Úřední deska

Značka: č.j. MCBSLA/06644/23/OVÚR/VD
Zveřejnit od: 7.9.2023
Zveřejnit do: 25.9.2023
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ O POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY nazvané: "ul. Černovičky, nepovolená stavba chodníku, nových uličních vpustí a oprava místní komunikace III. třídy, dotčené pozemky parc. č. 67, 68/2, 68/5, 115/1, 119/1, 131/1, 133, 135, 13


Připojené dokumenty:
ikona 22-01273.pdf (PDF 244.77 kB)