Úřední deska

Značka: UZSVM/B/41806/2020-HMU1
Zveřejnit od: 1.12.2020
Zveřejnit do: 18.12.2020
Oblast: Dražební vyhlášky
Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aukční vyhláška na prodej pozemku parc. č. 2216/3, k. ú. Slatina

Podrobnosti (odkaz na jiný web)


Připojené dokumenty: