Úřední deska

Značka: MCBSLA/08339/23/OVÚR/POKI
Zveřejnit od: 13.11.2023
Zveřejnit do: 29.11.2023
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

Rozhodnutí, společné povolení č.j.: MCBSLA/08339/23/OVÚR/POKI, „Kulturně společenský sál“ včetně napojení na inženýrské sítě a stávající dopravní systém, na pozemcích par. čís. 2793, 2877, 2878, 2879/1, 2953/1, 2953/5, 2491, 2882/1,


Připojené dokumenty:
ikona 23-06606.pdf (PDF 335.39 kB)