Úřední deska

Značka: UZSVM/B/26569/2020-HMU1
Zveřejnit od: 21.8.2020
Zveřejnit do: 9.9.2020
Oblast: Dražební vyhlášky
Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aukční vyhláška - Pozemek parc. č. 2605/9, k. ú. Slatina

Podrobnosti (odkaz na jiný web)


Připojené dokumenty: