy číslo úseku 5036-405148, Místní komunikace IV. třídy číslo úseku 5049-405151, účelová komunikace číslo úseku 6116-3234.

673/55 - Místní komunikace IV. třídy číslo úseku 5049-405151, účelová komunikace číslo úseku 6116-3234.

673/17 - účelová komunikace číslo úseku 6116-3234, účelová komunikace číslo úseku 3234-3233.

673/19 - účelová komunikace číslo úseku 3234-406635.

673/70 - účelová komunikace číslo úseku 406635-3236.

673/22 - účelová komunikace číslo úseku 406635-3236.

673/13 - účelová komunikace.

 

2. Účelové komunikace nacházející se na pozemcích p. č. 821/15, 673/55, 673/17, 673/19, 673/70 a 673/20 vše k. ú. Slatina jsou veřejně přístupnými komunikacemi, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí, které jsou v bezprostřední blízkosti této komunikace, pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi a jako parkovací plocha.

 

3. Silniční správní úřad nikdy nerozhodl o úpravě ani omezení veřejného přístupu na účelové komunikace na pozemcích p. č. 821/15, 673/55, 673/17, 673/19, 673/70 a 673/20 vše k. ú. Slatina. Účelové komunikace je tedy možno veřejně užívat.

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/06586/19/VO/Ja ze dne 23.9.2019

Obsah žádosti:

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to formou odpovědi na níže uvedené otázky:

 

1. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR?

2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů?

3. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb spočívajících v poskytování / zajištění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů?

4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 a 3 je kladná, pak:
Uveďte termín (plánovaný termín), kdy a jakým způsobem bude zadávací řízení uveřejněno.

5. V případě, že odpověď na otázku č. 2 a 3 je kladná, pak:
Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad (městskou část), nebo i pro příspěvkové organizace, vámi zřízené?

6. V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů nebo dodavatele služby pověřence pro ochranu osobních údajů, pak:

a) Kdo je dodavatelem těchto služeb?
b) Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky?
c) Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?
d Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší organizaci poskytovány.

Obsah odpovědi:

K vaší žádosti sdělujeme:

Vaše žádost o informace má formu dotazníku, kdy některé otázky z logiky celého dotazníku směřují do budoucnosti zcela, některé jen částečně. Dotazník byl jako celek zřejmě zpracován před účinností nařízení EU 2016/679 (dále „nařízení GDPR“) a nebyl aktualizován tak, aby logicky odrážel situaci, kdy je již v účinnosti nejen nařízení GDPR, ale i adaptační normy, jimiž jsou zákony č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Pokud jde o otázky nebo části otázek, které v dotazníku směřují k možným úkonům učiněným v budoucnu, nelze je řešit v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), neboť ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ je informací pouze to, co skutečně zaznamenaným způsobem existuje.

S ohledem na shora uvedené a logickou vazbu mezi otázkami č. 1, 2. 3, 4 a 5 na jedné straně a otázkou č. 6 na druhé straně, kdy otázka č. 6 vylučuje případné kladné odpovědi na otázky č. 2 až 5 zcela a na otázku č. 1 zčásti (část dotazu směřujícího do budoucna), na otázky č. 2 až 5 odpovídáme záporně a dále odpovídáme pouze na otázky č. 1 a 6.

1. Soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) zajišťujeme postupy podle nařízení GDPR, adaptační normy zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, interní směrnice k aplikaci GDPR a součinností s pověřencem pro ochranu osobních údajů

6. Dodávka služeb

a) dodavatelem služeb pověřence pro ochranu osobních údajů je společnost Mikš Software s.r.o.,
b) ne, jde o zakázku malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách, realizováno přímým výběrem
c) 3001,- Kč měsíční paušál, tj. 36.012,-- ročně
d) smluvní dokumenty (anonymizované ) připojeny v příloze

ikona Smluvní dokumenty (PDF 495.97 kB)

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05539/19/OVÚR/ZR ze dne 28.8.2019

Pro velký rozsah poskytnuté informace je níže uveden popis poskytnuté informace.

 • Územní rozhodnutí - ul. Za Kostelem, novostavba dvou bytových domů, včeně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu na pozemcích  parc.č. 2194/731. 2194/42. 2060/1. 2060/2. vše k.ú. Slatina, obec |Brno
 • žádost o dodatečné povolení komunikace Za kostelem, p.č. 2060/1, 2060/2, chodníky Za kostelem p.č. 2060/1, 2060/2
 • kopie mapy KN
 • Výzva k odstranění nedostatků žádosti - u. Za Kostelem, novostavba komunikace -SO 23; SO 23.1 - prodloužení komunikace Za Kostelem a SO 23.2a - chodníky Za Kostelem na pozemcích parc.č. 2060/1. 2060/2. oba k.ú. Slatina, obec Brno
 • Usnesení přerušení řízení - Za Kostelem, novostavba komunikace -SO 23; SO 23.1 - prodloužení komunikace Za Kostelem a SO 23.2a - chodníky Za Kostelem na pozemcích parc.č. 2060/1. 2060/2. oba k.ú. Slatina, obec Brno
 • nesouhlasné stanovisko BVK - Brno, Slatina - Za Kostelem, komunikace, chodníky p.č. 2060/1. 2060/2, 2194/731, k.ú. Slatina
 • Doplnění PD - výzva ze dne 27.3.2019
 • Žádost o prodloužení lhůty k doplnění podkladů
 • Usnesení - . Za Kostelem, novostavba komunikace -SO 23; SO 23.1 - prodloužení komunikace Za Kostelem a SO 23.2a - chodníky Za Kostelem na pozemcích parc.č. 2060/1. 2060/2. oba k.ú. Slatina, obec Brno - prodloužení lhůty
 • Plán kontrolních prohlídek
 • Závazné stanovisko - OÚPR MMB
 • Doplnění podkladů
 • Vyjádření TSB
 • Vyjádření BK
 • Stanovisko ke stavbě - OI MMB
 • Závazné stanovisko - MO ČR
 • Vyjádření - OVLHZ MMB
 • Vyjádření - OD MMB
 • Stanovisko - ŽP MMB
 • Závazné stanovisko HZS
 • Závazné stanovisko KHS
 • Závazné stanovisko PČR

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/06214/19/OVÚR/ZR ze dne 28.8.2019

Poskytnuta informace ve věci přerušení kolaudačního řízení, soukromé parkoviště společnosti BEMETT - poskytnuto usnesení o přerušení kolaudačního řízení

ikona Poskytnutá informace z 28.8.2019 (PDF 292.76 kB)

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/06000/19/TAJ/St ze dne 20.8.2019

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05291/19/SO/Ste ze dne 22.7.2019

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/01581/19 ze dne 6.3.2019

Informace poskytnuta jako příloha cestou e-mailu požadovanou žadatelem.

ikona Poskytnutá informace z 6.3.2019 (PDF 38.55 kB)

2018

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/08849/18/OVÚR/MS ze dne 20.12.2018

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/08619/18/OVÚR/FIL ze dne 12.12.2018

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05601/18 ze dne 27.08.2018

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/04150/18/OVÚR/MS ze dne 14.06.2018

ikona Odpověď na žádost o informaci ze dne 14.06.2018 (PDF 245.36 kB)
Pro velký rozsah poskytnuté informace je v dokumentru uveden popis poskytnuté informace.

Poskytnutá informace č.j. S MCBSLA/04037/18 ze dne 12.06.2018

Požadována informace formou vyplnění dotazníku.

ikona 18-06-07_DOTAZNIK_otevreny_format (PDF 26.9 kB)

 

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/01679/18 ze dne 22.03.2018

ikona Odpověď na žádost o informaci ze dne 22.03.2018 (PDF 62.22 kB)
Pro velký rozsah poskytnuté informace je v dokumentru uveden popis poskytnuté informace.

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/01091/18 ze dne 31.1.2018

2017

Poskytnutá informace č.j. MCBSLA/05082/17 ze dne 3.10.2017