Úřední deska

Značka: MCBSLA/05003/20/OVÚR/NEH
Zveřejnit od: 20.8.2020
Zveřejnit do: 5.9.2020
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: ÚMČ Brno-Slatina

ul. Podstránská - nová trasa NN vč. přípojek Podstránská 2-14 na pozemcích parc. č. 205/1, 207/1,208/1, 210, 214, 216, 218, 220, 223/1, 3571/43, 3571/44, 3571/45, 3571/46, vše k.ú. Slatina, obec Brno


Připojené dokumenty:
ikona 20-04554.pdf (PDF 291.66 kB)