Úřední deska

Značka: JMK 63325/2020
Zveřejnit od: 7.5.2020
Zveřejnit do: 25.6.2020
Oblast: Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Původce: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území

Podrobnosti (odkaz na jiný web)


Připojené dokumenty: