Úřední deska

Značka: MCBSLA/02947/20/OVÚR/DS
Zveřejnit od: 6.5.2020
Zveřejnit do: 22.5.2020
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování řízení - Novostavba komunikace – SO 23; SO 23.1 – prodloužení komunikace Za Kostelem a SO 23.2a – chodníky Za Kostelem na pozemcích parc.č. 2060/1, 2060/2


Připojené dokumenty:
ikona 19-e.pdf (PDF 272.97 kB)