Úřední deska

Značka: MCBSLA/02940/20/OVÚR/DS
Zveřejnit od: 6.5.2020
Zveřejnit do: 22.5.2020
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování v řízení - nepovolená novostavba komunikace – SO 23.3a Soukromé parkoviště, SO 23.3b Soukromé parkoviště, SO 24b Přípojka kanalizační dešťová, SO 26 Distribuční rozvody NN, SO 27b Veřejné osvětlení Bučkova, SO 29


Připojené dokumenty:
ikona 19-05283.pdf (PDF 280.69 kB)