Úřední deska

Značka: MCBSLA/06621/20/OVÚR/DS
Zveřejnit od: 5.10.2020
Zveřejnit do: 21.10.2020
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

Veřejná vyhláška - Vyrozumění o podaném odvolání- nepovolená novostavba komunikace – SO 23.2b Chodník Bučkova, na pozemcích parc.č. 2194/731 a 2194/872, oba v k.ú. Slatina, obec Brno.


Připojené dokumenty:
ikona Stejnopis odvolání č.j. 06003-20.pdf (PDF 185.03 kB)
ikona 20-06621 VV Vyrozumění o podaném odvolání, BEMETT,SO 23.2b Chodník Bučkova.pdf (PDF 228.43 kB)