Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 30.11.2020
Zveřejnit do: 16.12.2020
Oblast: Dražební vyhlášky
Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aukční vyhláška: Podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 2603/2, k. ú. Slatina

Podrobnosti (odkaz na jiný web)


Připojené dokumenty: