Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 20.7.2020
Zveřejnit do: 5.8.2020
Oblast: Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 2605/18, k. ú. Slatina

Podrobnosti (odkaz na jiný web)


Připojené dokumenty: