Úřední deska

Značka: MCBSLA/05445/20/OVÚR/DS
Zveřejnit od: 24.8.2020
Zveřejnit do: 9.9.2020
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

Rozhodnutí dodatečné povolení stavby - nepovolená novostavba komunikace – SO 23.2b Chodník Bučkova, na pozemcích parc.č. 2194/731 a 2194/872, oba v k.ú. Slatina, obec Brno.


Připojené dokumenty:
ikona 19-05284.pdf (PDF 294.34 kB)