Úřední deska

Značka: MCBSLA/04594/20/OVÚR/DS
Zveřejnit od: 19.8.2020
Zveřejnit do: 4.9.2020
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: ÚMČ Brno-Slatina

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby - Novostavba komunikace – SO 23; SO 23.1 – prodloužení komunikace Za Kostelem a SO 23.2a – chodníky Za Kostelem na pozemcích parc.č. 2060/1, 2060/2, oba k.ú. Slatina, obec Brno


Připojené dokumenty:
ikona 4594_20 VV rozhodnutí, komunikace SO 23 Za Kostelem.pdf (PDF 289.84 kB)