Úřední deska

Značka: MCBSLA/06037/20/OVÚR/DS
Zveřejnit od: 2.10.2020
Zveřejnit do: 18.10.2020
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí dodatečné povolení stavby- nepovolená novostavba komunikace – SO 23.3a Soukromé parkoviště, SO 23.3b Soukromé parkoviště, SO 24b Přípojka kanalizační dešťová, SO 26 Distribuční rozvody NN, SO 27b Veřejné osvětlení Bučkova,


Připojené dokumenty:
ikona 20-06037 VV Rozhodnutí, parkoviště Za Kostelem, BEMETT.pdf (PDF 322.27 kB)