Úřední deska

Značka: č.j. MCBSLA/06617/20/OVÚR/DS
Zveřejnit od: 5.10.2020
Zveřejnit do: 21.10.2020
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

Veřejná vyhláška - Vyrozumění o podaném odvolání - Novostavba komunikace – SO 23; SO 23.1 – prodloužení komunikace Za Kostelem a SO 23.2a – chodníky Za Kostelem na pozemcích parc.č. 2060/1, 2060/2, oba k.ú. Slatina, obec Brno.


Připojené dokumenty:
ikona Stejnopis odvolání č.j. 06004-20.pdf (PDF 153.4 kB)
ikona 20-06617 VV vyrozumění o podaném odvolání, komunikace SO 23 Za Kostelem-1.pdf (PDF 230.56 kB)