Úřední deska

Značka: UZSVM/B/35256/2020-HMU1
Zveřejnit od: 7.10.2020
Zveřejnit do: 22.10.2020
Oblast: Dražební vyhlášky
Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aukční vyhláška: Podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 2603/2, k. ú. Slatina

Podrobnosti (odkaz na jiný web)


Připojené dokumenty: