Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 28.8.2020
Zveřejnit do: 16.9.2020
Oblast: Dražební vyhlášky
Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aukční vyhláška: Podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 2605/18, k. ú. Slatina

Podrobnosti (odkaz na jiný web)


Připojené dokumenty: