Úřední deska

Značka: MCBSLA/06560/20/OVÚR/NEH
Zveřejnit od: 7.10.2020
Zveřejnit do: 23.10.2020
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ:o u m í s t ě n í stavby: ul. Podstránská - nová trasa NN vč. přípojek Podstránská 2-14 na pozemcích parc. č. 205/1, 207/1, 208/1, 210, 214, 216, 218, 220, 223/1, 3571/43, 3571/44, 3571/45, 3571/46,


Připojené dokumenty:
ikona 20-04554.pdf (PDF 325.21 kB)